Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Kanał informacyjny programu OneNote w sposób dogodny łączy Twoje notatki z różnych aplikacji, w tym notatki Samsung, programów Sticky Notes i OneNote. Kanał informacyjny jest dostępny w programie OneNote, usłudze Outlook.com i aplikacji Outlook w sieci Web.

Uwaga: Kanał OneNote automatycznie synchronizuje wszystkie notatki skojarzone z tym samym kontem Microsoft (lub kontem służbowym), z których korzystasz w programie OneNote. Jeśli na urządzeniu przenośnym używasz notatek Samsung i chcesz uwzględnić te notatki w kanale informacyjnym programu OneNote, zobacz Synchronizowanie notatek Samsung z kanałem informacyjnym programu OneNote.

Włączanie kanału OneNote informacyjnego

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz OneNote (komputer), OneNote w sieci Web lub OneNote dla systemu Windows 10 i upewnij się, że zalogowano się do konta Microsoft (lub konta służbowego).

 2. W prawym górnym rogu okna aplikacji OneNote kliknij ikonę Otwórz kanał informacyjny, aby wyświetlić okienko Kanał informacyjny.

  Gdy zostanie otwarte okienko Kanał informacyjny, zobaczysz ostatnio edytowane notatki dla bieżącego konta. W swoim kanale informacyjnym znajdziesz strony programu OneNote i notatki programu Sticky Notes. Jeśli na urządzeniu przenośnym używasz notatek Samsung i chcesz uwzględnić te notatki w kanale informacyjnym programu OneNote, zobacz Synchronizowanie notatek Samsung z kanałem informacyjnym programu OneNote.

Przełączanie między różnymi kontami w kanale informacyjnym

Jeśli nie widzisz notatek, które powinny być dostępne w Twoim kanale informacyjnym OneNote, możesz łatwo przełączyć się na inne konto.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz OneNote (pulpit), OneNote w sieci Web lub OneNote, aby Windows 10.

 2. W okienku Kanał informacyjny powyżej pola wyszukiwania kliknij swój identyfikator konta, a następnie kliknij pozycję Wyloguj się.

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit, zaloguj się na konto, którego chcesz użyć.

  W twoim kanale informacyjnym będą teraz wyświetlane zsynchronizowane notatki skojarzone z kontem, na które się przełączysz.

Tworzenie nowej notatki sticky note w kanale informacyjnym

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwieranie programu OneNote.

 2. Jeśli okienko Kanał informacyjny nie jest jeszcze wyświetlane, kliknij przycisk Otwórz kanał informacyjny w prawym górnym rogu OneNote okna aplikacji.

 3. Aby utworzyć nową notatkę programu Sticky Notes, kliknij pozycję + Dodaj notatkę u góry kanału informacyjnego.

  Gdy ta opcja jest zaznaczona, możesz pisać i formatować tekst a także dodawać obrazy do nowej notatki programu Sticky Notes. Zmiany wprowadzone w notacie programu Sticky Note zostaną automatycznie zsynchronizowane z Twoim kanałem informacyjnym.

 4. Aby wrócić do kanału informacyjnego programu OneNote, kliknij przycisk Wstecz w lewym górnym rogu aktualnie wyświetlanej notatki programu Sticky Notes. Gdy kanał pojawi się ponownie, w górnej części kanału informacyjnego pojawi się nowo utworzona notatka programowa.

Edytowanie istniejącej notatki sticky note w kanale informacyjnym

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwieranie programu OneNote.

 2. Jeśli okienko Kanał informacyjny nie jest jeszcze wyświetlane, kliknij przycisk Otwórz kanał informacyjny w prawym górnym rogu OneNote okna aplikacji.

 3. W kanale informacyjnym kliknij karteczkę, którą chcesz edytować.

  Po wybraniu tej opcji możesz wpisywać i formatować tekst, dodawać obrazy i edytować notatkę. Zmiany wprowadzone w notacie programu Sticky Note zostaną automatycznie zsynchronizowane z Twoim kanałem informacyjnym.

 4. Aby wrócić do kanału informacyjnego programu OneNote, kliknij przycisk Wstecz w lewym górnym rogu aktualnie wyświetlanej notatki programu Sticky Notes. Gdy kanał pojawi się ponownie, w górnej części kanału informacyjnego pojawi się ostatnio edytowana notatka programowa Sticky Note.

Uwaga: Notatki programu Sticky Notes w kanale informacyjnym OneNote pojawią się również w folderze Notatki w aplikacji Outlook w sieci Web i w aplikacji Microsoft Sticky Notes dla systemu Windows 10.

Otwieranie strony OneNote z kanału informacyjnego

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwieranie programu OneNote.

 2. Jeśli okienko Kanał informacyjny nie jest jeszcze wyświetlane, kliknij przycisk Otwórz kanał informacyjny w prawym górnym rogu OneNote okna aplikacji.

  W kanale informacyjnym są wyświetlane wszystkie strony, które ostatnio edytowano w aplikacji OneNote, w tym strony z usług OneNote (dla komputerów stacjonarnych), OneNote dla sieci web, OneNote dla Windows 10, OneNote dla komputerów Mac, OneNote dla telefonu iPhone, OneNote dla tabletu iPad i OneNote dla systemu Android.

 3. W kanale informacyjnym kliknij OneNote, którą chcesz edytować.

Otwórz notatkę Samsung ze swojego kanału informacyjnego

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwieranie programu OneNote.

