Tworzenie makra uruchamianego podczas otwierania bazy danych

Aby przy każdym uruchomieniu bazy danych programu Access był wykonywany określony zestaw akcji, należy utworzyć makro AutoExec. Można na przykład skonfigurować automatyczne zmaksymalizowanie okna aplikacji, zablokowanie okienka nawigacji i otwarcie określonego raportu.

Makro AutoExec to zwykłe makro, które nosi nazwę AutoExec. Makro AutoExec jest uruchamiane w programie Access podczas uruchamiania bazy danych, przed uruchomieniem innych makr i kodu VBA.

Tworzenie makra AutoExec

Jeśli masz już makro zawierające akcje, które mają być wykonywane podczas uruchamiania bazy danych, wystarczy, że zmienisz jego nazwę na AutoExec, a zostanie ono automatycznie uruchomione przy następnym otwarciu bazy danych. W przeciwnym razie utwórz makro, wykonując następujące czynności:

  1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij pozycję Makro.

  2. Z listy rozwijanej u góry Konstruktora makr wybierz akcję, którą chcesz wykonać. Jeśli trzeba, wpisz odpowiednie wartości w polach argumentów.

    • Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnej akcji, dopilnuj, aby na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie była zaznaczona pozycja Pokaż wszystkie akcje. Spowoduje to rozszerzenie wykazu akcji, których można używać, ale wykaz ten będzie zawierał trochę akcji, które będą uruchamiane tylko wtedy, gdy bazie danych zostanie przyznany status zaufanej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Podejmowanie decyzji o ustawianiu bazy danych jako zaufanej.

  3. Powtórz krok 2 dla każdej dodatkowej akcji, która ma zostać wykonana.

  4. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie w oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę AutoExec.

  5. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Konstruktora makr. Nowe makro będzie od tej pory uruchamiane przy każdym otwarciu bazy danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia makr, zobacz artykuł Tworzenie makra interfejsu użytkownika (UI).

UWAGI:

Początek strony

Bądź o krok do przodu dzięki platformie Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×