Przewodnik Szybki start dla programu Access

Tworzenie zapytania, formularza lub raportu

Tworzenie zapytania, formularza lub raportu w programie Access

Tworzenie zapytania wybierającego

Utwórz zapytanie, aby skupić się na wybranych danych.

  1. Wybierz pozycję Tworzenie > Kreator zapytań .

  2. Wybierz pozycję Proste zapytanie, a następnie przycisk OK.

  3. Wybierz tabelę zawierającą odpowiednie pole, dodaj wybrane pola z listy Dostępne pola do listy Wybrane pola, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  4. Wybierz, czy chcesz otworzyć zapytanie w Widoku arkusza danych, czy zmodyfikować je w Widoku projektu, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do zapytań lub Tworzenie prostego zapytania wybierającego.

W oknie dialogowym Kreator prostych zapytań zaznacz pola, których chcesz użyć.

Tworzenie formularza dzielonego

Formularz dzielony umożliwia wyświetlenie dwóch widoków danych w tym samym czasie — Widoku arkusza danych i Widoku formularza. Na przykład za pomocą widoku arkusza danych można szybko znaleźć dany rekord, a następnie za pomocą widoku formularza można ten rekord edytować.

  1. W okienku nawigacji zaznacz tabelę lub zapytanie zawierające odpowiednie dane.

  2. Wybierz pozycję Tworzenie > Więcej formularzy > Formularz dzielony.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie formularza dzielonego.

Formularz dzielony

Tworzenie raportu

  1. Wybierz pozycję Tworzenie > Kreator raportów.

  2. Wybierz tabelę lub zapytanie, na liście Dostępne pola kliknij dwukrotnie każde pole, które chcesz dodać do raportu, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  3. Kliknij dwukrotnie pole, według którego chcesz przeprowadzić grupowanie, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  4. Wykonaj wymagane czynności na pozostałych ekranach kreatora, a następnie wybierz przycisk Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie podstawowych raportów lub Tworzenie prostego raportu.

Strona Kreatora raportów

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×