Tworzenie sondaży w wiadomościach e-mail i przeglądanie wyników

Tworzenie sondaży w wiadomościach e-mail i przeglądanie wyników

Outlook dla Microsoft 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Możesz łatwo utworzyć ankietę w Microsoft Outlook, umieszczając przyciski głosowania w wiadomości e-mail. Gdy adresaci odpowiedzą na ankietę, możesz automatycznie prze Outlook stawić wyniki głosowania lub wyeksportować je do arkusza Excel.

 1. Utwórz wiadomość e-mail lub odpowiedź na otrzymaną wiadomość albo otwórz otrzymaną wiadomość w celu przesłania jej dalej.

 2. Na karcie Opcje w grupie śledzenie kliknij przycisk Użyj przycisków głosowania.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Osobę Odrzuć    
   Użyj, gdy potrzebujesz autoryzacji dla akcji. Możesz na przykład wysłać prośbę o wysłanie wiadomości e-mail do kilku adresatów, którzy starają się o zatwierdzenie propozycji o projekcie.

  • Tak/nie1 Nie    
   Użyj, gdy potrzebujesz tak lub nie. Jest to dobry sposób na szybkie wykonanie ankiety.

  • Tak/nie1 Ma Być może    
   Użyj, jeśli nie chcesz ograniczać możliwości wyboru do pozycji tak i nie. Ta opcja głosowania oferuje alternatywną odpowiedź.

  • Niestandardowy    
   Służy do tworzenia własnych nazw niestandardowych przycisków głosowania. Na przykład możesz poprosić współpracowników o wybranie spośród trzech dni tygodnia cyklicznego spotkania dla pracowników.

Przycisk niestandardowego głosowania

W przypadku wybrania niestandardowego przycisku głosowania wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie dialogowym Właściwości w obszarze Opcje głosowania i śledzeniazaznacz pole wyboru Użyj przycisków głosowania .

 2. Użyj domyślnych opcji przycisków lub usuń opcje domyślne, a następnie wpisz odpowiedni tekst, a następnie użyj średników, aby rozdzielić imiona i nazwiska przycisków.

 3. Kliknij przycisk Zamknij.

Ważne: W przypadku zastosowania do wiadomości uprawnień zarządzania prawami do informacji (IRM) (karta Opcje > polecenie Uprawnienia) adresaci nie będą widzieli opcji głosowania.

 • Adresaci mogą głosować w okienko odczytu lub w otwartej wiadomości. W okienku odczytu kliknij wiersz kliknij tutaj, aby odgłosować w nagłówku wiadomości, a następnie kliknij odpowiednią opcję. W otwartej wiadomości na karcie wiadomość w grupie Odpowiadanie kliknij pozycję zagłosuj, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

 • Nadawca może wyświetlać wszystkie odpowiedzi w tabeli. W jednej z wiadomości odpowiedzi kliknij wiersz odpowiedzi nadawcy w nagłówku wiadomości, a następnie kliknij pozycję Wyświetl odpowiedzi na głosowanie.

 1. Otwórz oryginalną wiadomość za pomocą wysłanych przycisków głosowania. Zazwyczaj wiadomość znajduje się w folderze Elementy wysłane.

 2. Na karcie Wiadomość w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Śledzenie.

  Uwaga: Śledzenie nie jest wyświetlane, dopóki co najmniej jeden adresat wiadomości e-mail nie odpowiedział od swojego głosu.

Śledzenie i drukowanie wyników ankiety

Po utworzeniu i wysłaniu ankiety e-mail do innych osób prawdopodobnie zechcesz śledzić i drukować jej wyniki. Możesz szybko skopiować wyniki głosowania do nowego, pustego dokumentu programu Word lub nowej wiadomości e-mail bądź skopiować je do programu Excel, aby móc później pracować z danymi.

 1. W programie Outlook w folderze Elementy wysłane otwórz wysłaną wiadomość e-mail, która zawiera ankietę.

 2. Kliknij pozycję Wiadomość > Śledzenie.

  Porada:  Przycisk Śledzenie nie jest wyświetlany, dopóki nie zostanie oddany co najmniej jeden głos.

  Śledzenie głosów z ankiety

 3. Aby wydrukować wyniki ankiety, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby szybko wydrukować wyniki, naciśnij klawisze Alt + Print Screen (PrtScrn) na klawiaturze, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • W programie Word kliknij pozycję Pusty dokument, a następnie kliknij pozycję Wklej.

   • W programie Outlook kliknij pozycję Narzędzia główne > Nowa wiadomość e-mail, a następnie kliknij pozycję Wklej.

