Tworzenie raportu dotyczącego postępu w programie Project dla komputerów stacjonarnych

Tworzenie raportu dotyczącego postępu w programie Project dla komputerów stacjonarnych

Raporty o postępach porównywać planowane, wykonane i pracy pozostałej na wykresie, który jest aktualizowany automatycznie podczas zmieniania danych projektu. Użytkownik i jego uczestnicy będą mogli utworzyć w jednym miejscu stan projektu, który można utworzyć w kilku etapach.

Porada dotycząca zarządzania projektami    Raporty dotyczące postępu realizacji stanowią kluczowy element adaptacyjne zarządzanie projektami, szczególnie Scrum. Są to przydatne narzędzia dla dowolnego stylu zarządzania projektami.

Aby utworzyć raport dotyczący postępu, kliknij pozycję raport > pulpity nawigacyjne > postępu.

Menu Pulpit nawigacyjny na karcie Raport

Do projektu może być konieczne dodanie pól w celu uzyskania informacji, które mają zostać uwzględnione w raporcie o postępie. Poniżej znajdziesz porady dotyczące konfigurowania projektu, aby w pełni wykorzystać raport dotyczący postępu realizacji.

Konfigurowanie raportu dotyczącego postępu realizacji

Postęp prac a wykresy postępu zadań

Konfigurowanie wykresu postępu prac

Przechwytywanie informacji służbowych

Dodawanie pól służbowych w celu śledzenia

Pola postępu realizacji zadań

Praca

Praca rzeczywista

Praca skumulowana

Konfigurowanie wykresu postępu realizacji zadań

Przechwyć informacje o zadaniu

Dodawanie pól zadań w celu śledzenia

Pola postępu realizacji zadań

Formatowanie raportu dotyczącego postępu realizacji

Postęp prac a wykresy postępu zadań

Domyślny raport dotyczący postępu zawiera dwa wykresy: postęp prac i postęp zadań.

Wykres dotyczący wykonania pracy pokazuje, ile pracy w pracy zaplanowano na zakończenie przed datą zakończenia projektu, oraz szacunkową ocenę ilości pracy wykonanej w tym punkcie projektu.

Raport dotyczący postępu realizacji pracy

Na wykresie przeszacowania zadania jest wyświetlana liczba zadań zakończonych, pozostała liczba oraz Prognoza według planu bazowego, ile zakończy się w tym punkcie projektu.

Raport dotyczący postępu realizacji zadań

Początek strony

Konfigurowanie wykresu postępu prac

Wykres postępu prac pokazuje ilość pracy wykonanej i ilość pozostała do wykonania. Jeśli pozostała skumulowana linia robocza jest najgłębiej na wykresie, projekt może być opóźniony względem harmonogramu.

Praca to czas wykonania zadania, Praca rzeczywista to ilość pracy wykonanej nad zadaniem, a Praca pozostała to różnica między nimi. Możesz śledzić pracę w godzinach — godziny lub dni.

Przechwytywanie informacji służbowych

Ponieważ wykresy postępu pracy porównują planowane, wykonane i pozostałej pracy, przed utworzeniem raportu upewnij się, że przechwytywane są informacje z projektu.

 • Przydzielanie zasobów do zadań, szczególnie jeśli chcesz przechwytywać pracę wykonaną. Przed ustawieniem planu bazowego należy upewnić się, że jest to konieczne.

 • Ustaw plan bazowy , aby uzyskać migawkę projektu. W raporcie przeplanowania według planu bazowego są wyświetlane daty zakończenia zadań i pracy.

Dodawanie pól służbowych w celu śledzenia

 1. Kliknij pozycję wyświetl > Obciążenie zasobów.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia użytkowania zasobów i Format > Dodaj szczegóły.

  Karta Narzędzia użycia zasobów > Formatowanie, przycisk Dodaj szczegóły

 3. Wybierz pole z obszaru dostępne pola , a następnie kliknij pozycję Pokaż.

  Okno dialogowe Style szczegółów, obszar Dostępne pola

 4. Po wybraniu wszystkich żądanych pól kliknij przycisk OK.

Pola postępu realizacji zadań

Praca

Pole

Opis

Praca, pola

Całkowity czas trwania:

 • Wszystkie zasoby są zaplanowane na zadanie.

