Tworzenie reguły w programie Outlook 2011 dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Reguła jest akcją wykonywaną automatycznie w odniesieniu do przychodzących lub wychodzących wiadomości na podstawie określonych przez Ciebie warunków. Utworzenie reguł ułatwia zachowanie dobrej organizacji pracy. Możesz na przykład utworzyć reguły, aby automatycznie przechowywać wiadomości w folderach lub przydzielać wiadomości do kategorii.

W tym artykule opisano, jak tworzyć niektóre często używane reguły. Opisano również, jak można sprawdzić, jakiego typu konto e-mail masz.

Typowe typ reguły powoduje, że program Outlook, aby przenieść wiadomości do folderu na podstawie nadawcy lub adresata. Na przykład można utworzyć regułę przenoszącą wszystkie wiadomości od "Toni Poe" w folderze o nazwie "Mail from Toni". Program Outlook jest skrótu, aby utworzyć następujące typy reguł z istniejącą wiadomość.

Porada: W przypadku otrzymywania wiadomości od grupy kontaktów (nazywanej także listą dystrybucyjną) można utworzyć regułę powodującą automatyczne przenoszenie wysłanych do grupy wiadomości do określonego folderu.

 1. Na liście wiadomości kliknij wiadomość z nadawcą lub adresatem, dla którego chcesz utworzyć regułę.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Reguły, a następnie kliknij pozycję Przenieś wiadomości od (nazwa nadawcy) lub Przenieś wiadomości do (nazwa adresata).

  Karta Narzędzia główne, grupa 4

 3. W polu wyszukiwania folderu rozpocznij wpisywanie nazwy folderu, do którego chcesz przenosić wiadomości.

 4. Gdy zostanie wyświetlony odpowiedni folder, kliknij jego nazwę, kliknij pozycję Wybierz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Mając konto programu Microsoft Exchange zarządzane przez program Microsoft Exchange Server 2010 lub nowszy, reguła jest automatycznie zapisywana na serwerze programu Exchange. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do programu Outlook dla komputerów Mac 2011 — pomoc.

  • Jeśli utworzysz wiele reguł programu Outlook będą one uruchamiane w kolejności, w jakiej są wyświetlane w oknie reguły. .

  • W programie Outlook przed uruchomieniem reguł dotyczących wiadomości są stosowane reguły menedżera listy adresowej, a następnie reguły ochrony przed wiadomościami-śmieciami. Zwykłe reguły są stosowane na końcu. Są one jednak stosowane nawet do wiadomości w kategorii Wiadomości-śmieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat reguł menedżera listy adresowej, zobacz Organizowanie wiadomości listy adresowej.

W przypadku tworzenia reguły na podstawie istniejącej już wiadomości informacje o nadawcy, adresacie i temacie w instrukcjach reguły są już wstępnie wypełnione.

 1. Na liście wiadomości kliknij wiadomość, na podstawie której chcesz utworzyć regułę.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Reguły, a następnie kliknij pozycję Utwórz regułę.

  Karta Narzędzia główne, grupa 4

 3. W obszarze Kiedy przychodzi nowa wiadomość odpowiednio zmodyfikuj kryteria.

  Aby usunąć jedno z kryteriów, kliknij pozycję Przycisk Usuń kryteria wyszukiwania . Aby dodać kryteria, kliknij pozycję Przycisk Dodaj kryteria wyszukiwania .

 4. W obszarze Wykonaj następujące czynności określ akcje, które mają zostać wykonane.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Mając konto programu Microsoft Exchange zarządzane przez program Microsoft Exchange Server 2010 lub nowszy, reguła jest automatycznie zapisywana na serwerze programu Exchange. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do programu Outlook dla komputerów Mac 2011 — pomoc.

  • Jeśli utworzysz wiele reguł programu Outlook będą one uruchamiane w kolejności, w jakiej są wyświetlane w oknie reguły.

  • W programie Outlook przed uruchomieniem reguł dotyczących wiadomości są stosowane reguły menedżera listy adresowej, a następnie reguły ochrony przed wiadomościami-śmieciami. Zwykłe reguły są stosowane na końcu. Są one jednak stosowane nawet do wiadomości w kategorii Wiadomości-śmieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat reguł menedżera listy adresowej, zobacz Organizowanie wiadomości listy adresowej.