 2. Jeśli okienko Kanał informacyjny nie jest jeszcze wyświetlane, kliknij przycisk Otwórz kanał informacyjny w prawym górnym rogu OneNote okna aplikacji.

  Wszystkie notatki ostatnio edytowane w aplikacji Samsung Notes i zsynchronizowane z Twoim kontem Microsoft pojawią się w kanale informacyjnym programu OneNote. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizowanie notatek firmy Samsung z OneNote informacyjnym.

 3. W kanale informacyjnym kliknij notatkę firmy Samsung, którą chcesz otworzyć.

 4. Aby wrócić do kanału informacyjnego programu OneNote, kliknij przycisk Wstecz w lewym górnym rogu aktualnie wyświetlanej notatki Samsung.

Często zadawane pytania

 • Gdzie mogę znaleźć kanał informacyjny programu OneNote?

  Kanał informacyjny programu OneNote jest obecnie dostępny w programie OneNote (wersja klasyczna), OneNote w sieci Web, OneNote dla systemu Windows 10, Outlook.com i aplikacji Outlook w sieci Web.

 • Jakie typy notatek mogę synchronizować z kanałem informacyjnym programu OneNote?

  Obecnie możesz synchronizować notatki z programów OneNote i Sticky Notes, a także z aplikacji Samsung Notes z kanałem informacyjnym programu OneNote.

 • Czy mogę tworzyć, edytować lub usuwać notatki Samsung z kanału informacyjnego OneNote?

  Nie, nie można tworzyć, edytować lub usuwać pojedynczych notatek Samsung z kanału informacyjnego programu OneNote.

 • Czy mogę tworzyć, edytować lub usuwać strony programu OneNote w kanale informacyjnym OneNote?

  Nie, nie można tworzyć, edytować lub usuwać pojedynczych stron programu OneNote z kanału informacyjnego programu OneNote.

 • Jak mogę zatrzymać synchronizowanie mojej aplikacji Samsung Notes z kanałem informacyjnym programu OneNote?

  Aby zatrzymać synchronizowanie notatek Samsung z kanałem informacyjnym programu OneNote, usuń konto Microsoft z ustawień aplikacji Samsung Notes.

Zobacz też

Synchronizowanie notatek Samsung z kanałem informacyjnym programu OneNote

Używanie kanału informacyjnego programu OneNote w aplikacji Outlook w sieci Web

Włączanie kanału OneNote informacyjnego

Kanał OneNote jest automatycznie wyświetlany w OneNote dla systemu Android aplikacji. 

Uwaga: Kanał OneNote obecnie nie jest dostępny w przypadku korzystania OneNote na tabletach z systemem Android i urządzeniach Surface Duo z systemem Android. 

Kanał informacyjny OneNote może automatycznie synchronizować strony notesu Sticky Notes, Samsung Notes i OneNote ze wszystkich kont, których używasz do logowania się do aplikacji OneNote na urządzeniu z systemem Android w jednym, ujednoliconym widoku. 

Dodawanie notatek firmy Samsung do OneNote informacyjnych

Jeśli korzystasz z notatek firmy Samsung na urządzeniu z systemem Android, możesz łatwo uzyskać do nich dostęp, integrując je ze OneNote informacyjnym.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na urządzeniu z systemem Android otwórz aplikację Samsung Notes .

 2. Po wyświetleniu powitania na temat synchronizowania z aplikacjami firmy Microsoft naciśnij pozycję Kontynuuj. Ewentualnie przejdź do ustawień aplikacji Notatki Samsung, a następnie wybierz pozycję Synchronizuj z Microsoft OneNote.

 3. Na następnym ekranie zaloguj się przy użyciu tego samego konta Microsoft (lub konta służbowego), w którym chcesz używać kanału informacyjnego OneNote, a następnie po wyświetleniu monitu ujmij odpowiednie uprawnienia.

 4. Wybierz folder (lub foldery), który chcesz zsynchronizować. Foldery w aplikacji Samsung Notes można zaznaczać pojedynczo w celu synchronizowania z aplikacjami firmy Microsoft. Relacja synchronizacji wybranego folderu jest wskazywana w ustawieniach aplikacji Notatki firmy Samsung, a po nazwie folderu jest OneNote mała ikona synchronizacji. 

 5. Na urządzeniu z systemem Android upewnij się, że zalogowano się do usługi OneNote, Outlook w sieci Web lub Outlook.com przy użyciu tego samego konta, które zostało użyte do zsynchronizowania notatek w kroku 4.

Dlaczego w kanale informacyjnym nie ma OneNote notatki?

W kanale informacyjnym nie są wyświetlane następujące typy stron notesu, ale nadal można uzyskać do nich dostęp bezpośrednio, przechodząc do nich w notesach:

 • Strony chronione hasłem.

 • Strony połączone z kontami z ograniczeniami, takimi jak instytucje rządowe.

 • Strony korzystające z połączonych usług firmy Microsoft, które zostały wyłączone przez administratora IT Twojej organizacji.

Jeśli nie możesz wyświetlić ostatnio utworzonych lub edytowanych stron notesu w swoim kanale informacyjnym, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Wymuś synchronizację kanału OneNote, przesuwając palcem w dół na OneNote dla systemu Android głównym.

 • Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji pakietu OneNote dla systemu Android, sprawdzając, czy są dostępne aktualizacje w obszarze Moje aplikacje i gry w sklepie Google Play.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×