Tworzenie witryny zespołu w programie SharePoint

Tworzenie witryny zespołu w programie SharePoint

Utwórz witrynę programu Program SharePoint na platformie Microsoft 365 lub witrynę zespołu programu SharePoint Server 2019, aby zapewnić miejsce, w którym Ty i Twój zespół możecie pracować nad projektami i udostępniać informacje z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu. Witryna zespołu zawiera grupy powiązanych stron sieci Web, domyślną bibliotekę dokumentów na pliki, listy do zarządzania danymi i składniki Web Part, które można dostosować do własnych potrzeb.

Porada: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators to learn more about building a modern intranet!

Czy należy utworzyć witrynę zespołu, czy witrynę do komunikacji?

Jeśli chcesz współpracować z innymi członkami zespołu lub z innymi osobami nad konkretnym projektem, użyj witryny zespołu. W witrynie zespołu zwykle wszyscy członkowie lub ich większość mogą współtworzyć zawartość witryny, a informacje są ograniczone tylko do członków zespołu lub projektu i konkretnych uczestników projektu. Jeśli zamierzasz po prostu rozpowszechniać informacje wśród szerokiego grona odbiorców, witryna do komunikacji jest lepszym wyborem. W witrynie do komunikacji zwykle tylko niewielka grupa członków współtworzy zawartość, z której korzysta znacznie więcej odbiorców.

Procedura tworzenia witryny zespołu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaloguj się w usłudze Microsoft 365, jeśli to z niej korzystasz. Aby uzyskać pomoc, zobacz Gdzie można zalogować się do platformy Microsoft 365.

   W lewym górnym rogu strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie wybierz kafelek SharePoint. Jeśli nie widzisz kafelka SharePoint, kliknij kafelek Witryny lub pozycję Wszystkie, jeśli kafelek SharePoint jest niewidoczny.

   Uwaga: Jeśli nie widzisz kafelka SharePoint ani kafelka Witryny, Twoja subskrypcja usługi Microsoft 365 może nie zawierać usługi SharePoint. Skontaktuj się z osobą administrującą usługą Microsoft 365 w organizacji. Jeśli jesteś administratorem dzierżawy usługi Microsoft 365, zobacz Przełączanie się do innego planu platformy Microsoft 365 dla firm w celu dodania usługi SharePoint do subskrypcji.

  • Jeśli używasz SharePoint Server 2019, zaloguj się do programu SharePoint.

 2. U góry strony SharePoint kliknij pozycję + Utwórz witrynę i wybierz opcję Witryna zespołu. Po prawej stronie ekranu pojawi się kreator tworzenia witryn, w którym są wprowadzane informacje w celu utworzenia witryny zespołu.

  Uwagi: 

  • Jeśli planujesz skojarzyć nową witrynę zespołu z witryną centrum programu SharePoint, możesz usprawnić ten proces przechodząc do witryny centrum i klikając link Utwórz witrynę w prawym górnym rogu. Nowa witryna zespołu zostanie automatycznie skojarzona z tą witryną centrum.

  • Jeśli nie widać linku + Utwórz witrynę, być może samoobsługowe tworzenie witryny w usłudze SharePoint zostało wyłączone. Skontaktuj się z osobą administrującą usługą SharePoint w organizacji, aby utworzyć witrynę zespołu. Jeśli jesteś administratorem dzierżawy, zobacz Zarządzanie tworzeniem witryn w usłudze SharePoint Online, aby włączyć samoobsługowe tworzenie witryn w organizacji, lub Zarządzanie witrynami w nowym centrum administracyjnym programu SharePoint, aby utworzyć witrynę z poziomu centrum administracyjnego usługi SharePoint. Tworzenie witryn nie jest obecnie dostępne w aplikacji mobilnej SharePoint.

  Polecenie Utwórz witrynę

  Wybieranie typu witryny w usłudze SharePoint Online

 3. Jeśli ta opcja została włączona przez administratora, wybierz projekt, którego chcesz użyć dla witryny.

  Wybieranie projektu dla witryny zespołu

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko w sytuacji, gdy są dostępne niestandardowe projekty witryn. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu niestandardowych projektów witryn, zobacz Omówienie projektów i skryptów witryn programu SharePoint.