Zamiast Tworzenie reguły na podstawie istniejącej już wiadomości, możesz utworzyć niestandardowe reguły na podstawie dowolnego z kryteriów, która ma. Tworzenie reguły niestandardowej jest konieczne, jeśli konta zarządzane przez program Microsoft Exchange Server 2010 lub nowszy, a chcesz zapisać regułę na Twoim komputerze. (Jeśli utworzysz regułę opartą na istniejącą wiadomość reguły dla konta zarządzane przez program Microsoft Exchange Server 2010 lub później zostaną zapisane na serwerze programu Exchange, a nie na komputerze.)

Jeśli nie wiesz, czy konto jest zarządzane przez programu Exchange, przejdź do sprawdzić typ konta.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Reguły wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć reguły uruchamianej na komputerze, gdy program Outlook jest otwarty, w obszarze Na MOIM komputerze, kliknij typ konta.

  • Aby utworzyć reguły uruchamianej na serwerze programu Exchange, w obszarze Serwery EXCHANGE kliknij nazwę konta. (Ta opcja jest tylko dostępna do zarządzania kontami przez program Microsoft Exchange Server 2010 lub nowszy).

 3. Kliknij pozycję Dodaj  Dodaj .

 4. W polu Nazwa reguły wpisz nazwę reguły.

 5. W obszarze Kiedy przychodzi nowa wiadomość w pierwszym menu podręcznym z lewej strony kliknij typ informacji, które mają być identyfikowane.

  Większość kryteriów przenosi się od lewej do prawej, aby użyć więcej podręcznych i pola tekstowe. Na przykład aby zidentyfikować wszystkie wiadomości wysyłane przez współpracowników, kryterium może być "z" "zawiera" "@alpineskihouse.com".

  Jeśli chcesz mieć wiele kryteriów, oddzielonych przez "lub" przypadku reguł zapisanych na serwerze programu Exchange, wykonaj następujące czynności:

  1. W menu podręcznym lewej kryteria wybierz pole zawierające tekst, na przykład od, Adresaci lub temat.

  2. Z drugiego menu podręcznego (na prawo od poprzedniego menu) wybierz polecenie Zawiera.

  3. Kliknij pozycję Dodaj wyszukiwane terminy, a następnie na liście wyszukiwania kliknij pozycję Dodaj   Dodaj dla każdego terminu, który chcesz dodać.

  W przypadku reguł zapisanych na komputerze można z menu podręcznego znajdującego się nad kryterium wybrać pozycję Jeśli dowolne kryteria są spełnione lub inne opcje.

 6. Aby usunąć jedno z kryteriów, kliknij pozycję Przycisk Usuń kryteria wyszukiwania . Aby dodać kryteria, kliknij pozycję Przycisk Dodaj kryteria wyszukiwania .

 7. W obszarze Wykonaj następujące czynności określ akcje, które mają zostać wykonane.

 8. Kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Z konto programu Microsoft Exchange zarządzane przez program Microsoft Exchange Server 2007 nie można używać programu Outlook dla komputerów Mac, edytować ani tworzyć reguły, które zostały zapisane na serwerze programu Exchange (na przykład reguły utworzone w programie Outlook dla systemu Windows). Reguły, które zostały utworzone w programie Outlook dla komputerów Mac są zapisywane na komputerze i uruchomić dla wiadomości tylko wtedy, gdy są synchronizowane z programem Outlook dla komputerów Mac. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do programu Outlook dla komputerów Mac 2011 — pomoc.

  • Jeśli utworzysz wiele reguł programu Outlook będą one uruchamiane w kolejności, w jakiej są wyświetlane w oknie reguły.

  • W programie Outlook przed uruchomieniem reguł dotyczących wiadomości są stosowane reguły menedżera listy adresowej, a następnie reguły ochrony przed wiadomościami-śmieciami. Zwykłe reguły są stosowane na końcu. Są one jednak stosowane nawet do wiadomości w kategorii Wiadomości-śmieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat reguł menedżera listy adresowej, zobacz Organizowanie wiadomości listy adresowej.

 1. W oknie dialogowym Reguły kliknij pozycję Pokaż wszystko, a następnie w obszarze Ustawienia osobiste kliknij pozycję Konta.

 2. W lewym okienku okna dialogowego konta kliknij konto. Typ konta zostanie wyświetlony w obszarze Opis konta. W tym przykładzie konto jest konto POP.

  Wskaźnik Typ konta

 3. Aby wrócić do okna dialogowego Reguły, kliknij pozycję Pokaż wszystko, a następnie w obszarze Poczta e-mail kliknij pozycję Reguły.

Zobacz też

Program Outlook dla komputerów Mac 2011 — pomoc

Wysyłanie automatycznych odpowiedzi z informacją o nieobecności w programie Outlook 2011 dla komputerów Mac

Utworzona reguła nie działa

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×