 • Zadanie jest zaplanowane na wszystkie zadania.

 • Zaplanowano zasób zadania.

Praca pozostała, pola

Czas potrzebny jeszcze na wykonanie zadania.

Praca według planu bazowego, pola

Całkowita Planowana praca nad zadaniem, zasobem lub przydziałem w harmonogramie.

Praca rzeczywista

Pole

Opis

Praca rzeczywista, pola

Praca, nad którą zasób przydzielony do zadań został już zakończony w czasie.

Skumulowana praca rzeczywista

Praca rzeczywista wykonana przez wszystkie zasoby przydzielone do zadań w czasie.

Pozostała skumulowana praca rzeczywista

Praca nadal potrzebna do zakończenia zadań projektu po odjęciu pracy rzeczywistej w czasie.

Praca skumulowana

Pole

Opis

Praca skumulowana, pola

Czas zaplanowany dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań, skumulowany w czasie.

Praca skumulowana Baseline0 – 10)

Praca według planu bazowego zaplanowana dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań, skumulowanych w czasie, gdy ustawiono plan bazowy.

Pozostała praca skumulowana

Praca nadal potrzebna do zakończenia zadań projektu po odjęciu pracy zaplanowanej w czasie.

Praca skumulowana pozostała Baseline0 – 10)

Praca według planu bazowego wymagana do wykonania zadań projektu po odjęciu pracy zaplanowanej według planu bazowego w czasie.

Początek strony

Konfigurowanie wykresu postępu realizacji zadań

Wykres postępu zadań pokazuje liczbę wykonanych zadań i liczbę pozostało do wykonania.Jeśli pozostała liczba zadań jest najgłębiej widoczna na wykresie, może to oznaczać, że projekt jest opóźniony względem harmonogramu.

Przechwyć informacje o zadaniu

Ponieważ wykresy postępu realizacji zadań porównują planowane, wykonane i pozostałe zadania, przed utworzeniem raportu upewnij się, że przechwytywane są informacje z projektu.

 • Ustaw plan bazowy , aby uzyskać migawkę projektu. W raporcie przeplanowania według planu bazowego są wyświetlane daty zakończenia zadań i pracy.

 • Oznacz zadania jako ukończone. Kliknij zadanie, a następnie kliknij pozycję zadanie na Wstążce. Wybierz wartość procentu wykonania, ale pamiętaj, że w programie Project jest zliczana tylko liczba zadań wykonano 100% jako "ukończono" na wykresie postępu zadań.

Dodawanie pól zadań w celu śledzenia

 1. Kliknij pozycję wyświetl > Obciążenie zadaniami.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia użycia zadania formatowanie > Dodaj szczegóły.

  Karta Narzędzia obciążenia zadaniami > Formatowanie, przycisk Dodaj szczegóły

 3. Wybierz pole z obszaru dostępne pola , a następnie kliknij pozycję Pokaż.

  Okno dialogowe Style szczegółów, obszar Dostępne pola

 4. Po wybraniu wszystkich żądanych pól kliknij przycisk OK.

Pola postępu realizacji zadań

Pole

Opis

Wykonano %, pola

Bieżący stan zadania jako wartość procentowa czasu trwania.

Wykonano % (skumulowane), okresowe pole zadania

Skumulowany procent wykonania zadania rozłożonego w czasie.

Zadania pozostałe Baseline0 – 10).

Liczba zaplanowanych zadań, które pozostaną ukończone w danym dniu po ustawieniu planu bazowego.

Pozostałe zadania rzeczywiste

Całkowita liczba rzeczywistych zadań, które pozostaną ukończone w danym dniu.

Zadania pozostałe

Całkowita liczba zaplanowanych zadań, które pozostaną ukończone w danym dniu.

Początek strony

Formatowanie raportu dotyczącego postępu realizacji

Podobnie jak w przypadku innych raportów programu Project, możesz zmienić dane, kolory i kształty wyświetlane w raportach postępu. Możesz również dodać do niego wykresy, tabele lub obrazy.

Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Tworzenie raportu o projekcie.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×