Tworzenie odsyłacza

Odsyłacz umożliwia utworzenie linku do innej części tego samego dokumentu. Możesz na przykład użyć odsyłacza do połączenia z wykresem lub grafiką w innym miejscu dokumentu. Odsyłacz ma postać linku, który przenosi czytelnika do elementu docelowego.

Jeśli chcesz utworzyć link do innego dokumentu, możesz utworzyć hiperlink.

Tworzenie elementu docelowego odsyłacza

Nie można utworzyć odsyłacza do nieistniejącego elementu, dlatego przed podjęciem próby utworzenia odsyłacza pamiętaj o utworzeniu odpowiedniego wykresu, nagłówka, numeru strony itp. Podczas wstawiania odsyłacza zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające wszystkie elementy, do których można utworzyć odsyłacze. Oto przykład.

Okno dialogowe Odsyłacz w programie Word

Wstawianie odsyłacza

 1. W dokumencie wpisz tekst, na podstawie którego zostanie utworzony odsyłacz. Na przykład „Rysunek 2 przedstawia wyjaśnienie tendencji wzrostowej”.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Odsyłacz.

  Wyróżniona pozycja Odsyłacz na wstążce programu Word
 3. W polu Typ odsyłacza kliknij listę rozwijaną, aby wybrać typ elementu, do którego chcesz utworzyć odsyłacz. Lista dostępnych elementów zależy od typu elementu (nagłówek, numer strony itp.), do którego tworzysz odsyłacz.

  Okno dialogowe Odsyłacz z wyświetlonymi typami odwołań
 4. W polu Wstaw odsyłacz do kliknij informacje, które chcesz wstawić w dokumencie. Opcje wyboru zależą od opcji wybranej w kroku 3.

  Opcje na liście Wstaw odwołanie do
 5. W polu Dla którego kliknij element, do którego będzie odwoływał się odsyłacz, na przykład „Wstaw odsyłacz”.

 6. Aby użytkownicy mogli przejść do elementu docelowego odsyłacza, zaznacz pole wyboru Wstaw jako hiperłącze.

  Wyróżnione pole wyboru Hiperlink w oknie dialogowym Odsyłacz
 7. Jeśli pole wyboru Dołącz wyraz „powyżej” lub „poniżej” jest dostępne, możesz je zaznaczyć, aby określić względną pozycję elementu docelowego.

 8. Kliknij pozycję Wstaw.

Odsyłacze są wstawiane jako pola

Odsyłacze są wstawiane do dokumentu jako pola. Pole to zestaw informacji, które nakazuje programowi Word automatyczne wstawianie do dokumentu tekstu, grafiki, numerów stron i innych materiałów. Na przykład pole DATE wstawia bieżącą datę. Zaletą korzystania z pól jest to, że wstawiana zawartość — data, numer strony, grafika itd. — jest aktualizowana za Każdym razem, gdy wystąpi zmiana. Jeśli na przykład piszesz dokument przez kilka dni, data będzie zmieniana każdego dnia podczas jego otwierania i zapisywania. Podobnie, jeśli zaktualizujemy grafikę przechowywaną w innym miejscu, ale odwołującą się do pola, aktualizacja zostanie odebrana automatycznie bez konieczności jej ponownego wstawiania.

Jeśli wstawiony odsyłacz wygląda tak: {REF _Ref249586 \* MERGEFORMAT} lub podobnie, oznacza to, że w programie Word są wyświetlane kody pól, a nie wyniki pól. Jeśli wydrukujesz dokument lub ukryjesz kody pól, te kody zostaną zastąpione wynikami pól. Aby wyświetlić wyniki pól zamiast kodów pól, naciśnij klawisze ALT+F9 lub kliknij kod pola prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Przełącz kody pól w menu podręcznym.

Używanie dokumentu głównego

Jeśli chcesz utworzyć odsyłacze do elementów znajdujących się w osobnych dokumentach, ale nie chcesz używać hiperlinków, musisz najpierw połączyć wszystkie te dokumenty w jeden dokument główny i dopiero wtedy wstawić odsyłacze. Dokument główny to kontener dla zestawu osobnych plików (dokumentów podrzędnych). Możesz użyć dokumentu głównego, aby skonfigurować dokument wieloczęściowy, na przykład książkę zawierającą kilka rozdziałów, i zarządzać nim.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×