Powiązane tematy
×
Wprowadzenie do programu Excel
Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Wprowadzenie do programu Excel

Tworzenie listy rozwijanej

Możesz ułatwić użytkownikom efektywniejszą pracę w arkuszach, udostępniając im w komórkach listy rozwijane. Umożliwiają one wybieranie elementów z utworzonej przez Ciebie listy.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

 1. W nowym arkuszu wpisz pozycje, które mają być wyświetlane na liście rozwijanej. Najlepiej, jeśli elementy listy będą w tabeli programu Excel. Jeśli tego nie zrobisz, możesz szybko przekonwertować listę na tabelę, zaznaczając dowolną komórkę w zakresie i naciskając klawisze Ctrl+T.

  Tabela programu Excel używana jako źródło listy sprawdzania poprawności danych

  Uwagi: 

 2. W arkuszu zaznacz komórkę, w której ma się znaleźć lista rozwijana.

 3. Przejdź do karty Dane na Wstążce, a następnie do pozycji Sprawdzanie poprawności danych.

  Uwaga: Jeśli nie możesz wybrać pozycji Sprawdzanie poprawności danych, być może arkusz jest chroniony lub udostępniony. Odblokuj określone obszary chronionego skoroszytu lub zatrzymaj udostępnianie arkusza, a następnie ponownie spróbuj wykonać krok 3.

 4. Na karcie Ustawienia w polu Zezwalaj wybierz pozycję Lista.

 5. Wybierz pozycję w polu Źródło , a następnie wybierz zakres listy. Nasze umieściliśmy w arkuszu o nazwie Miasta w zakresie A2:A9. Zwróć uwagę, że wiersz nagłówka został pominięty, ponieważ nie chcemy, aby był on opcją do wyboru:

  Opcje listy sprawdzania poprawności danych

 6. Jeśli użytkownicy mogą pozostawić komórkę pustą, zaznacz pole wyboru Ignoruj puste .

 7. Zaznacz pole listy rozwijanej W komórce .

 8. Wybierz kartę Komunikat wejściowy .

  • Jeśli chcesz, aby po zaznaczeniu komórki pojawiał się komunikat, zaznacz pole wyboru Pokaż komunikat wejściowy po zaznaczeniu komórki , a następnie wpisz tytuł i komunikat w polach (maksymalnie 225 znaków). Jeśli nie chcesz, aby komunikat był wyświetlany, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

   Opcja Komunikat wejściowy w oknie Sprawdzanie poprawności danych

 9. Wybierz kartę Alert o błędzie .

  • Jeśli chcesz, aby komunikat pojawiał się, gdy ktoś wprowadzi coś, czego nie ma na liście, zaznacz pole wyboru Pokaż alert po wprowadzeniu nieprawidłowych danych , wybierz opcję z pola Styl i wpisz tytuł i komunikat. Jeśli nie chcesz, aby komunikat był wyświetlany, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

   Opcje listy rozwijanej Komunikat o błędzie w oknie Sprawdzanie poprawności danych

 10. Nie masz pewności, którą opcję wybrać w polu Styl ?

  • Aby wyświetlić komunikat, który nie uniemożliwia użytkownikom wprowadzania danych, których nie ma na liście rozwijanej, wybierz pozycję Informacje lub Ostrzeżenie. W obszarze Informacje zostanie wyświetlony komunikat z ikoną W komunikacie jest wyświetlana ikona informacji, ale nie uniemożliwia on wybrania pozycji z listy rozwijanej , a w obszarze Ostrzeżenie zostanie wyświetlony komunikat z ikoną W komunikacie jest wyświetlana ikona ostrzeżenia, ale nie uniemożliwia on wybrania pozycji z listy rozwijanej.

  • Aby uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie danych, których nie ma na liście rozwijanej, wybierz pozycję Zatrzymaj.

   Uwaga: Jeśli nie zostanie dodany tytuł ani treść, tytułem domyślnym będzie „Microsoft Excel”, a treść komunikatu będzie następująca: „Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Użytkownik ograniczył zakres wartości, które mogą być wprowadzane w tej komórce”.

Po utworzeniu listy rozwijanej upewnij się, że działa odpowiednio. Na przykład sprawdź, jak Zmienić szerokość kolumny i wysokość wiersza, aby wszystkie pozycje były widoczne.

Jeśli lista pozycji listy rozwijanej znajduje się w innym arkuszu, a nie chcesz, aby inni użytkownicy ją widzieli lub wprowadzali w niej zmiany, możesz ukryć i zabezpieczyć ten arkusz. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony arkusza, zobacz temat Blokowanie komórek w celu ich ochrony.

Jeśli zdecydujesz, że chcesz zmienić opcje listy rozwijanej, zobacz Dodawanie lub usuwanie pozycji na liście rozwijanej.

Aby usunąć listę rozwijaną, zobacz Usuwanie listy rozwijanej.

Możesz pobrać przykładowy skoroszyt z wieloma przykładami sprawdzania poprawności danych przedstawionymi w tym artykule. Możesz wykonywać opisane czynności lub utworzyć własne scenariusze sprawdzania poprawności danych. Pobierz przykłady sprawdzania poprawności danych programu Excel.

Wprowadzanie danych jest szybsze i dokładniejsze, gdy ograniczy się wartości w komórce do wyboru opcji z listy rozwijanej.

