Używanie haseł aplikacji w aplikacjach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej

Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej lub skonfigurowaniu aplikacji Authenticator możesz mieć problemy z używaniem urządzeń lub aplikacji, które tej opcji nie obsługują (takich jak Windows Phone 8 czy konsola Xbox 360).

Jeśli włączona jest weryfikacja dwuetapowa i aplikacja nie pokazuje monitu o wprowadzenie kodu zabezpieczeń, kiedy się logujesz, możesz zalogować się za pomocą hasła aplikacji. Hasło aplikacji jest to długie, losowo wygenerowane hasło, które podaje się tylko raz zamiast normalnego hasła podczas logowania się w aplikacji lub na urządzeniu, które nie obsługują dwuetapowej weryfikacji.

Hasło aplikacji trzeba utworzyć tylko wtedy, gdy masz włączoną weryfikację dwuetapową i używasz aplikacji, która nie obsługuje takiej weryfikacji.

Jak utworzyć nowe hasło aplikacji

Aby utworzyć nowe hasło aplikacji dla aplikacji lub urządzenia, wykonaj poniższe czynności. Powtórz te kroki, aby utworzyć hasło aplikacji dla wszystkich aplikacji i urządzeń, dla których chcesz to ustawić.

 1. Przejdź do strony Podstawy zabezpieczeń i zaloguj się na konto Microsoft.

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji zabezpieczeń

 3. W obszarze Hasła aplikacji wybierz pozycję Utwórz nowe hasło aplikacji. Zostanie wygenerowane i wyświetlone na ekranie nowe hasło aplikacji.

 4. Wprowadź to hasło aplikacji w miejscu, w którym wprowadzasz zwykłe hasło do konta Microsoft w aplikacji.

 • Uwaga

 • Po utworzeniu i wprowadzeniu hasła aplikacji dla danej aplikacji lub urządzenia zazwyczaj nie trzeba już tego będzie robić ponownie.

 

Metody logowania do aplikacji i urządzeń

Niektóre aplikacje lub urządzenia wymagają nieco innych metod logowania. Poniżej wymieniono najbardziej typowe. Kliknij właściwy przypadek, a zostaną wyświetlone dodatkowe informacje:

Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej przy następnym pobieraniu profilu Xbox lub logowaniu się do konsoli Xbox pojawi się monit o wprowadzenie hasła do konta Microsoft. Wykonaj następujące czynności:

 1. Odwiedź swoją stronę Podstawy zabezpieczeń w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 2. Wprowadź hasło aplikacji na konsoli Xbox 360 zamiast hasła konta Microsoft.

 3. Jeśli nie chcesz ponownie wprowadzać hasła przy każdym logowaniu się do tej konsoli, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj mnie

 4. Wybierz pozycję Zaloguj.

Jeśli już synchronizujesz usługę poczty e-mail Outlook.com z aplikacją klasyczną Outlook pakietu Office w wersji 2010 lub starszej, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji klasycznej Outlook kliknij pozycję Plik.

 2. W obszarze Informacje kliknij pozycję Ustawienia kont.

 3. Kliknij dwukrotnie konto Microsoft, dla którego została włączona weryfikacja dwuetapowa.

 4. Odwiedź swoją stronę Podstawy zabezpieczeń w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 5. W oknie dialogowym wyświetlonym w aplikacji klasycznej Outlook wprowadź hasło w polu Hasło.

 6. Jeśli nie chcesz ponownie wprowadzać hasła przy każdym użyciu aplikacji klasycznej Outlook, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli chcesz dodać konto Microsoft do aplikacji klasycznej Outlook pakietu Office w wersji 2010 lub starszej, zrób tak:

 1. W aplikacji klasycznej Outlook kliknij pozycję Plik.

 2. W obszarze Informacje kliknij pozycję Dodaj konto.

 3. Podaj swoje nazwisko w polu Imię i nazwisko. W polu Adres e-mail podaj adres e-mail swojego konta Microsoft.

 4. Odwiedź swoją stronę Podstawy zabezpieczeń w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 5. W polach Hasło i Wpisz ponownie hasło zamiast hasła do konta Microsoft wprowadź hasło aplikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Jeśli używasz domyślnej aplikacji poczty na telefonie z systemem Android, wykonaj poniższe kroki.