 4. Nadaj nazwę nowej witrynie zespołu. Jeśli korzystasz z SharePoint Server 2019, Zostanie automatycznie wygenerowany adres e-mail grupy usługi Microsoft 365 z taką samą nazwą jak witryna zespołu. W trakcie pisania zobaczysz, czy wybrana nazwa jest dostępna.

  Uwaga: Jeśli funkcja Grupy platformy Microsoft 365 jest wyłączona w usłudze SharePoint, nie będzie wyświetlane pole Adres e-mail.

  Tworzenie witryny zespołu programu SharePoint

 5. W polu Opis witryny dodaj tekst pozwalający użytkownikom poznać przeznaczenie witryny.

 6. Jeśli pojawi się taka propozycja, w sekcji Ustawienia prywatności wybierz pozycję Publiczna — każda osoba w organizacji może uzyskiwać dostęp do tej witryny lub Prywatna — tylko członkowie mogą uzyskiwać dostęp do tej witryny, aby kontrolować, kto ma dostęp do witryny.

 7. Jeśli ta funkcja została włączona przez administratora, wybierz klasyfikację witryny w sekcji Klasyfikacja witryny. Wymienione na liście opcje mogą dotyczyć charakteru informacji lub cyklu życia informacji w witrynie.

 8. Jeśli korzystasz z usługi SharePoint Server 2019, kliknij pozycję Zakończ — to już wszystko! Jeśli nie, przejdź dalej.

 9. Wybierz język witryny.

  Przestroga: Po wybraniu języka domyślnego witryny i utworzeniu witryny nie można później zmienić języka na inny. Można jednak dodać alternatywne języki obsługiwane.

 10. W usłudze SharePoint dodaj imiona i nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które mają zarządzać witryną, w polu Dodaj więcej właścicieli.

  Dodawanie członków do witryny zespołu

  Uwaga: Autor witryny jest automatycznie członkiem grupy właścicieli witryny.

 11. W usłudze SharePoint,w polu Dodaj członków dodaj imiona i nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które mają stać się członkami witryny, a następnie kliknij pozycję Zakończ. Członkowie dodani do grupy usługi Microsoft 365 skojarzonej z witryną są automatycznie dodawani do grupy członków witryny.

  Aby poczekać i dodać kolejnych właścicieli, członków lub odwiedzających później, kliknij pozycję Zakończ.

  Jeśli wybrano niestandardowy projekt witryny, u góry witryny zostanie wyświetlony transparent przedstawiający stan konfiguracji nowej witryny. Aby wyświetlić ustawienia, które zastosowano w ramach projektu witryny, kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO > Projekty witryn.

  Po utworzeniu witryna będzie widoczna wśród witryn, które obserwujesz. Witryna nie odziedziczy ustawień uprawnień ani nawigacji po innych witrynach. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej zarządzania uprawnieniami witryny w artykule Zarządzanie ustawieniami witryny zespołu programu SharePoint.

Tworzenie witryny klasycznej

Jeśli powyższe obrazy nie są zgodne z tym, co widzisz na swoim ekranie, oznacza to, że administrator ustawił dla tworzenia witryny środowisko klasyczne. W tym przypadku odpowiednia grupa usługi Microsoft 365 nie zostanie utworzona.

 1. Kliknij pozycję + Utwórz witrynę.

  Polecenie Utwórz witrynę

 2. Nadaj nazwę witrynie, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  Okno dialogowe Tworzenie nowej witryny w przypadku wymuszenia użycia witryn klasycznych

  Twoja witryna zostanie utworzona w lokalizacji wstępnie zdefiniowanej przez administratora i pojawi się wśród witryn, które obserwujesz. Witryna nie odziedziczy ustawień uprawnień ani nawigacji po innych witrynach.

Nowa witryna klasyczna

Następne kroki

Teraz, po utworzeniu witryny, sprawdź, jak ją dostosować i optymalnie wykorzystać:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×