Tworzenie schematu organizacyjnego bez danych zewnętrznych

Tworzenie schematu organizacyjnego bez danych zewnętrznych

Schemat organizacyjny to diagram przedstawiający relacje między pracownikami, stanowiskami i grupami.

Schemat organizacyjny można narysować od podstaw, korzystając z kształtów schematu organizacyjnego i je łącząc.

Porada: Jeśli natomiast wszystkie informacje o pracownikach znajdują się w takim dokumencie, jak arkusz programu Excel lub katalog programu Exchange Server, w programie Visio można wygenerować diagram z automatycznie dodawanymi kształtami i łącznikami. Aby uzyskać informacje szczegółowe, zobacz Automatyczne tworzenie schematu organizacyjnego z danych pracowników.

  1. Aby rozpocząć za pomocą szablonu, przejdź do pozycji Plik > Nowy > Kategorie > Biznesowe > Schemat organizacyjny (nie klikaj pozycji Kreator schematów organizacyjnych), a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  2. Z wzornika Kształty schematu organizacyjnego przeciągnij na stronę kształt najwyższego poziomu organizacji, na przykład Dyrektor.

  3. Po zaznaczeniu kształtu wpisz dla niego tytuł, naciśnij klawisz Esc, zaznacz pole tekstowe Nazwisko i wpisz nazwisko. Na przykład dyrektor Tomasz Mieszkowski może mieć stanowisko Prezes.

  4. Przeciągnij kształt pierwszego podwładnego na środek kształtu, który już się tam znajduje. Spowoduje to automatyczne połączenie kształtów w hierarchii.

  5. Aby ukończyć schemat organizacyjny, przeciągaj kształty podwładnych na kształty przełożonych i wpisuj imiona i nazwiska oraz stanowiska dla poszczególnych kształtów.

Zmienianie układu, zmienianie kształtu i wstawianie obrazów

Użycie szablonów Schemat organizacyjny powoduje dodanie karty Schemat organizacyjny do wstążki. Narzędzia na tej karcie umożliwiają wprowadzanie dużych zmian w wyglądzie diagramu.

Grupy Układ i Rozmieszczanie zawierają narzędzia do zmieniania układu i hierarchii kształtów.

W galerii Kształty można wybierać styl kształtów w schemacie. Narzędzia w grupie Obraz umożliwiają wstawianie obrazu do wybranego kształtu, usuwanie symbolu zastępczego obrazu i zmienianie obrazu po jego wstawieniu do kształtu.

Grupa Dane organizacji zawiera narzędzia do importowania danych ze źródła zewnętrznego za pomocą kreatora, eksportowania danych organizacji do programu Excel lub pliku tekstowego i porównywania danych na diagramie z zewnętrznym źródłem danych.

Pokazywanie zespołów przy użyciu ramki zespołu lub linii kropkowanych

Po utworzeniu schematu organizacyjnego możesz ponownie rozmieścić informacje w taki sposób, aby przedstawiały wirtualne relacje w zespole. W tym celu przenieś pokrewne kształty, tak aby znajdowały się obok siebie, a następnie dodaj łączniki w postaci linii kropkowanych, przedstawiające pomocnicze struktury relacji, lub użyj kształtu Ramka zespołu w celu wyróżnienia zespołów wirtualnych. Linia kropkowana relacji służbowej zachowuje się jak zwykły łącznik. Ramka zespołu to prostokątny kształt, za pomocą którego można w wizualny sposób grupować i nazywać zespoły.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×