Tworzenie, zmienianie lub usuwanie danych informacji biznesowych

Zestawy informacji służbowych to dostosowane grupy informacji o osobach lub organizacjach, których można używać do szybkiego wypełniania odpowiednich miejsc w publikacjach, takich jak wizytówki i ulotki.

Zestaw informacji służbowych może zawierać składniki, takie jak imię i nazwisko osoby, stanowisko lub stanowisko, nazwa organizacji, adres, numery telefonów i faksów, adres e-mail, tagline lub motto oraz logo. Możesz utworzyć tyle różnych zestawów informacji służbowych, ile chcesz.

Podczas tworzenia publikacji ostatnio używany zestaw informacji biznesowych jest używany do wypełniania nowej publikacji. Jeśli nie utworzono jeszcze żadnych zestawów informacji służbowych, nazwy użytkowników i organizacji są wstawiane na podstawie informacji podanych podczas Publisher instalacji.

Uwaga: Zestawy informacji służbowych wypełnią tylko publikacje, które zostały pierwotnie utworzone za pomocą bloków konstrukcyjnych informacji służbowych.

W tym artykule

Tworzenie zestawu informacji służbowych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz typ publikacji, a następnie kliknij pozycję Wstaw > informacji służbowych > Pozycję > Nowy.

  • Kliknij pozycję Plik > Edytuj informacje służbowe >Nowy.

   Porada: Jeśli masz już utworzony zestaw informacji służbowych, musisz kliknąć pozycję Nowy, aby utworzyć dodatkowy zestaw informacji służbowych.

 2. W oknie dialogowym Tworzenie nowego zestawu informacji służbowych wpisz informacje służbowe, których chcesz użyć, i opcjonalnie dodaj logo.

  Uwagi: 

  • Jeśli przed otwarciem okna dialogowego Tworzenie nowych informacji służbowych dodasz informacje biznesowe do otwartej publikacji, informacje te będą wyświetlane w oknie dialogowym.

  • Jeśli logo zostało usunięte z zestawu informacji służbowych dla poprzedniej publikacji utworzonej za pomocą programu Publisher, przyciski Zmień i Usuń są zamieniane na przycisk Dodaj.

 3. W polu Nazwa zestawu informacji służbowych wpisz nazwę dla tego zestawu informacji służbowych.

Zmienianie informacji w zestawie informacji służbowych

 1. Kliknij pozycję Edytuj informacje służbowe.

 2. W polu Wybierz zestaw informacji służbowychkliknij strzałkę listy rozwijanej, aby znaleźć i wybrać zestaw informacji służbowych, który chcesz edytować.

 3. Kliknij pozycję Edytuj.

 4. W oknie dialogowym Edytowanie informacji służbowych wpisz zmiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. Kliknij pozycję Aktualizuj publikację, aby odświeżyć otwartą publikację.

  Uwagi: 

  • Otwarta publikacja musi zostać utworzona pierwotnie z blokami konstrukcyjnmi informacji służbowych z karty Wstawianie > Informacji służbowych, aby informacje biznesowe były aktualizowane wraz ze zmianami.

  • Informacje biznesowe można również edytować, klikając przycisk tagu inteligentnego Obraz przycisku elementu informacji służbowych, takiego jak nazwa firmy lub adres, a następnie klikając pozycję Edytuj informacje służbowe. (Przycisk tagu inteligentnego jest wyświetlany, gdy wskaże tekst lub klikniesz logo).

  • Jeśli zmienisz składniki informacji służbowych bezpośrednio w otwartej publikacji, a następnie otworzysz okno dialogowe Informacje biznesowe i klikniesz pozycję Aktualizuj publikację, bieżący zestaw informacji biznesowych zastąpi zmiany wprowadzone w publikacji.

Stosowanie innego zestawu informacji biznesowych do publikacji

 1. Kliknij pozycję > Informacje służbowe, > edytować informacje służbowe.

 2. W obszarze Wybierz zestaw informacji służbowychkliknij zestaw informacji służbowych, który chcesz zastosować do otwartej publikacji.

 3. Kliknij przycisk Aktualizuj publikację.

  Uwagi: 

  • Otwarta publikacja musi zostać utworzona pierwotnie z blokami konstrukcyjnmi informacji służbowych z karty Wstawianie > Informacji służbowych, aby informacje biznesowe były aktualizowane wraz z wprowadzonymi zmianami.

  • Aby zastosować zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Edytowanie zestawu informacji służbowych, należy kliknąć przycisk Aktualizuj publikację w oknie dialogowym Informacje służbowe.

  • Aby zastosować zmiany informacji do już utworzonych publikacji, należy otworzyć każdą publikację osobno i kliknąć pozycję Aktualizuj publikację w każdej z nich.

Usuwanie informacji biznesowych z publikacji

Możesz ręcznie usunąć określone wystąpienia dowolnej części zestawu informacji biznesowych z otwartej publikacji. Ewentualnie można usunąć informacje z samego zestawu informacji biznesowych, co spowoduje usunięcie wszystkich wystąpień tych informacji z otwartej publikacji i z innych aktualizacji.

Ręczne usuwanie wystąpienia informacji biznesowych z otwartej publikacji

W publikacji zaznacz dowolne informacje biznesowe — na przykład jeden wiersz adresu firmy — a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Wszystkie inne usunięte wystąpienia informacji biznesowych pozostaną niezmienione zarówno w otwartej publikacji, jak i we wszystkich innych istniejących publikacjach.

Uwaga: Jeśli na przykład usuniesz jedno wystąpienie wiersza adresu, które pojawia się trzy razy w otwartej publikacji, pozostałe dwa wystąpienia będą nadal wyświetlane.

Usuwanie składników informacji z zestawu informacji służbowych

 1. Kliknij pozycję > Informacje służbowe, > edytować informacje służbowe.

 2. W obszarze Wybierz zestaw informacji służbowychkliknij zestaw informacji służbowych, który chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie informacji służbowych usuń tekst lub logo, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Kliknij pozycję Aktualizuj publikację, aby odświeżyć otwartą publikację.

  Uwagi: 

  • Otwarta publikacja musi zostać utworzona pierwotnie z blokami konstrukcyjnmi informacji służbowych z karty Wstawianie > Informacji służbowych, aby informacje biznesowe były aktualizowane wraz ze zmianami.

  • Po usunięciu składnika informacyjnego z zestawu informacji służbowych nowe publikacje zaprojektowane przez program Publisher, które są tworzyć po w związku z wprowadzeniem tej zmiany, nie zawierają usuniętego składnika.

  • Składnik informacji usuwany z zestawu informacji służbowych jest usuwany tylko z otwartej publikacji. Aby usunąć publikację z innych istniejących publikacji, otwórz poszczególne publikacje i kliknij pozycję Aktualizuj publikację w każdej z nich.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×