Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aplikacja dla systemu Windows 10: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do obrazów i tabel.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem. W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst wiadomości e-mail powinien być możliwy do odczytania w trybie Duży kontrast, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru czcionki

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 11 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Dostosowywanie odstępów między zdaniami i akapitami

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby zachować kolejność tabulacji i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie wiadomości e-mail, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Outlook.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w wiadomości e-mail informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel w wiadomości e-mail programu Outlook.

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości czytników zawartości ekranu, w tym Narratora. W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia i zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. W redagowanej wiadomości e-mail zaznacz obraz.

 2. Aby otworzyć wstążkę z opcjami edycji u dołu ekranu, naciśnij przycisk ... (Więcej opcji).

 3. Przewiń w dół do przycisku Obraz, a następnie naciśnij go.

 4. Przewiń w dół do przycisku Tekst alternatywny, a następnie naciśnij go.

 5. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

 6. Aby dodać tekst i zamknąć okno dialogowe, naciśnij przycisk Gotowe.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Dodanie tekstu alternatywnego do tabel ułatwia osobom, które nie widzą, zidentyfikowanie zawartości tabeli.

 1. W redagowanej wiadomości e-mail zaznacz tabelę.

 2. Aby otworzyć wstążkę z opcjami edycji u dołu ekranu, naciśnij przycisk ... (Więcej opcji).

 3. Przewiń w dół do przycisku Tabela, a następnie naciśnij go.

 4. Przewiń w dół do przycisku Tekst alternatywny, a następnie naciśnij go.

 5. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

 6. Aby dodać tekst i zamknąć okno dialogowe, naciśnij przycisk Gotowe.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabeli.

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w wiadomościach e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Dodaj zrozumiały tekst hiperlinku, aby ułatwić użytkownikom korzystającym z czytnika zawartości ekranu skanowanie wiadomości e-mail w poszukiwaniu linków.

 1. W redagowanej wiadomości e-mail zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Aby otworzyć wstążkę z opcjami edycji u dołu ekranu, naciśnij przycisk ... (Więcej opcji).

 3. Przewiń w dół do przycisku Wstaw, a następnie naciśnij go.

 4. Przewiń w dół do przycisku Link, a następnie naciśnij go.

 5. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku w polu Tekst do wyświetlenia.

 6. W polu tekstowym Adres wpisz docelowy adres URL.

 7. Aby wstawić hiperlink, naciśnij pozycję Wstaw.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Dodawanie tekstu hiperlinku.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Aby ułatwić osobom z dysleksją lub niedowidzącym czytanie Twoich wiadomości e-mail, używaj znanego typu czcionki o wystarczająco dużym rozmiarze.

 1. W redagowanej wiadomości e-mail zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć wstążkę z opcjami edycji u dołu ekranu, naciśnij przycisk ... (Więcej opcji).

 3. Przewiń w dół do przycisku Formatuj, a następnie naciśnij go.

 4. Z menu Formatuj wybierz odpowiedni typ, rozmiar i formatowanie czcionki.

Modyfikowanie ustawień czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru czcionki

Aby upewnić się, że tekst będzie wyświetlany prawidłowo w trybie dużego kontrastu, użyj dla kolorów czcionek ustawienia Automatycznie.

 1. W redagowanej wiadomości e-mail zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć wstążkę z opcjami edycji u dołu ekranu, naciśnij przycisk ... (Więcej opcji).

 3. Przewiń w dół do przycisku Formatuj, a następnie naciśnij go.

 4. W menu Formatuj przewiń w dół do przycisku Kolor czcionki, a następnie naciśnij przycisk >, aby otworzyć podmenu.

 5. W menu Kolor czcionki przewiń w dół do pozycji Automatycznie, a następnie naciśnij ją.

Zmienianie ustawień koloru czcionki na automatyczny.

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów

Wstępnie zdefiniowane nagłówki i style ułatwiają czytnikom zawartości ekranu czytanie wiadomości e-mail.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w redagowanej wiadomości e-mail.

 2. Aby otworzyć wstążkę z opcjami edycji u dołu ekranu, naciśnij przycisk ... (Więcej opcji).

 3. Przewiń w dół do przycisku Formatuj, a następnie naciśnij go.

 4. W menu Formatuj przewiń w dół do przycisku Style, a następnie naciśnij go.

 5. W menu Style przewiń w dół do pozycji Nagłówek 1 lub Nagłówek 2, a następnie naciśnij go.

Używanie stylów i nagłówków.

Używanie list punktowanych

Utwórz listy punktowane w celu dodania odpowiedniej struktury do tekstu.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w redagowanej wiadomości e-mail.

 2. Aby otworzyć wstążkę z opcjami edycji u dołu ekranu, naciśnij przycisk ... (Więcej opcji).

 3. Przewiń w dół do przycisku Formatuj, a następnie naciśnij go.

 4. W menu Formatuj przewiń w dół do przycisku Punktory, a następnie naciśnij go.

 5. Z menu Punktory wybierz odpowiedni typ punktora.

 6. Wpisz tekst dla elementu listy punktowanej. Aby dodać nowy wiersz punktowany, naciśnij klawisz Enter na klawiaturze ekranowej. Aby zakończyć listę, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter.

Dodawanie listy punktowanej.

Stosowanie list uporządkowanych

Utwórz listy uporządkowane, aby podzielić tekst na kolejne kroki.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w redagowanej wiadomości e-mail.

 2. Aby otworzyć wstążkę z opcjami edycji u dołu ekranu, naciśnij przycisk ... (Więcej opcji).

 3. Przewiń w dół do przycisku Formatuj, a następnie naciśnij go.

 4. W menu Formatuj przewiń w dół do przycisku Numerowanie, a następnie naciśnij go.

 5. Z menu Numerowanie wybierz odpowiedni typ listy uporządkowanej.

 6. Wpisz tekst dla elementu listy numerowanej. Aby dodać nowy wiersz numerowany, naciśnij klawisz Enter na klawiaturze ekranowej. Aby zakończyć listę, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter.

Dodawanie listy numerowanej.

Dostosowywanie odstępów między zdaniami i akapitami

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. W redagowanej wiadomości e-mail zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć wstążkę z opcjami edycji u dołu ekranu, naciśnij przycisk ... (Więcej opcji).

 3. Przewiń w dół do przycisku Formatuj, a następnie naciśnij go.

 4. W menu Formatuj przewiń w dół do przycisku Interlinia i odstępy między akapitami, a następnie naciśnij go.

 5. Z menu Interlinia i odstępy między akapitami wybierz odpowiednie opcje interlinii i odstępów między akapitami.

Modyfikowanie ustawień odstępów.

Stosowanie nagłówków tabel

Określ wiersz nagłówka tabeli.

 1. W redagowanej wiadomości e-mail ustaw kursor w dowolnym miejscu tabeli.

 2. Aby otworzyć wstążkę z opcjami edycji u dołu ekranu, naciśnij przycisk ... (Więcej opcji).

 3. Przewiń w dół do przycisku Tabela, a następnie naciśnij go.

 4. W menu Tabela przewiń w dół do przycisku Opcje stylu, a następnie naciśnij go.

 5. Z menu Opcje stylu wybierz opcję Wiersz nagłówka.

 6. Wpisz nagłówki kolumn.

Dodawanie wiersza nagłówka w tabeli.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×