W przypadku tworzenia niestandardowych pasków narzędzi i pasków menu we wcześniejszych wersjach programu Microsoft Office Access (przed programem Access 2007) w tym artykule opisano zachowanie tych ustawień po otwarciu ich w bieżących wersjach programu Access.

W tym artykule

Zachowanie baz danych w starszych wersjach w bieżących wersjach

Jeśli wcześniejsza wersja bazy danych programu Access (plik mdb) zawiera niestandardowe paski narzędzi, niestandardowe paski menu lub niestandardowe zachowanie uruchamiania, możesz zachować te opcje, gdy baza danych zostanie otwarta w bardziej aktualnych wersjach lub po przekonwertowaniu tej starszej bazy danych na plik accdb lub accde. Jeśli na przykład wyłączysz wbudowane paski narzędzi i zamienisz domyślny pasek menu w bazie danych utworzonej w programie Access 2003, zachowanie to pozostanie w miejscu po otwarciu bazy danych w bieżących wersjach programu Access, chyba że zmienisz ją przy użyciu wcześniejszej wersji programu Access.

Wstążkę można ukryć podczas otwierania starszych plików (mdb, mde i mda) w bieżących wersjach, a w przypadku plików wcześniejszych wersji można zdefiniować różne zachowania za pomocą opcji programu Access w celu dostosowania zachowania wstążki i paska narzędzi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie opcji użytkownika dla bieżącej bazy danych.

Po otwarciu poprzedniej wersji bazy danych programu Access i wybraniu opcji wyświetlenia wstążki niestandardowe paski narzędzi są wyświetlane jako grupy na karcie Dodatki. Każda grupa na karcie odpowiada niestandardowemu paskowi narzędzi, a każda grupa używa nazwy przypisanej do oryginalnego paska narzędzi. Paski narzędzi muszą jednak być widoczne w starszej bazie danych lub nie są widoczne na karcie.

Uwaga: Aby pominąć wszelkie niestandardowe zachowania podczas uruchamiania, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas otwierania bazy danych.

Otwieranie bazy danych wcześniejszej wersji zawierającej niestandardowe paski narzędzi

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.

 2. Wybierz plik bazy danych (plik mdb lub mde), a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Program Access otworzy wcześniejszą wersję bazy danych, a obiekty bazy danych zostaną wyświetlone w okienku nawigacji. Jeśli podczas uruchamiania ustawiono formularz, panel przełączania lub inny obiekt, ten obiekt jest również wyświetlany w okienku nawigacji. Ponadto, jeśli utworzono jakiekolwiek niestandardowe paski narzędzi lub paski menu, są one wyświetlane na karcie Dodatki jako jedna lub więcej grup. W każdej grupie jest używana nazwa pierwotnie przypisana do niestandardowego paska narzędzi lub paska menu.

  Uwaga: Jeśli karta Dodatki nie jest widoczna, kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje,a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki. Upewnij się, że w obszarze Dostosowywanie Wstążki jest zaznaczona opcja Dodatki.

 3. Kliknij kartę Dodatki.

  Niestandardowe paski narzędzi są wyświetlane jako co najmniej jedna grupa i w razie potrzeby możesz użyć paska narzędzi. Jeśli na przykład niestandardowy pasek narzędzi zawiera polecenie Drukuj relacje, program Access nie włączy tego polecenia do czasu wyświetlenia relacji dla bazy danych.

Ustawianie w programie Access używania tylko niestandardowych pasków menu

 1. Otwórz poprzednią wersję bazy danych programu Access w bieżącej wersji.

 2. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 4. W obszarze Opcje Wstążki ipaska narzędzi wyczyść opcję Zezwalaj na pełne menu, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×