Tworzenie raportów dotyczących danych kształtów

Można uruchomić raport zawierający tekst lub dane skojarzone z kształtami. Można na przykład wygenerować raport inwentaryzacyjny dotyczący danych przechowywanych w kształtach mebli i sprzętu na diagramie układu biura.

Razem z programem Microsoft Office Visio są dostarczane 22 definicje raportów, których można używać na rysunkach jako typowych raportów. Te przykładowe definicje można uzupełniać o dowolne dane kształtów dodanych do rysunków. Można również tworzyć nowe definicje raportów za pomocą Kreatora definicji raportów.

 1. W menu Dane kliknij polecenie Raporty.

 2. Na liście Raport kliknij odpowiednią nazwę definicji raportu.

  Porada: Jeśli nie jest widoczna odpowiednia definicja raportu, należy wyczyścić pole wyboru Pokaż tylko raporty dotyczące rysunku lub kliknąć przycisk Przeglądaj i przejść do lokalizacji definicji raportu.

  Uwagi: 

  • Aby zmienić istniejącą definicję raportu przed wygenerowaniem raportu, należy zaznaczyć raport na liście, kliknąć przycisk Modyfikuj, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami Kreatora definicji raportów.

  • Aby utworzyć nową definicję raportu, należy kliknąć przycisk Nowy i postępować zgodnie z instrukcjami Kreatora definicji raportów.

 3. Kliknij przycisk Uruchom, a następnie w oknie dialogowym Uruchamianie raportu wybierz jeden z następujących formatów raportu:

  • ExcelNależy wybrać tę opcję, aby utworzyć raport w arkuszu programu Microsoft Office Excel. Z tej opcji można korzystać tylko po zainstalowaniu programu Excel.

  • HTMLNależy wybrać tę opcję, aby utworzyć raport na stronie sieci Web.

  • Kształt programu VisioNależy wybrać tę opcję, aby utworzyć raport jako arkusz programu Excel osadzony w kształcie na rysunku. Z tej opcji można korzystać tylko po zainstalowaniu programu Excel.

  • XMLNależy wybrać tę opcję, aby utworzyć raport w pliku XML.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli raport jest zapisywany jako plik HTML lub XML, kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację raportu, a następnie wpisz nazwę definicji raportu na końcu ścieżki pliku.

  • Jeśli raport jest zapisywany jako kształtu programu Visio na rysunku, określ, czy razem z tym kształtem należy zapisać kopię definicji raportu, czy tylko łącze do tej definicji.

   Porada: Jeśli jest planowane udostępnianie rysunku innym użytkownikom, należy zaznaczyć opcję Kopia definicji raportu, aby ci użytkownicy mogli przeglądać raport.

 5. Kliknij przycisk OK.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×