Przewodnik Szybki start dla usługi SharePoint Online

Tworzenie witryny

Tworzenie witryny w programie SharePoint

Tworzenie witryny

 1. Wybierz pozycję + Utwórz witrynę na stronie startowej programu SharePoint.

 2. W kreatorze:

  • Wybierz, co chcesz utworzyć: Witryna zespołu lub Witryna do komunikacji.

  • Wprowadź nazwę witryny i w razie potrzeby jej opis.

  • Jeśli chcesz, możesz wybrać pozycję Edytuj Obraz ikony ołówka do edycji przepływu. , a następnie dokonać edycji adresu e-mail grupy lub adresu witryny.

  • Wybierz charakter dla informacji o witrynie.

  • Wybierz, czy grupa ma być publiczna, czy prywatna.

  • Wybierz język domyślny witryny, a następnie kliknij pozycję Dalej.

 3. W następnym okienku wprowadź właścicieli i członków.

 4. Wybierz pozycję Zakończ.

Nowoczesna witryna programu SharePoint jest tworzona i gotowa do użycia w kilka sekund. Jeśli wybrano witrynę zespołu, tworzona jest też grupa usługi Microsoft 365. 

Tworzenie witryny w programie SharePoint Office 365

Witryna do komunikacji programu SharePoint Office 365

Dodawanie listy lub biblioteki dokumentów

 1. Otwórz witrynę, do której chcesz dodać listę lub bibliotekę.

 2. Wybierz pozycję Nowe.

 3. Wybierz pozycję Lista lub Biblioteka dokumentów.

 4. W okienku Tworzenie wykonaj następujące czynności:

  • Wpisz nazwę listy lub biblioteki (oraz opis, jeśli chcesz).

  • Wybierz pozycję Utwórz.

SPO Wybór listy lub biblioteki

Używanie filtrów do modyfikowania wyświetlanych informacji

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, którą chcesz przefiltrować.

 2. Wybierz pozycję Otwórz okienko filtrów Kliknij pozycję Otwórz w okienku filtrów .

 3. Spośród dostępnych opcji wybierz sposób filtrowania listy lub biblioteki.

SPO używanie kolumn

Dodawanie strony

 1. Otwórz witrynę, do której chcesz dodać stronę.

 2. Wybierz pozycję Nowe.

 3. Wybierz pozycję Strona.

 4. Wybierz szablon, a następnie wybierz pozycję Utwórz stronę

 5. Wpisz nazwę strony, a następnie dodaj dowolną zawartość. 

  Używanie składników Web Part do dodawania tekstu, obrazów i innej zawartości.

 6.  Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz przycisk Opublikuj.

Nowa strona

Dodawanie składnika Web Part

 1. We wpisie wiadomości lub na stronie wybierz znak plus SPO Znak plus w miejscu, w którym chcesz wstawić zawartość.

 2. Wybierz składnik Web Part, którego chcesz użyć: Tekst, Obraz, Przeglądarka plików, Link...

 3. Po dodaniu wszystkich odpowiednich składników Web Part wybierz pozycję Opublikuj.

Zestaw narzędzi Składniki Web Part usługi SharePoint online

Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które korzystają z opcji udostępniania kierowanego w usłudze Office 365. To znaczy, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×