Ułatwienia dostępu w klasycznej usłudze Yammer

Ułatwienia dostępu w klasycznej usłudze Yammer

Uwaga: Ten temat odnosi się do funkcji dostępnych w klasycznej usłudze Yammer. Aby uzyskać informacje na temat ułatwień dostępu w nowej usłudze Yammer, zobacz Ułatwienia dostępu w nowej usłudze Yammer.

`Yammer — witryna sieci społecznościowej umożliwiająca udostępnianie informacji i prowadzenie dyskusji w obrębie organizacji — obsługuje funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają pracę z plikami użytkownikom o ograniczonej sprawności ruchowej, niedowidzącym i z innymi formami niepełnosprawności. Oznacza to, że z usługi Yammer możesz korzystać przy użyciu skrótów klawiaturowych, czytnika zawartości ekranu lub narzędzia do rozpoznawania mowy.

Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować preferencje dotyczące ułatwień dostępu i jak nawigować po aplikacjach Office dla sieci Web, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Microsoft 365.

W tym temacie

Opis układu usługi Yammer

Usługa Yammer działa w przeglądarce internetowej. Na pasku narzędzi w górnej części okna przeglądarki znajduje się ikona uruchamiania aplikacji usługi Microsoft 365 zawierająca listę usług firmy Microsoft i aplikacji Office dla sieci Web, takich jak Poczta (Outlook.com), Excel dla sieci Web, OneNote i inne. Pasek narzędzi zawiera też linki do portalu usługi Microsoft 365, a także polecenia dotyczące otrzymywania powiadomień, zarządzania opcjami, uzyskiwania pomocy i wylogowywania się.

Pod paskiem narzędzi znajdują się trzy okienka zawartości. W górnej części lewego okienka znajdują się kontrolki służące do przechodzenia do strony głównej usługi Yammer, skrzynki odbiorczej, powiadomień i pola wyszukiwania. Pod tymi kontrolkami znajduje się lista obserwowanych lub subskrybowanych grup oraz linki umożliwiające odnajdowanie nowych grup lub ich tworzenie.

W górnej części środkowego okienka znajdują się linki umożliwiające opublikowanie aktualizacji, ankiety, pochwały lub ogłoszenia, a pod aktywnym linkiem znajduje się pole tekstowe i polecenie służące do utworzenia tego wpisu. Pod wpisem znajduje się wątek dyskusji grupy wybranej w lewym okienku. W przypadku każdego wpisu współpracownika możesz wykonać następujące akcje: polubić go, udostępnić, odpowiedzieć na niego bądź użyć zawartych w nim linków.

Korzystając z kontrolek w prawym okienku możesz zaprosić innych współpracowników do usługi Yammer, wyświetlić ostatnią aktywność i zobaczyć, kto jest aktualnie w trybie online.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat poruszania się po menu, pasku narzędzi i okienkach, zobacz Centrum ułatwień dostępu pakietu Office.

Nawigowanie za pomocą skrótów klawiaturowych

  • W usłudze Yammer możesz nacisnąć znak zapytania („?”) w każdej chwili, co spowoduje wyświetlenie wyskakującego okna z listą skrótów klawiaturowych usługi Yammer. Naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć to okno. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze Yammer.

  • Aby poruszać się po usłudze Yammer i przechodzić między głównymi elementami ekranu, naciskaj klawisze Ctrl+F6 (do przodu) lub Ctrl+Shift+F6 (do tyłu).

  • Aby przełączać się w obrębie danego elementu ekranu, naciskaj klawisz Tab (do przodu) lub klawisze Shift + Tab (do tyłu).

  • Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisze strzałki w górę lub strzałki w dół, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter.

  • Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

Kontrolki usługi Yammer mogą być odczytywane przez czytniki zawartości ekranu podczas korzystania z aplikacji. Możesz użyć funkcji Narrator, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows lub narzędzia innej firmy, takiego jak JAWS.

Aby uzyskać informacje na temat korzystania z usługi Yammer za pomocą czytnika zawartości ekranu, w tym uzyskiwania dostępu do usługi Yammer, logowania się, obserwowania grup i uczestniczenia w dyskusjach, zobacz Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze Yammer.

Porada: Gdy będziesz poruszać się po ekranie usługi Yammer za pomocą klawiszy Ctrl + F6, pojawi się okno podręczne zawierające link do artykułu „Porady dotyczące używania usługi Yammer z czytnikiem ekranu (witryna Pomocy pakietu Office)”. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć ten temat Pomocy.

Możesz też poruszać się po usłudze Yammer i brać udział w dyskusjach za pomocą oprogramowania umożliwiającego sterowanie głosem. Przejdź do części Korzystanie z usługi Yammer za pomocą funkcji sterowania głosem.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×