Typ ograniczenia, pole zasobu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typ danych    Wyliczane

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis    Pole Typ ograniczenia udostępnia opcje typów ograniczenie, jakie można stosować w celu zaplanowania zadania. Dostępne opcje:

  • Jak najpóźniej (domyślnie w projekcie planowanym według daty zakończenia)

  • Jak najwcześniej (domyślnie w projekcie planowanym według daty rozpoczęcia)

  • Zakończ nie wcześniej niż

  • Zakończ nie później niż

  • Musi rozpocząć się

  • Musi zakończyć się

  • Rozpocznij nie wcześniej niż

  • Rozpocznij nie później niż

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Typ ograniczenia do widoku zadania umożliwia wyświetlanie, filtrowanie i edytowanie typu ograniczeń ustawionych dla zadań. Ograniczenia dat zwiększają stopień złożoności harmonogramu i redukują możliwości planowania. Z tego powodu ograniczeń dat należy używać tylko jeśli rozpoczynanie lub kończenie zadania w określonym czasie jest istotne dla zakończenia zadania lub wyniku projektu.

Przykład    Użytkownik przegląda daty we własnym harmonogramie i wprowadza korekty. Aby dokładniej zbadać, dlaczego pewne zadania są zaplanowane w taki sposób, do widoku Arkusz zadań należy dodać pole Typ ograniczenia — dzięki temu możliwe będzie przeglądanie i zmienianie typów ograniczeń.

Uwagi    Wszystkie ograniczenia, z wyjątkiem Jak najwcześniej i Jak najpóźniej wymagają wprowadzenia dat, które należy wprowadzić w polu Data ograniczenia podczas planowania zadania. Jeśli data zostanie wprowadzona w polu Rozpoczęcie, program Microsoft Office Project przydzieli ograniczenie Rozpocznij nie wcześniej niż, a następnie wprowadzi tę datę w polu Data ograniczenia. Jeśli data zostanie wprowadzona w polu Zakończenie, program Microsoft Office Project przydzieli ograniczenie Zakończ nie później niż, a następnie wprowadzi tę datę w polu Data ograniczenia.

Aby wskazać datę terminu ostatecznego bez ustawienia ograniczenia, można użyć pola Termin ostateczny. Ustawienie terminu ostatecznego nie wpływa na sposób planowania zadań. Jeśli jednak data zakończenia zadania jest ustawiona na termin późniejszy niż termin ostateczny, w kolumnie Wskaźniki pojawi się wskaźnik (czerwony romb z wykrzyknikiem). Termin ostateczny można ustawić w polu Termin ostateczny lub na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×