Używanie różnych wersji programu OneNote na tym samym komputerze

Używanie różnych wersji programu OneNote na tym samym komputerze

Czasami może występować potrzeba jednoczesnego używania zarówno programu OneNote dla systemu Windows 10, jak i pełnej wersji klasycznej programu OneNote 2016 na tym samym komputerze.

Po wykryciu kilku wersji programu OneNote system Windows może wyświetlić monit o wybranie wersji programu OneNote, która ma być używana jako aplikacja domyślna do otwierania notesów w przyszłości. Jeśli pominiesz ten monit lub zmienisz zdanie w sprawie dokonanego w nim wyboru, możesz ręcznie zmienić to ustawienie w dowolnej chwili.

Aby ustawić domyślną wersję programu OneNote:

  1. Naciśnij przycisk systemu Windows w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję System > Aplikacje domyślne > Ustaw domyślne dla aplikacji.

    Zrzut ekranu przedstawiający link Wybierz aplikacje domyślne według protokołów w systemie Windows 10.

  3. Na liście w obszarze Ustaw programy domyślne znajdź wersję programu OneNote, która ma być używana w systemie Windows jako program domyślny, a następnie kliknij pozycję Ustaw ten program jako domyślny. Kliknij na przykład pozycję OneNote (wersja klasyczna), aby zawsze otwierać notesy w programie OneNote 2016.

  4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Aby zmienić to ustawienie w dowolnym momencie, powtórz kroki podane na powyższej liście i wybierz inną opcję.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×