Tworzenie spisu treści

Spis treści w programie Word powstaje na podstawie nagłówków w dokumencie.

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Dodawanie stylów nagłówków

W przypadku każdego nagłówka, który ma się pojawić w spisie treści zaznacz tekst nagłówka, przejdź do pozycji Narzędzia główne > Style, a następnie wybierz pozycję Nagłówek 1, 2lub 3.

Dodawanie nagłówka

Tworzenie spisu treści

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać spis treści.

 2. Przejdź do pozycji Odwołania > Spis treści, a następnie wybierz pozycję Automatyczna tabela 1 lub Automatyczna tabela 2, lub wybierz pozycję Niestandardowy spis treści, aby utworzyć własny styl.

  Tworzenie spisu treści

 3. Jeśli wprowadzisz zmiany w dokumencie, który mają wpływ na spis treści, możesz zaktualizować spis treści, klikając prawym przyciskiem myszy spis treści, a następnie wybierając polecenie Aktualizuj pole.

Stosowanie stylów nagłówków

Zaznacz tekst, który chcesz uwzględnić w spisie treści, a następnie na karcie Narzędzia główne kliknij odpowiedni styl nagłówka, na przykład Nagłówek 1.

Kliknij pozycję styl nagłówka na Wstążce

Powtórz tę czynność dla całego tekstu, który chcesz uwzględnić w spisie treści.

Tworzenie spisu treści

Program Word używa nagłówków dokumentu do utworzenia automatycznego spisu treści, który można aktualizować po zmianie kolejności, poziomu lub tekstu nagłówka.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści — zwykle na początku dokumentu.

 2. Kliknij pozycję Odwołania > Spis treści, a następnie wybierz z listy styl Automatyczny spis treści.

  Uwaga: Jeśli użyjesz stylu Ręczny spis treści, program Word nie użyje nagłówków do utworzenia spisu treści i automatyczne aktualizowanie spisu nie będzie możliwe. Zamiast tego program Word zastosuje tekst zastępczy, tworzący strukturę spisu treści, w którym możesz ręcznie wprowadzić poszczególne wpisy.

  Kliknij pozycję Spis treści na karcie Odwołania, a następnie wybierz styl Automatyczny spisu treści z galerii

Jeśli chcesz, możesz sformatować lub dostosować spis treści. Możesz na przykład zmienić liczbę poziomów nagłówków i czcionkę oraz wyświetlić lub ukryć linie kropkowane między wpisami a numerami stron.

Program Word dla sieci Web pozwala zaktualizować spis treści, który znajduje się już w dokumencie, ale nie zapewnia jeszcze sposobu tworzenia spisu treści.

Aby zaktualizować spis treści, kliknij w spisie treści. Następnie przejdź do pozycji Odwołania > Aktualizuj tabelę.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu aktualizowania spisu treści lub tworzenia spisu treści, użyj polecenia Edytuj w programie Word, aby otworzyć dokument w klasycznej wersji programu Word (Windows lub Mac).

W górnej części ekranu programu kliknij pozycję Edytuj w programie Word

Podczas zapisywania dokumentu będzie można zachować aktualność spisu treści w programie Word dla sieci Web.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz instrukcje dotyczące tworzenia spisu treści w programie Word dla systemu Windows lub komputerów Mac. Jeśli nie masz programu Word, możesz go teraz wypróbować lub kupić w ramach najnowszej wersji pakietu Office.

Masz sugestie dotyczące tej funkcji?

Niech Twój głos będzie słyszany — zagłosuj na tę funkcję na stronie word.uservoice.comword.uservoice.com.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×