Lista rozwijana z wartościami Wysokie, Średnie i Niskie

Zacznij od utworzenia listy prawidłowych wpisów w arkuszu i posortuj je lub zmień ich rozmieszczenie, aby były wyświetlane w odpowiedniej kolejności. Następnie możesz użyć wpisów jako źródła rozwijanej listy danych. Jeśli lista nie jest długa, możesz łatwo odwoływać się do niej i wprowadzać wpisy bezpośrednio w narzędziu do sprawdzania poprawności danych.

 1. Utwórz listę prawidłowych wpisów listy rozwijanej, wpisaną w arkuszu w jednym wierszu lub w jednej kolumnie bez pustych komórek.

 2. Zaznacz komórki, dla których chcesz ograniczyć wprowadzanie danych.

 3. Na karcie Dane w obszarze Narzędzia wybierz pozycję Sprawdzanie poprawności danych lub Sprawdzanie poprawności.

  Menu danych paska narzędzi programu Excel z wybraną pozycją Sprawdzanie poprawności danych

  Uwaga: Jeśli polecenie sprawdzania poprawności jest niedostępne, arkusz może być chroniony lub skoroszyt może zostać udostępniony. Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu, zobacz Chronienie skoroszytu.

 4. Wybierz kartę Ustawienia , a następnie w menu podręcznym Zezwalaj wybierz pozycję Lista.

 5. Wybierz pozycję w polu Źródło , a następnie w arkuszu wybierz listę prawidłowych wpisów.

  Okno dialogowe zostanie zminimalizowane, aby arkusz był lepiej widoczny.

 6. Naciśnij klawisz RETURN lub wybierz pozycję Rozwiń Przycisk rozwijania sprawdzania poprawności danych, aby przywrócić okno dialogowe, a następnie wybierz przycisk OK.

  Porady: 

  • Możesz również wpisać wartości rozdzielone przecinkiem bezpośrednio w polu Źródło .

  • Aby zmodyfikować listę prawidłowych wpisów, po prostu zmień wartości na liście źródłowej lub edytuj zakres w polu Źródło .

  • Możesz określić własny komunikat o błędzie, aby reagować na nieprawidłowe wprowadzanie danych. Na karcie Dane wybierz pozycję Sprawdzanie poprawności danych lub Sprawdzanie poprawności, a następnie wybierz kartę Alert o błędzie .

Zobacz też

Stosowanie sprawdzania poprawności danych do komórek

 1. W nowym arkuszu wpisz pozycje, które mają być wyświetlane na liście rozwijanej. Najlepiej, jeśli elementy listy będą w tabeli programu Excel.

  Uwagi: 

 2. W arkuszu zaznacz komórkę, w której ma się znaleźć lista rozwijana.

 3. Przejdź do karty Dane na Wstążce, a następnie wybierz pozycję Sprawdzanie poprawności danych.

 4. Na karcie Ustawienia w polu Zezwalaj wybierz pozycję Lista.

 5. Jeśli utworzono już tabelę zawierającą pozycje rozwijane, zaznacz ją w polu Źródło , a następnie zaznacz i przeciągnij komórki zawierające te pozycje. Nie uwzględniaj jednak komórki nagłówka. Uwzględnij tylko komórki, które powinny być wyświetlane na liście rozwijanej. Możesz również po prostu wpisać listę wpisów w polu Źródło , rozdzielając je przecinkami w następującym miejscu:

  Owoce,Warzywa,Zboża,Nabiał,Przekąski

 6. Jeśli użytkownicy mogą pozostawić komórkę pustą, zaznacz pole wyboru Ignoruj puste .

 7. Zaznacz pole listy rozwijanej W komórce .

 8. Wybierz kartę Komunikat wejściowy .

  • Jeśli chcesz, aby po zaznaczeniu komórki pojawiał się komunikat, zaznacz pole wyboru Pokaż wiadomość i wpisz tytuł i komunikat w polach (maksymalnie 225 znaków). Jeśli nie chcesz, aby komunikat był wyświetlany, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

 9. Wybierz kartę Alert o błędzie .

  • Jeśli chcesz, aby komunikat pojawiał się, gdy ktoś wprowadzi coś, czego nie ma na twojej liście, zaznacz pole wyboru Pokaż alert , wybierz opcję w polu Typ i wpisz tytuł i komunikat. Jeśli nie chcesz, aby komunikat był wyświetlany, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

 10. Wybierz przycisk OK.

Po utworzeniu listy rozwijanej upewnij się, że działa odpowiednio. Na przykład sprawdź, jak Zmienić szerokość kolumny i wysokość wiersza, aby wszystkie pozycje były widoczne. Jeśli zdecydujesz, że chcesz zmienić opcje listy rozwijanej, zobacz Dodawanie lub usuwanie pozycji na liście rozwijanej. Aby usunąć listę rozwijaną, zobacz Usuwanie listy rozwijanej.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Dodawanie lub usuwanie elementów z listy rozwijanej

Klip wideo: tworzenie list rozwijanych i zarządzanie nimi

Omówienie tabel programu Excel

Stosowanie sprawdzania poprawności danych do komórek

Blokowanie i odblokowywanie określonych obszarów chronionego arkusza

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×