Typy połączonych danych — często zadawane pytania i porady

Typ połączonych danych udostępnia wiele możliwości. Niezależnie od tego, czy chcesz odwoływać się do typów połączonych danych w formule, czy po prostu dowiedzieć się więcej o niektórych ograniczeniach, zapoznaj się z poniższą treścią, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat sposobu najlepszego wykorzystania typów połączonych danych.

Porady i wskazówki

Otwórz kartę:

Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+F5 dla systemu Windows lub Cmd+Shift+F5 dla komputerów Mac.

Dodaj kolumnę:

Naciśnij klawisze Alt+Shift+F10, aby otworzyć menu Wstawianie danych. Możesz także nacisnąć klawisz Ctrl lub Cmd. Następnie użyj klawiszy strzałek, aby przejść do pola, a potem naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pole.

Typy połączonych danych łączą się ze źródłem danych online. Po przekonwertowaniu tekstu na połączony typ danych w skoroszycie ustanawiane jest połączenie z danymi zewnętrznymi. Dzięki temu w razie zmiany danych online można je zaktualizować, odświeżając je w programie Excel. Aby odświeżyć dane, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę zawierającą typ połączonych danych, a następnie kliknij pozycję Typ danych > Odśwież. Spowoduje to odświeżenie zaznaczonej komórki, a także wszystkich innych komórek, które mają taki sam typ danych.

Jeśli chcesz odświeżyć wszystkie połączone typy danych i wszystkie połączenia danych zewnętrznych, które mogą znajdować się w skoroszycie (w tym zapytania, inne połączenia danych i tabele przestawne), kliknij pozycję Dane > Odśwież wszystko lub naciśnij klawisze Ctrl+Alt+F5.

Za pomocą kart typów danych możesz wyodrębnić więcej niż tylko swoje typowe wartości. Niektóre karty typów danych, na przykład dla typu danych Film, zawierają obrazy, które możesz wstawić do skoroszytu. Te obrazy znajdują się w komórce.

Przekonwertuj tekst na typ danych, zaznaczając komórkę i przechodząc na kartę Dane do grupy > Typy danych i pozycji > Automatyczny.

Po przekonwertowaniu z lewej strony wartości w komórce zostanie wyświetlona ikona. Zaznacz ją, aby wyświetlić kartę.

Na karcie umieść wskaźnik myszy na obrazie, a zobaczysz ikonę Wstawianie danych Przycisk Dodaj kolumnę . Zaznacz ją, aby wstawić obraz do skoroszytu.

Obraz zostanie przeskalowany w celu dopasowania do komórki. Aby zmienić jego rozmiar, po prostu dostosuj wiersz lub kolumnę, aby zwiększyć rozmiar komórki. 

Porada: Aby wyświetlić przypisanie źródła wstawionego obrazu, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz polecenie Pokaż kartę.

Informacje dotyczące typu danych połączonych możesz przełączać na dwa sposoby: 

Menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy: Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, którą chcesz zmienić, > wybierz pozycję Typ danych > Zmień.... Po prawej stronie pojawi się okienko. Wyszukaj żądane dane, a następnie wybierz pozycję Wybierz, aby umieścić te informacje w miejscu informacji pierwotnych.

Z galerii: Zaznacz komórki, które chcesz zmienić, przejdź do karty Dane, a następnie w grupie Typy danych wybierz inny typ danych.  

Jeśli nie potrzebujesz już typu połączonych danych, po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij pozycję Typ danych > Konwertuj na tekst. Typ danych zostanie usunięty, nie będzie już połączenia online, a wartość w komórce zostanie przekonwertowana na tekst. Pamiętaj, że po przekonwertowaniu typu danych na tekst we wszystkich kolumnach lub formułach, które zawierały wartości wyodrębnione z tego typu danych, będzie wyświetlany błąd #POLE! .

Można również pisać formuły używające wartości z typów połączonych danych. Może to być przydatne, jeśli dane nie znajdują się w tabeli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak pisać formuły odwołujące się do typów danych.

Menu Filtr, menu Wartość wyświetlana, wyświetlana lista pól z typu połączonych danych

Dane w programie Excel zawsze możesz sortować i filtrować za pomocą przycisków filtrowania w nagłówkach kolumn. (Przyciski filtrowania można włączyć, klikając pozycję Dane > Filtr).

Ale w tym miejscu przedstawiamy poradę dotyczącą komórek zawierających typy danych. Kliknij przycisk filtrowania powyżej komórek z ikonami. Następnie określ sposób sortowania lub filtrowania. Jeśli chcesz to zrobić przy użyciu nazwy wyświetlanej, zachowaj wybraną opcję Wartość wyświetlana w obszarze Wybierz pole. Jeśli chcesz sortować lub filtrować według innego pola z połączonego typu danych, wybierz to pole w obszarze Wybierz pole.

W tym przykładzie wybraliśmy pole Area (Obszar). Program Excel używa następnie tego pola jako podstawy dla poniższych pól wyboru filtrów i wyświetla populacje krajów znajdujących się w tabeli. Warto również wiedzieć, że program Excel zmieni menu Filtr liczb w zależności od pola wybranego w obszarze Wybierz pole.

Często zadawane pytania

W celu uzyskania dostępu do typów danych łączących się z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak Bing, Wolfram Alpha i nie tylko, należy spełnić następujące wymagania:

 • Masz aktywną subskrypcję platformy Microsoft 365

 • W preferencjach językowych pakietu Office został dodany angielski język edycji.