    Kliknij pozycję Plik > Drukuj, wskaż drukarkę, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

  • Aby posortować dane wyników i pracować z nimi w programie Excel, wykonaj najpierw następujące czynności:

   1. Kliknij pozycję Wiadomość > Śledzenie.

   2. Na klawiaturze naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij i przeciągnij myszą, aby zaznaczyć wszystkie nazwiska i odpowiedzi na liście.

   3. Na klawiaturze naciśnij klawisze Ctrl + C.

   4. Otwórz program Excel i wybierz pozycję Pusty skoroszyt.

   5. Kliknij prawym przyciskiem myszy lewą górną komórkę, a następnie kliknij pozycję Wklej.

    Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Wklej

  • Aby dopasować kolumny do tekstu, umieść kursor między nagłówkami kolumn i kliknij dwukrotnie.

   Kliknij między kolumnami A i B, a następnie kliknij dwukrotnie

   Kliknij pozycję plik > Drukuj, określ drukarkę, a następnie kliknij pozycję Drukuj.

Uwaga: Wymagane jest konto programu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007. Większość kont domowych i osobistych nie korzysta z programu Microsoft Exchange.

 1. Utwórz wiadomość e-mail lub odpowiedź na otrzymaną wiadomość albo otwórz otrzymaną wiadomość w celu przesłania jej dalej.

 2. Na karcie Opcje w grupie śledzenie kliknij przycisk Użyj przycisków głosowania.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Osobę Odrzuć    
   Ta opcja jest Najlepsza, gdy potrzebna jest autoryzacja dla akcji. Możesz na przykład wysłać prośbę o wysłanie wiadomości e-mail do kilku adresatów, którzy starają się o zatwierdzenie propozycji o projekcie.

  • Tak/nie1 Nie    
   Jeśli wszystko jest potrzebne, jest to dobry sposób na wykonanie szybkiej ankiety.

  • Tak/nie1 Ma Być może    
   Jeśli nie chcesz ograniczać możliwości wyboru opcji tak i nie, ta opcja głosowania oferuje alternatywną odpowiedź.

  • Niestandardowy    
   Tworzenie własnych nazw niestandardowych przycisków głosowania. Na przykład możesz poprosić współpracowników o wybranie spośród trzech dni tygodnia cyklicznego spotkania dla pracowników.

   • W oknie dialogowym Opcje wiadomości w obszarze Opcje głosowania i śledzeniazaznacz pole wyboru Użyj przycisków głosowania .

   • Wybierz i usuń domyślne nazwy przycisków, a następnie wpisz odpowiedni tekst. Nazwy przycisków oddzielaj średnikami.

    Okno dialogowe Opcje wiadomości

   • Kliknij przycisk Zamknij.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Kliknij przycisk Opcje e-mail, a następnie kliknij przycisk Opcje śledzenia.

 3. Aby wybrać opcje przetwarzania, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Automatyczne rejestrowanie odpowiedzi w oryginalnym elemencie   
   Zaznacz pole wyboru przetwarzaj wezwania i odpowiedzi podczas przybycia .

  • Usuwanie pustych odpowiedzi   
   Pusta odpowiedź to wiadomość, która nie zawiera żadnych komentarzy od nadawcy.

Uwaga: Aby przejrzeć odpowiedzi w skrzynce odbiorczej przed ich zarejestrowaniem, wyczyść pole wyboru wezwania i odpowiedzi procesu przy nadejściu .

 1. Otwórz oryginalną wiadomość za pomocą wysłanych przycisków głosowania. Zazwyczaj wiadomość znajduje się w folderze Elementy wysłane.

 2. Na karcie Wiadomość w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Śledzenie.

  Uwaga: Śledzenie nie jest wyświetlane, dopóki co najmniej jeden odbiorca wiadomości e-mail nie odpowiedział od swojego głosu.

 3. Wybierz odpowiedzi, które chcesz skopiować. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wszystkie wiersze    

   • Kliknij pierwszy wiersz, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij ostatni wiersz.

  • Nieprzylegające wiersze    

   • Kliknij pierwszy wiersz, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij pozycję dodatkowe wiersze.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 5. Uruchom program Excel.

 6. Zaznacz komórkę, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V.

 1. Otwórz oryginalną wiadomość za pomocą wysłanych przycisków głosowania. Zazwyczaj wiadomość znajduje się w folderze Elementy wysłane.

 2. Na karcie Wiadomość w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Śledzenie.

  Uwaga: Śledzenie nie jest wyświetlane, dopóki co najmniej jeden adresat wiadomości e-mail nie odpowiedział od swojego głosu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×