Używanie operatorów obliczeń w formułach programu Excel

Operatory określają typ operacji wykonywanych na elementach formuły. Program Excel stosuje ogólne reguły matematyczne dla obliczeń, czyli nawiasów, wykładników, mnożenia i dzielenia, a także dodawanie i odejmowanie, a także akronim PEMDAS (proszę wymówek moją ciotka Sally). Za pomocą nawiasów można zmienić kolejność obliczeń.

Typy operatorów. Istnieją cztery różne typy operatorów obliczeniowych: arytmetyczne, porównania, łączenia tekstui odwołania.

 • Operatory arytmetyczne

  Wymienione niżej operatory arytmetyczne służą do wykonywania podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie, łączenie liczb i obliczanie wyników liczbowych.

  Operator arytmetyczny

  Znaczenie

  Przykład

  + (znak plus)

  Dodawanie

  = 3 + 3

  – (znak minus)


  Odejmowanie Negacja

  = 3 – 3
  =-3

  * (gwiazdka)

  Mnożenie

  = 3 * 3

  / (ukośnik)

  Dzielenie

  = 3/3

  % (znak procentu)

  Procent

  30

  ^ (daszek)

  Potęgowanie

  = 3 ^ 3

 • Operatory porównania

  Za pomocą poniższych operatorów można porównywać dwie wartości. Wynik porównywania dwóch wartości za pomocą tych operatorów jest wartością logiczną — PRAWDA albo FAŁSZ.

  Operator porównania

  Znaczenie

  Przykład

  = (znak równości)

  Równa się

  = A1 = B1

  > (znak większości)

  Większe niż

  = A1>B1

  < (znak mniejszości)

  Mniejsze niż

  = A1<B1

  >= (znak większe lub równe)

  Większe lub równe

  = A1>= B1

  <= (znak mniejsze lub równe)

  Mniejsze lub równe

  = A1<= B1

  <> (znak nierówności)

  Różne

  = A1<>B1

 • Operator łączenia tekstów

  Operator & (handlowe „i”) służy do łączenia ciągów tekstowych w celu utworzenia jednego tekstu.

  Operator tekstowy

  Znaczenie

  Przykład

  & (handlowe „i”)

  Łączy dwie wartości w celu utworzenia jednej ciągłej wartości tekstowej

  = "North" & "wiatr" daje w wyniku "Northwind".
  Gdzie a1 zawiera "nazwisko", a B1 zawiera "imię", = a1& "," &B1 daje w wyniku "nazwisko, imię".

 • Operatory odwołania

  Zakresy komórek do obliczeń można połączyć za pomocą następujących operatorów.

  Operator odwołania

  Znaczenie

  Przykład

  : (dwukropek)

  Operator zakresu, który tworzy jedno odwołanie do wszystkich komórek między dwoma odwołaniami (włącznie z tymi odwołaniami).

  B5:B15

  ; (średnik)

  Operator składania, który łączy wiele odwołań w jedno odwołanie

  = SUMA (B5: B15; NA: D15)

  (spacja)

  Operator przecięcia, który tworzy jedno odwołanie do komórek wspólnych dla dwóch odwołań

  B7:D7 C6:C8

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×