Prezentowanie pokazów slajdów

Tworzenie prezentacji automatycznej

Tworzenie prezentacji automatycznej

Prezentacja automatyczna może działać bez nadzoru na stoiskach lub w kiosk podczas pokazu handlowego lub konferencji. Prezentację automatyczną można również zapisać jako klip wideo i wysłać klientowi.

Porada: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

 • Z jakiej wersji programu PowerPoint dla komputerów PC korzystasz?
 • Nowsze wersje
 • 2007

Konfigurowanie prezentacji automatycznej

Aby skonfigurować prezentację programu PowerPoint w celu jej automatycznego odtwarzania, należy wykonać następujące czynności:

 1. Na karcie Pokaz slajdów kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

 2. W obszarze Typ pokazu wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Aby umożliwić osobom oglądającym pokaz slajdów przełączanie między slajdami, wybierz pozycję Prezentowany przez prelegenta (pełny ekran).

  • Aby przedstawić pokaz slajdów w oknie, w którym osoby oglądające pokaz nie mogą przełączać między slajdami, wybierz pozycję Przeglądany indywidualnie (okno).

  • Aby zapętlić pokaz slajdów do czasu naciśnięcia klawisza Esc przez osoby oglądające pokaz, wybierz pozycję Przeglądany jako kiosk (pełny ekran).

   Okno dialogowe automatycznie działającej prezentacji programu PowerPoint

Wypróbowywanie i rejestrowanie chronometrażu slajdów

W przypadku wybrania typu pokazu Prezentowany przez prelegenta (pełny ekran) i Przeglądany jako kiosk (pełny ekran) warto przeprowadzić próbę tempa oraz zarejestrować chronometraż efektów i slajdów.

 1. Na karcie Pokaz slajdów kliknij pozycję Próba tempa.

  Uwaga:  Czasomierz prezentacji zaczyna działać natychmiast po kliknięciu przycisku Próba tempa.

  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Próba, a w polu Czas slajdu rozpocznie się rejestrowanie chronometrażu prezentacji.

  Pole chronometrażu nagrania w programie PowerPoint

  Rysunek: pasek narzędzi Próba

  1 Następny (przejście do następnego slajdu)

  2 Wstrzymaj

  objaśnienie 3 Czas slajdu

  objaśnienie 4 Powtórz

  5 Całkowity czas prezentacji

 2. Podczas rejestrowania czasu prezentacji na pasku narzędzi Próba możesz wykonać co najmniej jedną z poniższych czynności:

  • Aby przejść do następnego slajdu, kliknij przycisk Następny.

  • Aby tymczasowo wstrzymać rejestrację czasu, kliknij przycisk Wstrzymaj.

  • Aby po wstrzymaniu wznowić rejestrację czasu, kliknij przycisk Wstrzymaj.

  • Aby ustawić dokładny czas trwania prezentacji slajdu, wpisz czas trwania w polu Czas slajdu.

  • Aby ponownie uruchomić rejestrację czasu dla bieżącego slajdu, kliknij przycisk Powtórz.

 3. Po ustaleniu czasu dla ostatniego slajdu w oknie komunikatu zostanie wyświetlony całkowity czas prezentacji oraz monit o wykonanie jednej z następujących czynności:

  • Aby zachować zarejestrowane chronometraże, kliknij przycisk Tak.

  • Aby odrzucić zarejestrowane chronometraże, kliknij przycisk Nie.

   Slajdy zostaną wyświetlone w widoku sortowania slajdów wraz z chronometrażami.

Dodawanie narracji lub dźwięku

Aby można było zarejestrować narrację, komputer musi być wyposażony w kartę dźwiękową i mikrofon, a także złącze mikrofonu, jeśli mikrofon nie jest wbudowany w komputer.

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij strzałkę na przycisku Rejestruj pokaz slajdów.

  Przycisk Rejestracja pokazu slajdów w programie PowerPoint

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Rozpocznij rejestrowanie od początku

  • Rozpocznij rejestrowanie od bieżącego slajdu

 3. W oknie dialogowym Rejestrowanie pokazu slajdów zaznacz pole wyboru Narracje i wskaźnik laserowy i w razie potrzeby zaznacz pole wyboru Chronometraż slajdów i animacji lub usuń jego zaznaczenie.

 4. Kliknij pozycję Rozpocznij rejestrowanie.

  Porady: 

  • Aby wstrzymać rejestrowanie narracji, w menu skrótów Rejestrowanie w widoku Pokaz slajdów kliknij pozycję Wstrzymaj. Aby wznowić rejestrowanie narracji, kliknij pozycję Wznów rejestrowanie.

  • Wstrzymywanie rejestrowania narracji

 5. Aby zakończyć rejestrowanie pokazu slajdów, kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, a następnie kliknij polecenie Zakończ pokaz.