 1. Otwórz aplikację poczty na telefonie.

 2. Naciśnij pozycję Menu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.

 3. Naciśnij swoje konto Microsoft.

 4. Naciśnij pozycję Ustawienia poczty przychodzącej (w obszarze ustawień serwera).

 5. Odwiedź swoją stronę Podstawy zabezpieczeń w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 6. Zamień hasło na telefonie na hasło aplikacji.

 7. Naciśnij pozycję Gotowe.

 • Uwaga

 • Jeśli używasz aplikacji poczty e-mail usługi Outlook.com na telefonie z systemem Android, wszystko jest już gotowe — hasło aplikacji nie jest potrzebne.

Jeśli używasz aplikacji poczty Outlook.com na telefonie BlackBerry, zrób tak:

 1. Na telefonie przejdź do obszaru Konfiguracja, a następnie wybierz pozycję Konta poczty elektronicznej.

 2. Odwiedź swoją stronę Podstawy zabezpieczeń w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 3. Na telefonie zamień hasło konta Microsoft na hasło aplikacji.

 4. Naciśnij pozycję Gotowe.

Jeśli chcesz zapisywać pliki pakietu Office 2010 w Internecie, musisz zalogować się za pomocą hasła aplikacji. Czynności, jakie należy wykonać, są nieco inne w przypadku poszczególnych aplikacji pakietu Office.

OneNote

Aby zsynchronizować program OneNote w trybie online, zrób tak:

 1. W programie OneNote kliknij pozycję Plik.

 2. W obszarze Informacje kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Synchronizuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania z monitem o wprowadzenie hasła do konta Microsoft.

 3. W polu Adres e-mail podaj adres e-mail swojego konta Microsoft.

 4. Odwiedź swoją stronę Podstawy zabezpieczeń w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 5. Wprowadź hasło aplikacji w polu Hasło.

 6. Jeśli nie chcesz ponownie wprowadzać hasła przy każdym logowaniu, zaznacz pole wyboru Zaloguj mnie automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK.

Word, Excel lub PowerPoint

Aby zapisać plik programu Word, Excel lub PowerPoint w sieci Web, zrób tak:

 1. Kliknij pozycję Plik, kliknij pozycję Zapisz i wyślij, a następnie kliknij pozycję Zapisz w sieci Web.

 2. Kliknij przycisk Zaloguj.

 3. W polu Adres e-mail podaj adres e-mail swojego konta Microsoft.

 4. Odwiedź swoją stronę Podstawy zabezpieczeń w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 5. Wprowadź hasło aplikacji w polu Hasło.

 6. Jeśli nie chcesz ponownie wprowadzać hasła przy każdym logowaniu, zaznacz pole wyboru Zaloguj mnie automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK.

Do programu OneNote możesz zalogować się za pomocą hasła do konta Microsoft. Jeśli używasz innych aplikacji pakietu Office, zostaną w nich wyświetlone nieco inne komunikaty.

Outlook

Jeśli w programie Outlook pojawi się monit o ponowne wprowadzenie hasła:

 1. Kliknij przycisk Tak.

 2. Odwiedź swoją stronę Podstawy zabezpieczeń w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 3. Wprowadź hasło aplikacji zamiast hasła do konta Microsoft.

Word, Excel lub PowerPoint

Jeśli w programie Word, Excel lub PowerPoint pojawi się monit o wprowadzenie hasła do konta Microsoft:

 1. Wprowadź adres e-mail swojego konta Microsoft.

 2. Odwiedź swoją stronę Podstawy zabezpieczeń w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 3. Wprowadź hasło aplikacji zamiast hasła do konta Microsoft.

 4. Jeśli nie chcesz ponownie wprowadzać hasła przy każdym logowaniu się do aplikacji pakietu Office, zaznacz pole wyboru Zapisz hasło w pęku kluczy systemu Mac OS.

 5. Kliknij przycisk Zaloguj.


 

Bądź o krok do przodu dzięki platformie Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×