Spis treści
×
Wprowadzenie do programu Excel
Wprowadzenie do programu Excel

Tworzenie listy rozwijanej

Możesz ułatwić użytkownikom efektywniejszą pracę w arkuszach, udostępniając im w komórkach listy rozwijane. Umożliwiają one wybieranie elementów z utworzonej przez Ciebie listy.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

 1. W nowym arkuszu wpisz pozycje, które mają być wyświetlane na liście rozwijanej. Najlepiej, jeśli elementy listy będą w tabeli programu Excel. Jeśli tak nie jest, możesz szybko przekonwertować listę na tabelę, wybierając dowolną komórkę w zakresie i naciskając klawisze Ctrl+T.

  Tabela programu Excel używana jako źródło listy sprawdzania poprawności danych

  Uwagi: 

 2. W arkuszu zaznacz komórkę, w której ma się znaleźć lista rozwijana.

 3. Przejdź do karty Dane na Wstążce, a następnie do pozycji Sprawdzanie poprawności danych.

  Uwaga: Jeśli nie możesz kliknąć pozycji Sprawdzanie poprawności danych, arkusz może być chroniony lub udostępniony. Odblokuj określone obszary chronionego skoroszytu lub zatrzymaj udostępnianie arkusza, a następnie ponownie spróbuj wykonać krok 3.

 4. Na karcie Ustawienia w polu Zezwalaj kliknij pozycję Lista.

 5. Kliknij w polu Źródła, a następnie wybierz zakres listy. Nasze umieściliśmy w arkuszu o nazwie Miasta w zakresie A2:A9. Zwróć uwagę, że wiersz nagłówka został pominięty, ponieważ nie chcemy, aby był on opcją do wyboru:

  Opcje listy sprawdzania poprawności danych

 6. Aby użytkownicy mogli zostawić komórkę pustą, zaznacz pole wyboru Ignoruj puste.

 7. Zaznacz pole wyboru Rozwinięcia w komórce.

 8. Kliknij kartę Komunikat wejściowy.

  • Jeśli chcesz, aby po kliknięciu komórki pojawiał się komunikat, zaznacz pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki, a następnie wpisz tytuł i komunikat w odpowiednich polach (do 225 znaków). Jeśli nie chcesz, aby komunikat był wyświetlany, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

   Opcja Komunikat wejściowy w oknie Sprawdzanie poprawności danych

 9. Kliknij kartę Alert o błędzie.

  • Jeśli ma być wyświetlany komunikat, gdy ktoś wprowadzi wartość spoza listy, zaznacz pole wyboru Pokazuj alerty po wprowadzeniu nieprawidłowych danych, wybierz opcję z pola Styl, a następnie wpisz tytuł i komunikat. Jeśli nie chcesz, aby komunikat był wyświetlany, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

   Opcje listy rozwijanej Komunikat o błędzie w oknie Sprawdzanie poprawności danych

 10. Nie wiesz, którą opcję wybrać w polu Styl?

  • Aby wyświetlić komunikat, który nie uniemożliwia wprowadzania danych nieuwzględnionych na liście rozwijanej, kliknij pozycję Informacje lub Ostrzeżenie. Wybór pozycji Informacje spowoduje wyświetlenie komunikatu z ikoną W komunikacie jest wyświetlana ikona informacji, ale nie uniemożliwia on wybrania pozycji z listy rozwijanej, natomiast wybór pozycji Ostrzeżenie spowoduje wyświetlenie komunikatu z ikoną W komunikacie jest wyświetlana ikona ostrzeżenia, ale nie uniemożliwia on wybrania pozycji z listy rozwijanej.

  • Aby uniemożliwić wprowadzanie danych, które nie są uwzględnione na liście rozwijanej, kliknij pozycję Zatrzymaj.

   Uwaga: Jeśli nie zostanie dodany tytuł ani treść, tytułem domyślnym będzie „Microsoft Excel”, a treść komunikatu będzie następująca: „Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Użytkownik ograniczył zakres wartości, które mogą być wprowadzane w tej komórce”.

Po utworzeniu listy rozwijanej upewnij się, że działa odpowiednio. Na przykład sprawdź, jak Zmienić szerokość kolumny i wysokość wiersza, aby wszystkie pozycje były widoczne.

Jeśli lista pozycji listy rozwijanej znajduje się w innym arkuszu, a nie chcesz, aby inni użytkownicy ją widzieli lub wprowadzali w niej zmiany, możesz ukryć i zabezpieczyć ten arkusz. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony arkusza, zobacz temat Blokowanie komórek w celu ich ochrony.

Jeśli zdecydujesz, że chcesz zmienić opcje listy rozwijanej, zobacz Dodawanie lub usuwanie pozycji na liście rozwijanej.

Aby usunąć listę rozwijaną, zobacz Usuwanie listy rozwijanej.

Możesz pobrać przykładowy skoroszyt z wieloma przykładami sprawdzania poprawności danych przedstawionymi w tym artykule. Możesz wykonywać opisane czynności lub utworzyć własne scenariusze sprawdzania poprawności danych. Pobierz przykłady sprawdzania poprawności danych programu Excel.

