Dodaj tagi ułatwień dostępu do plików PDF, aby upewnić się, że osoby korzystające z czytników zawartości ekranu i innych technologii ułatwień dostępu mogą odczytywać i nawigować po dokumencie za pomocą spisów treści, hiperlinków, zakładek, tekstu alternatywnego itd. Te tagi umożliwiają także odczytywanie informacji na różnych urządzeniach, na przykład na wyświetlaczach z dużą czcionką, pomocnikach cyfrowych (PDA) i telefonach komórkowych. W Office dla Windows, Pakiet Office dla komputerów Mac i Office dla sieci Web możesz automatycznie dodawać tagi podczas zapisywania pliku w formacie PDF.

Przygotowywanie pliku źródłowego

Najszybszym i najprostszym sposobem upewnienia się, że plik PDF jest dostępny, jest uruchomienie narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu przed wygenerowaniem lub zapisaniem dokumentu w formacie PDF. Po rozwiązaniu problemów znalezionych przez narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu Office użyje tych informacji do utworzenia tagów ułatwień dostępu w pliku PDF. 

Zapisywanie pliku PDF z ułatwieniami dostępu w Office 

Microsoft 365, Office 2021, Office 2019, Office 2016

 1. Przed wygenerowaniem pliku PDF uruchom narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu w dokumencie, aby upewnić się, że jest dostępne dla wszystkich. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Ulepszanie ułatwień dostępu za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

 2. Po rozwiązaniu problemów z ułatwieniami dostępu wybierz pozycję Plik > Zapisz jako lub Plik > Zapisz kopię.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać plik PDF w tej samej lokalizacji co oryginalny plik, rozwiń listę rozwijaną typu pliku pod nazwą pliku, wybierz pozycję PDF (*.pdf),a następnie wybierz pozycję Więcej opcji.... Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako .

  • Aby wyszukać lokalizację zapisywania, wybierz pozycję Przeglądaj. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako . Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik, a następnie wybierz pozycję PDF z listy Zapisz jako typ .

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz pozycję Opcje.

 5. Zaznacz pole wyboru Tagi struktury dokumentów dla ułatwień dostępu , a następnie wybierz przycisk OK.

Początek strony

Office 2013

 1. Przed wygenerowaniem pliku PDF uruchom narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu , aby upewnić się, że dokument jest łatwy dla osób niepełnosprawnych w dostępie do dokumentu i jego edycji. 

 2. Wybierz kartę Plik , a następnie wybierz pozycję Zapisz jako.

 3. W obszarze Wybierz lokalizację wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik.

 4. W obszarze Wybierz folder wybierz folder, który został już użyty, lub wybierz pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu dodatkowych folderów , aby wybrać inny folder.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz strzałkę na liście Zapisz jako typ , a następnie wybierz pozycję PDF.

 6. Wybierz pozycję Opcje, upewnij się, że pole wyboru Tagi struktury dokumentu dla ułatwień dostępu jest zaznaczone, a następnie wybierz przycisk OK.

 7. Aby zastosować zmiany, wybierz pozycję Zapisz.

Początek strony

Office 2010

 1. Przed wygenerowaniem pliku PDF uruchom narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu , aby upewnić się, że dokument jest łatwy dla osób niepełnosprawnych w dostępie do dokumentu i jego edycji. 

 2. Wybierz kartę Plik , a następnie wybierz pozycję Zapisz jako.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz strzałkę na liście Zapisz jako typ , a następnie wybierz pozycję PDF.

 4. Wybierz pozycję Opcje, upewnij się, że pole wyboru Tagi struktury dokumentu dla ułatwień dostępu jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby zastosować zmiany, wybierz pozycję Zapisz.

Początek strony

Zobacz też

Usprawnij ułatwienia dostępu za pomocą funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Sprawdzanie ułatwień dostępu podczas pracy w programie Outlook

Tworzenie treści z ułatwieniami dostępu przy pomocy funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Office dla komputerów Mac

 1. Przed wygenerowaniem pliku PDF uruchom narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu , aby upewnić się, że dokument jest łatwy dla osób niepełnosprawnych w dostępie do dokumentu i jego edycji.

 2. Naciśnij klawisze Command + Shift + S, wpisz nazwę pliku w polu tekstowym Nazwa , a następnie wybierz pozycję Miejsce.

 3. W obszarze Format pliku za pomocą strzałki w dół przejrzyj typy plików i wybierz pozycję PDF.

 4. Wybierz pozycję Najlepsza dla dystrybucji elektronicznej i ułatwień dostępu (korzysta z usługi online firmy Microsoft). Zapewni to otagowanie pliku PDF.

 5. Wybierz pozycję Eksportuj.

  Uwaga: W programie PowerPoint wybierz pozycję Plik > Zapisz jako > Pobierz jako plik PDF.

Uwaga: Firma Microsoft przykłada olbrzymią wagę do bezpieczeństwa i prywatności użytkowników. Aby przekonwertować dokument programu Word na plik PDF, przesyłamy dokumenty przez Internet do zabezpieczonej usługi firmy Microsoft. Przekonwertowany plik jest następnie natychmiast przesyłany z powrotem do Twojego urządzenia. Ta usługa online firmy Microsoft nie przechowuje na naszych serwerach żadnej zawartości Twoich plików. Przekonwertowany plik możesz zapisać w preferowanej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dlaczego usługa online firmy Microsoft wymaga konwertowania niektórych plików pakietu Office?

Office dla sieci Web

 1. Przed wygenerowaniem pliku PDF uruchom narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu , aby upewnić się, że dokument jest łatwy dla osób niepełnosprawnych w dostępie do dokumentu i jego edycji.

 2. Na wstążce wybierz przycisk Plik.

 3. Wybierz opcję Zapisz jako.

 4. W okienku Zapisz jako wybierz pozycję Pobierz jako plik PDF , aby otworzyć okno dialogowe Microsoft Word dla sieci Web. Zostanie wyświetlony link umożliwiający pobranie dokumentu PDF.

 5. Wybierz pozycję Kliknij tutaj, aby wyświetlić dokument w formacie PDF, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. W panelu powiadomienia znajdź nazwę dokumentu w obszarze Obecnie pobierane pliki i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać plik w domyślnej lokalizacji, wybierz pozycję Zapisz.

  • Aby zapisać w innej lokalizacji, naciśnij pozycję Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisywanie jako możesz wpisać nową nazwę pliku i wybrać odpowiedni folder. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. Jeśli chcesz otworzyć dokument lub folder, wybierz odpowiednią opcję na pasku powiadomień.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×