Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Yammer — witryna sieci społecznościowej umożliwiająca udostępnianie informacji i dyskusji w organizacji — zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają korzystanie z niej wszystkim osobom, w tym osobom niepełnosprawnym, takim jak niedowidzenie lub ograniczona sprawność ruchowa. Chcemy umożliwić wszystkim liderom i ich pracownikom wykorzystanie Yammer supermocarstw — w sieci Web, urządzeniach przenośnych i innych integracjach — w organizacjach.

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować preferencje dotyczące ułatwień dostępu i jak nawigować po aplikacjach Microsoft 365 dla Internetu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Opis układu Yammer

Jeśli jesteś osobą niedowidzącą lub niedowidzącą albo masz ograniczoną mobilność, stwórz mentalny model Yammer interfejsu użytkownika.

Usługa Yammer działa w przeglądarce internetowej. Na pasku narzędzi w górnej części okna przeglądarki znajduje się Microsoft 365 ikona Uruchamianie aplikacji zawierająca listę usług Microsoft i Microsoft 365 dla aplikacji sieci Web, takich jak Poczta (Outlook.com), Excel dla sieci Web, OneNote dla sieci Web i nie tylko. Pasek narzędzi zawiera również link do portalu Microsoft 365, a także polecenia umożliwiające otrzymywanie powiadomień, zarządzanie opcjami, uzyskiwanie pomocy i wylogowywanie się. W tym miejscu znajdziesz również pole Yammer Wyszukaj.

Pod paskiem narzędzi znajdują się trzy okienka zawartości:

  • U góry lewego okienka znajdują się kontrolki umożliwiające przechodzenie do Yammerkanału głównego i skrzynki odbiorczej. Pod tymi kontrolkami znajduje się lista społeczności, do których dołączyłeś i które zostały przez Ciebie ulubione. U dołu listy znajdują się linki do odnajdywanie lub tworzenie nowych społeczności.

  • W górnej części środkowego okienka znajduje się pole tekstowe umożliwiające utworzenie nowego wpisu. Poniżej pola tekstowego znajdują się kontrolki umożliwiające opublikowanie aktualizacji, ankiety, pochwały, pytania lub ogłoszenia. Pod kontrolkami znajduje się kanał konwersacji społeczności, do których dołączyłeś. W przypadku każdego wpisu współpracownika możesz skorzystać z linków, takich jak, zareagować, udostępnić lub odpowiedzieć.

  • Okienko po prawej stronie zmienia się w zależności od tego, gdzie się znajdujesz Yammer. W kanale informacyjnym Dla użytkowników domowych znajdziesz zasady obowiązujące w całej firmie oraz sugerowane społeczności, do które chcesz dołączyć. W obrębie społeczności w prawym okienku możesz dowiedzieć się więcej o społeczności, zaprosić innych współpracowników do dołączenia, dowiedzieć się, kto jeszcze należy do społeczności, i uzyskać dostęp do zasobów społeczności.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat nawigowania po menu, pasku narzędzi i okienkach, zobacz Eksplorowanie nowej usługi Yammer i nawigowanie po niej za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w nowej usłudze Yammer

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w nowej usłudze Yammer

Eksplorowanie i nawigowanie po nowej usłudze Yammer za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×