Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Używanie Odtwarzacza nagrań programu Lync

Odtwarzacz nagrań programu Microsoft Lync 2010 zapewnia twórcy nagrania wysoką jakość wyświetlania. Odtwarzacz nagrań programu Lync umożliwia dostęp do części nagrań programu Microsoft Lync 2010, takich jak materiały audio i wideo, konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych, udostępnione aplikacje, prezentacje programu Microsoft PowerPoint, tablice i ankiety, w sposób, w jaki były one przedstawione podczas spotkania lub konwersacji programu Microsoft Lync 2010. Można także ukryć dowolne z tych funkcji w celu skupienia uwagi na innych częściach nagrania programu Lync 2010. Dzięki indeksowaniu można odsłuchać wypowiedzi konkretnego rozmówcy lub wyświetlić określoną zawartość, a także uzyskać dostęp do listy uczestników i pobrać załączniki.

W tym artykule

Uruchamianie Odtwarzacza nagrań programu Lync

Używanie opcji sterowania odtwarzaniem

Uruchamianie Odtwarzacza nagrań programu Lync

Odtwarzacz nagrań programu Lync można otworzyć z poziomu Menedżera nagrywania programu Microsoft Lync 2010.

Uwaga: Aby można było odtwarzać nagrania za pomocą Odtwarzacza nagrań programu Lync, należy zainstalować program Lync 2010.

 1. Otwórz Menedżera nagrywania programu Lync, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknij pozycję Menedżer nagrywania programu Microsoft Lync 2010.

  • W oknie głównym programu Lync kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Menedżer nagrywania.

Uwaga: Jeśli brakuje opcji Narzędzia, należy kliknąć strzałkę obok przycisku Opcje ( Ikona Opcje ), a następnie kliknąć pozycję Pokaż pasek menu.

 1. W Menedżerze nagrywania programu Lync kliknij nagranie, a następnie kliknij przycisk Odtwórz. Zostanie otwarty Odtwarzacz nagrań programu Lync.

Początek strony

Używanie opcji sterowania odtwarzaniem

Podczas odtwarzania nagrania można korzystać z następujących opcji, aby sterować odtwarzaniem i uzyskiwać dostęp do różnych części nagrania:

 • Aby wyświetlić lub ukryć listę uczestników pierwotnego spotkania oraz załączników dostępnych podczas spotkania, kliknij przycisk Informacje i załączniki.

  • Jeśli na liście jest jakiś załącznik, można przejść do lokalizacji tego pliku, klikając przycisk Przeglądaj.

 • Aby przejść do konkretnej części udostępnionej zawartości lub określonego rozmówcy, kliknij przycisk Udostępnianie zawartości i rozmawiające osoby w celu wyświetlenia lub ukrycia okienka indeksu.

  • W obszarze Indeks według udostępniania zawartości rozwiń typ zawartości do wyświetlenia (na przykład Tablica, Pulpit lub Ankieta), klikając strzałkę z lewej strony danej pozycji. Wskaźniki czasu po prawej stronie typów zawartości dotyczą momentu wyświetlenia danej zawartości w trakcie spotkania. Możesz kliknąć konkretne wystąpienie, aby je wyświetlić.

  • W obszarze Indeks według rozmawiających osób rozwiń pozycję z nazwą osoby, której nagrany głos chcesz odsłuchać, klikając strzałkę z lewej strony danej pozycji. Wskaźniki czasu dotyczą momentu w trakcie spotkania, w którym ta osoba coś mówiła. Możesz kliknąć konkretne wystąpienie, aby je odsłuchać.

 • Do sterowania odtwarzaniem służą przyciski Odtwórz, Zatrzymaj, Wstrzymaj i Wznów rozmieszczone wzdłuż dolnej krawędzi odtwarzacza. Aby przewinąć nagranie do przodu lub do tyłu, kliknij i przeciągnij suwak w dolnej części odtwarzacza.

 • Do sterowania dźwiękiem służą suwak Głośność i przycisk Wycisz rozmieszczone przy dolnej krawędzi odtwarzacza.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×