Po utworzeniu listy w aplikacji Listy Microsoft, SharePoint lub Teams możesz utworzyć reguły w celu zautomatyzowania zadań, takich jak wysyłanie komuś powiadomienia po zmianie danych na liście.

Wybierzesz warunek uruchamiacy regułę i akcję, która zostanie jej zrobi.

 1. Mając listę otwartą w Listy Microsoft, SharePoint lub Teams, w górnej części strony wybierz pozycję Automatyzuj, a następnie pozycję Utwórz regułę.
  Zrzut ekranu przedstawiający tworzenie reguły z menu Automatyzuj listy

 2. W obszarze Powiadom kogoś,kiedy wybierz warunek uruchamiacy regułę. Na przykład kolumna zmieni się.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie szablonu reguły powiadamiania o tym użytkownika
  Zaznaczenie w tym miejscu powoduje utworzenie reguły, która zostanie ukończona w następnym kroku.

  Uwaga: Nie obsługujemy tworzenia reguły opartej na wielo wierszu kolumny tekstu. 

 3. Zaznacz każdą z podkreślonych części instrukcji reguły, aby dostosować warunek, wybierając kolumnę, wartość kolumny i osoby, które chcesz powiadomić.

  Aby na przykład zakończyć regułę powiadamiania siebie o zmianie kolumny, możesz wybrać kolumnę Stan,anastępnie dla opcji Wprowadź nazwę lub adres e-mail możesz wybrać pozycję Ja.
  Zrzut ekranu przedstawiający kończenie reguły w celu powiadomienia siebie o zmianie kolumny Stan.

 4. Po zakończeniu dostosowywania instrukcji wybierz pozycję Utwórz.

Na stronie Zarządzanie regułami zobaczysz ukończoną regułę, a reguła zostanie włączona. Wróć do tej strony, gdy chcesz edytowaćlub usunąćregułę albo zarządzać ją w inny sposób.

Rozwiązywanie problemów: nie można utworzyć reguły

Jeśli podczas próby utworzenia reguły wystąpi błąd, prawdopodobnie jest on spowodowany uprawnieniami zastosowanymi do listy. Aby rozwiązać ten problem, potrzebujesz pomocy osoby, która jest właścicielem listy.

Właściciel musi otworzyć listę i wybrać pozycję: Ustawienia > Ustawienia listy > Ustawienia zaawansowane. W obszarze Uprawnienia napoziomie elementu należy zmienić opcję Dostęp do odczytu na Odczyt wszystkich elementów. 

Ponadto, aby zarządzać regułami, właściciel listy musi mieć uprawnienia do edytowania listy. Możesz to zrobić, udostępniając Ci listę i określając opcję Może edytować.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×