 6. Zarejestrowany chronometraż pokazu slajdów jest automatycznie zapisywany, a pokaz slajdów jest wyświetlany w widoku sortowania slajdów razem z informacjami o chronometrażu poniżej każdego slajdu.

Narrację można zarejestrować przed uruchomieniem prezentacji lub podczas prezentacji, uwzględniając komentarze odbiorców. Jeśli narracja nie ma dotyczyć całej prezentacji, można zarejestrować osobne dźwięki lub komentarze dla wybranych slajdów, bądź obiektów. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Rejestrowanie pokazu slajdów z narracją i chronometrażem slajdów.

Dodawanie nawigacji

Aby umożliwić odbiorcom swobodne poruszanie się po prezentacji automatycznej, możesz udostępnić funkcję nawigacji, dodając hiperlinki i przyciski akcji.

 • Hiperlinki    

  Istnieje możliwość dodania hiperlinków, które pozwalają przechodzić do pokazów niestandardowych, określonych slajdów w prezentacji, innych prezentacji, dokumentów programu Microsoft Office Word, arkuszy programu Microsoft Office Excel, lokalizacji w Internecie lub w intranecie albo adresów e-mail. Można utworzyć hiperlink z dowolnego obiektu, między innymi tekstu, kształtów, tabel, grafów i obrazów.

  Aby dowiedzieć się, jak dodać hiperlink, zobacz Tworzenie lub edytowanie hiperlinku.

 • Przyciski akcji    

  Program PowerPoint zawiera gotowe przyciski akcji, które można dodać do prezentacji, a także definiować odpowiadające im hiperlinki. Przyciski akcji zawierają kształty, takie jak strzałki w prawo lub w lewo. Można ich użyć, aby dołączyć przyciski z powszechnie znanymi symbolami, umożliwiające przechodzenie do następnego, poprzedniego, pierwszego lub ostatniego slajdu. W programie PowerPoint istnieją również przyciski akcji służące do odtwarzania filmów lub dźwięków.

Dodawanie narracji

Dodanie narracji może ułatwić przedstawienie informacji w prezentacji automatycznej.

Aby było możliwe zarejestrowanie narracji, komputery stacjonarne muszą mieć kartę dźwiękową, mikrofon oraz złącze mikrofonu. Komputery przenośne wymagają jedynie mikrofonu oraz złącza mikrofonu. Narrację można zarejestrować przed uruchomieniem prezentacji lub podczas prezentacji, uwzględniając komentarze odbiorców. Jeśli narracja nie ma dotyczyć całej prezentacji, można zarejestrować osobne dźwięki lub komentarze dla wybranych slajdów lub obiektów.

Wypróbowywanie i rejestrowanie chronometrażu slajdów

Uwaga: Przygotuj się do rozpoczęcia rejestrowania chronometrażu prezentacji natychmiast po wykonaniu pierwszego kroku tej procedury.

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij przycisk Próba tempa.

  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Próba, a w polu Czas slajdu rozpocznie się rejestrowanie chronometrażu prezentacji.

  Okno dialogowe Próba

  Rysunek: pasek narzędzi Próba

  1 Następny (przejście do następnego slajdu)

  2 Wstrzymaj

  objaśnienie 3 Czas slajdu

  objaśnienie 4 Powtórz

  5 Całkowity czas prezentacji

 2. Podczas rejestrowania czasu prezentacji na pasku narzędzi Próba wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności:

  • Aby przejść do następnego slajdu, kliknij przycisk Następny.

  • Aby tymczasowo wstrzymać rejestrację czasu, kliknij przycisk Wstrzymaj.

  • Aby po wstrzymaniu wznowić rejestrację czasu, kliknij przycisk Wstrzymaj.

  • Aby ustawić dokładny czas trwania prezentacji slajdu, wpisz czas trwania w polu Czas slajdu.

  • Aby ponownie uruchomić rejestrację czasu dla bieżącego slajdu, kliknij przycisk Powtórz.

 3. Po ustaleniu czasu dla ostatniego slajdu w oknie komunikatu zostanie wyświetlony całkowity czas prezentacji oraz monit o wykonanie jednej z następujących czynności:

  • Aby zachować zarejestrowane chronometraże, kliknij przycisk Tak.

  • Aby odrzucić zarejestrowane chronometraże, kliknij przycisk Nie.

   Slajdy zostaną wyświetlone w widoku sortowania slajdów wraz z chronometrażami.

Konfigurowanie prezentacji w celu uruchomienia jej w kiosku

Konfigurowanie prezentacji w celu uruchomienia jej w kiosku umożliwia określenie, czy kliknięcie w dowolnym miejscu ekranu będzie powodować przełączenie slajdu. Aby na przykład prezentacja była przeglądana z określoną prędkością, skonfiguruj automatyczny chronometraż, a następnie skonfiguruj prezentację do uruchamiania w kiosku. Aby udostępnić użytkownikom większą kontrolę, możesz dodać do slajdów funkcję nawigacji, na przykład hiperlinki lub przyciski akcji.