Wprowadzanie danych jest szybsze i dokładniejsze, gdy ograniczy się wartości w komórce do wyboru opcji z listy rozwijanej.

Lista rozwijana z wartościami Wysokie, Średnie i Niskie

Zacznij od utworzenia listy prawidłowych wpisów w arkuszu i posortuj je lub zmień ich rozmieszczenie, aby były wyświetlane w odpowiedniej kolejności. Następnie możesz użyć wpisów jako źródła rozwijanej listy danych. Jeśli lista nie jest długa, możesz łatwo odwoływać się do niej i wprowadzać wpisy bezpośrednio w narzędziu do sprawdzania poprawności danych.

 1. Utwórz listę prawidłowych wpisów listy rozwijanej, wpisaną w arkuszu w jednym wierszu lub w jednej kolumnie bez pustych komórek.

 2. Zaznacz komórki, dla których chcesz ograniczyć wprowadzanie danych.

 3. Na karcie Dane w obszarze Narzędzia kliknij pozycję Sprawdzanie poprawności danych lub Sprawdź poprawność.

  Menu danych paska narzędzi programu Excel z wybraną pozycją Sprawdzanie poprawności danych

  Uwaga: Jeśli polecenie sprawdzania poprawności jest niedostępne, być może arkusz jest chroniony lub skoroszyt jest udostępniony. Ustawień sprawdzania poprawności danych nie można zmienić, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub arkusz jest chroniony. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony skoroszytu, zobacz Chronienie skoroszytu.

 4. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie w menu podręcznym Zezwalaj kliknij pozycję Lista.

 5. Kliknij w polu Źródło, a następnie w arkuszu zaznacz listę prawidłowych wpisów.

  Okno dialogowe zostanie zminimalizowane, aby arkusz był lepiej widoczny.

 6. Naciśnij klawisz RETURN lub kliknij przycisk Rozwiń Przycisk rozwijania sprawdzania poprawności danych w celu przywrócenia okna dialogowego, a następnie kliknij pozycję OK.

  Porady: 

  • Możesz też wpisać wartości bezpośrednio w polu Źródło, oddzielając je przecinkiem.

  • Aby zmodyfikować listę prawidłowych wpisów, po prostu zmień wartości na liście źródłowej lub edytuj zakres w polu Źródło.

  • Możesz określić własny komunikat o błędzie, aby reagować na nieprawidłowe wprowadzanie danych. Na karcie Dane kliknij pozycję Sprawdzanie poprawności danych lub Sprawdź poprawność, a następnie kliknij kartę Alert o błędzie.

Zobacz też

Stosowanie sprawdzania poprawności danych do komórek

 1. W nowym arkuszu wpisz pozycje, które mają być wyświetlane na liście rozwijanej. Najlepiej, jeśli elementy listy będą w tabeli programu Excel.

  Uwagi: 

 2. W arkuszu zaznacz komórkę, w której ma się znaleźć lista rozwijana.

 3. Przejdź do karty Dane na Wstążce, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie poprawności danych.

 4. Na karcie Ustawienia w polu Zezwalaj kliknij pozycję Lista.

 5. Jeśli już utworzono tabelę z pozycjami listy rozwijanej, kliknij w polu Źródło, a następnie kliknij i przeciągnij komórki zawierające te pozycje. Nie uwzględniaj jednak komórki nagłówka. Uwzględnij tylko komórki, które powinny być wyświetlane na liście rozwijanej. Możesz też po prostu wpisać w polu Źródło listę pozycji oddzielonych przecinkiem w następujący sposób:

  Owoce,Warzywa,Zboża,Nabiał,Przekąski

 6. Aby użytkownicy mogli zostawić komórkę pustą, zaznacz pole wyboru Ignoruj puste.

 7. Zaznacz pole wyboru Rozwinięcia w komórce.

 8. Kliknij kartę Komunikat wejściowy.

  • Jeśli chcesz, aby po kliknięciu komórki pojawiał się komunikat, zaznacz pole wyboru Pokaż wiadomość, a następnie wpisz tytuł i komunikat w odpowiednich polach (do 225 znaków). Jeśli nie chcesz, aby komunikat był wyświetlany, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

 9. Kliknij kartę Alert o błędzie.

  • Jeśli ma być wyświetlany komunikat, gdy ktoś wprowadzi wartość spoza listy, zaznacz pole wyboru Pokaż alert, wybierz opcję z pola Typ, a następnie wpisz tytuł i komunikat. Jeśli nie chcesz, aby komunikat był wyświetlany, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

 10. Kliknij przycisk OK.

Po utworzeniu listy rozwijanej upewnij się, że działa odpowiednio. Na przykład sprawdź, jak Zmienić szerokość kolumny i wysokość wiersza, aby wszystkie pozycje były widoczne. Jeśli zdecydujesz, że chcesz zmienić opcje listy rozwijanej, zobacz Dodawanie lub usuwanie pozycji na liście rozwijanej. Aby usunąć listę rozwijaną, zobacz Usuwanie listy rozwijanej.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Stosowanie sprawdzania poprawności danych do komórek

Wszystkie funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×