  Uwaga: Typy połączonych danych z serwisu Wolfram Alfa są stopniowo rozwijane. Jeśli nie widzisz tych typów danych w rozwijanej galerii typów danych, ale chcesz z nich skorzystać, możesz dołączyć do kanału niejawnych z szybkimi aktualizacjami, aby najpierw pobrać najnowsze aktualizacje. Zobacz Jak uzyskać dostęp do najnowszych funkcji platformy Microsoft 365?, aby dowiedzieć się więcej.

Typy połączonych danych ściągają wiarygodne dane ze źródeł online. Po przekonwertowaniu typu danych możesz wyświetlić źródło informacji, wybierając ikonę typ danych, aby otworzyć widok karty. Po przewinięciu w dół zobaczysz źródło. Na przykład może się pojawić usługa Bing, Wolfram Alpha itp.

Aby zobaczyć, jakie typy połączonych danych są obecnie dostępne, zobacz Jakie typy połączonych danych są dostępne w programie Excel?

Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem typów danych programu Excel. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego wyrazu, dane są nieprawidłowe lub ich nie ma lub nie możesz wykonać swojego zadania... chcemy to wiedzieć! Skorzystamy z Twojej cennej opinii, aby ulepszyć środowisko i funkcję.

Jakiej opinii szukamy?

 • Jakość danych (dane niewłaściwe, nieodpowiednie, niepełne itd.)

 • Pokrycie danych (brakujące dane)

 • Środowisko użytkownika (używanie typów danych i danych)

 • Sugestie i pomysły

W przypadku opinii na temat jakości i pokrycia danych

 1. Po przekonwertowaniu na typ danych wybierz ikonę typu danych w komórce, aby otworzyć kartę.

 2. Przewiń listę w dół karty, a następnie wybierz ikonę flagi.

 3. Wypełnij krótką ankietę i prześlij ją. Im bardziej jest ona konkretna, tym łatwiej będzie nam zrozumieć problem i go rozwiązać.

Wybierz ikonę flagi u dołu karty.

W przypadku ogólnych opinii o typie danych lub sugestiach

Możesz przesłać opinię bezpośrednio z programu Excel na temat ogólnych doświadczeń podczas korzystania z typów danych.

 1. Wybierz uśmiechniętą buźkę w prawym górnym rogu wstążki. Zobacz Jak przesłać opinię na temat pakietu Microsoft Office, aby uzyskać więcej szczegółów.

 2. Powiedz nam, co lubisz lub czego nie lubisz, lub czego dotyczą Twoje sugestie. Prześlij formularz z możliwie największą liczbą szczegółów.

Prześlij opinię bezpośrednio z aplikacji Excel.

Tak. Zaznacz komórkę z typem połączonych danych, a następnie naciśnij klawisze CTRL+C, aby ją skopiować. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+V, a następnie wybierz pozycję Wartości. Spowoduje to wklejenie typu danych do nowej komórki, ale nie będzie można odświeżyć tych danych.

Tak, ale muszą oni używać usługi Excel dla Microsoft 365 i znajdować się na kanale niejawnych testerów z szybkimi aktualizacjami.

Uwaga: Ta funkcja jest stopniowo udostępniana klientom w ciągu kilku dni lub tygodni. Najpierw zostanie udostępniona uczestnikom niejawnego programu testów pakietu Office, a następnie subskrybentom platformy Microsoft 365. Jeśli jesteś subskrybentem platformy Microsoft 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Obecnie tylko usługa Excel dla Microsoft 365 obsługuje typy połączonych danych. Być może w przyszłości inne wersje programu Excel będą obsługiwać te typy danych, ponieważ stale ulepszamy program Excel. Jeśli otworzysz te nowe typy danych w wersji programu Excel, która ich nie obsługuje, błąd #ARG! zostanie wyświetlony dla tych komórek. A tekst #NAZWA? będzie wyświetlany w miejscu jakichkolwiek formuł odwołujących się do tych typów danych.

Nie możesz zaznaczyć komórki zawierającej typ danych i przeciągnąć uchwytu wypełniania w celu połączenia tekstu, który nie jest jeszcze typem danych. To samo dotyczy Malarza formatów. Jeśli jednak używasz w tabeli tych typów danych, możesz pisać poniżej ostatniego wiersza tabeli. Po naciśnięciu klawisza Enter program Excel automatycznie spróbuje dopasować tekst do danych online i przekonwertować go na typ danych. Zostanie to również wykonane, jeśli nie korzystasz z tabeli. Po prostu upewnij się, że nad komórką, w której piszesz, znajdują się co najmniej dwie komórki, które już używają typu danych.

Niektóre tradycyjne funkcje programu Excel mogą nie działać poprawnie z typami połączonych danych. Na przykład w razie próby utworzenia tabeli przestawnej opartej na informacjach z tych typów danych zostanie wyświetlony błąd #ARG! . Ponadto używanie tych typów danych z dodatkami Power Pivot i Power Query lub nawet niektórymi wykresami może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. 

Obecnie te typy danych są dostępne tylko w przypadku, gdy do Twoich preferencji językowych pakietu Office został dodany język angielski. Mamy nadzieję na obsługę większej liczby języków w przyszłości.

Więcej informacji na temat typów połączonych danych

Jak korzystać z typów połączonych danych w programie Excel

Jakie typy połączonych danych są dostępne w programie Excel? 

Odkryj więcej z serwisu Wolfram|Alpha

Jak pisać formuły odwołujące się do typów danych

Typy danych programu Excel: Akcje i geografia

Korzystanie z typów danych organizacji z usługi Power BI

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×