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

 2. W obszarze Typ pokazu kliknij pozycję Przeglądany jako kiosk (pełny ekran).

Ważne: Jeśli prezentacja jest konfigurowana do uruchamiania w kiosku, pamiętaj, aby również użyć automatycznych chronometraży lub hiperlinków nawigacyjnych. W przeciwnym wypadku prezentacja automatyczna wyświetli jedynie pierwszy slajd.

Zobacz też

 • Z jakiej wersji programu PowerPoint dla komputerów Mac korzystasz?
 • Nowsze wersje
 • 2011

Konfigurowanie prezentacji automatycznej

Aby skonfigurować prezentację programu PowerPoint w celu jej automatycznego odtwarzania, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Pokaz slajdów kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

 2. W obszarze Typ pokazu wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Aby przedstawić pokaz slajdów w oknie, w którym osoby oglądające pokaz mogą przełączać między slajdami, wybierz pozycję Przeglądany indywidualnie (okno).

  • Aby zapętlić pokaz slajdów do czasu naciśnięcia klawisza Esc przez osoby oglądające pokaz, wybierz pozycję Przeglądany jako kiosk (pełny ekran).

   Uwaga: Wybranie tej opcji powoduje automatyczne zaznaczenie pola wyboru W pętli ciągłej do naciśnięcia klawisza Esc i spowoduje uruchamianie pokazu slajdów w pętli.

  Opcje typu pokazu

Konfigurowanie przejść slajdów

Jeśli chcesz automatycznego uruchamiania pokazu w kiosku, możesz kontrolować czas i sposób przełączania slajdów. W tym celu możesz zastosować to samo przejście do wszystkich slajdów w prezentacji i ustawić automatyczne zmienianie przejścia po określonym przedziale czasu.

 1. Na karcie Przejścia kliknij odpowiednie przejście.

  Opcje na karcie Przejścia

  Aby wyświetlić więcej przejść, wskaż dane przejście, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej .

 2. Wykonaj poniższe czynności na karcie Przejścia:

  • Aby ustawić ilość czasu wyświetlania każdego slajdu, wybierz pozycję Po i wprowadź odpowiednią liczbę sekund.

  • Aby ustawić czas trwania poszczególnych przejść między slajdami, wpisz ilość czasu w polu Czas trwania.

  • Kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

  Ustawienia przejścia slajdu

Eksportowanie prezentacji do klipu wideo

Możesz wyeksportować prezentację jako plik filmu. Zobacz Zapisywanie prezentacji jako pliku filmu, aby uzyskać więcej szczegółów.

Konfigurowanie prezentacji automatycznej

Aby skonfigurować prezentację programu PowerPoint w celu jej automatycznego odtwarzania, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Pokaz slajdów kliknij pozycję Przygotuj pokaz.

 2. W obszarze Typ pokazu wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Aby przedstawić pokaz slajdów w oknie, w którym osoby oglądające pokaz mogą przełączać między slajdami, wybierz pozycję Przeglądany indywidualnie (okno).

  • Aby zapętlić pokaz slajdów do czasu naciśnięcia klawisza Esc przez osoby oglądające pokaz, wybierz pozycję Przeglądany jako kiosk (pełny ekran).

   Uwaga: Wybranie tej opcji powoduje automatyczne zaznaczenie pola wyboru W pętli ciągłej do naciśnięcia klawisza Esc i spowoduje uruchamianie pokazu slajdów w pętli.

  Opcje typu pokazu

Konfigurowanie przejść slajdów

Jeśli chcesz automatycznego uruchamiania pokazu w kiosku, możesz kontrolować czas i sposób przełączania slajdów. W tym celu możesz zastosować to samo przejście do wszystkich slajdów w prezentacji i ustawić automatyczne zmienianie przejścia po określonym przedziale czasu.

 1. Na karcie Przejścia kliknij odpowiednie przejście, na przykład Wycinanie, Zanikanie, Ścieranie lub Podział.

  Aby wyświetlić więcej przejść, wskaż przejście, a następnie kliknij strzałkę w dół poniżej galerii przejść.

 2. Wykonaj poniższe czynności na karcie Przejścia:

  • Aby ustawić ilość czasu wyświetlania każdego slajdu, wybierz pozycję Po i wprowadź odpowiednią liczbę sekund.

  • Aby ustawić czas trwania poszczególnych przejść między slajdami, wpisz ilość czasu w polu Czas trwania.

  • W obszarze Zastosuj do kliknij pozycję Wszystkie slajdy.

Eksportowanie prezentacji do klipu wideo

Możesz wyeksportować prezentację jako plik filmu. Zobacz Zapisywanie prezentacji jako pliku filmu, aby uzyskać więcej szczegółów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×