Używanie rozgałęziania w aplikacji Microsoft Forms

Używanie rozgałęziania w aplikacji Microsoft Forms

Porada: Utwórz ankietę, test lub sondę za pomocą funkcji Microsoft Forms. Chcesz przechwytywać i analizować opinie klientów przedsiębiorstwa? Wypróbuj rozwiązanie Opinia klienta dla usługi Dynamics 365.

Możesz dodać logikę rozgałęzienia do formularza ankiety lub testu, dlatego ulega on zmianie zgodnie z uzyskiwanymi odpowiedziami na określone pytania. W ankietach lub testach, które są rozgałęzione, są wyświetlane tylko w przypadku, gdy są one odpowiednie dla respondenta. Jeśli dane pytania nie mają zastosowania, respondent jest przekierowywany do innego zestawu pytań lub całkowicie pomija dany zestaw pytań.

Dodawanie rozgałęzienia do Twojego formularza

Przed rozpoczęciem warto upewnić się, że utworzono wszystkie pytania. Gdy wszystko będzie gotowe na dodanie rozgałęzień, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do pytanie, w przypadku którego chcesz dodać rozgałęzienie. Wybierz pozycję Więcej ustawień dla pytania Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz pozycję Dodaj rozgałęzienie.

  Opcja Rozgałęzienie w aplikacji Microsoft Forms

 2. Na stronie Opcje rozgałęziania wybierz listę rozwijaną obok pytania, które chcesz rozgałęzić.

  Menu rozwijane dla opcji Przejdź do

 3. Wybierz pytanie, które chcesz dołączyć do rozgałęzienia. W tym przykładzie, jeśli respondenci odpowiedzą twierdząco Tak na pierwsze pytanie, zostaną oni przekierowani, aby przejść do kolejnego pytania (pytanie nr 2). Jeżeli jednak respondenci odpowiedzą Nie na pierwsze pytanie, będziesz mógł utrzymać ich w danym rozgałęzieniu lub umożliwić im przejście do pytania nr 3.

  Dostępne wybory w menu rozwijanym dla opcji Przejdź do

  Uwagi: 

  • Do rozgałęzienia możesz dodać tylko kolejne pytanie, a nie pytanie poprzednie. Na przykład, jeśli formularz obejmuje siedem pytań i chcesz dodać do rozgałęzienia pytanie nr 4, może ono być połączone w rozgałęzieniu z pytaniami nr 5, 6, 7 lub z końcem formularza. W tym samym przykładzie pytanie nr 5 może być tylko połączone w rozgałęzieniu z pytaniami 6 i 7 lub z końcem formularza.

  • Jeśli spróbujesz dodać do rozgałęzienia poprzednie pytanie, np. pytanie nr 4 rozgałęzione do pytania nr 2, spowoduje to przerwanie dalszego udziału respondenta poprzez pominięcie pytań od 5 do 7 i ich przejście na koniec formularza z przyciskiem Prześlij. Aby temu zapobiec, należy dodać rozgałęzienie wyłącznie do kolejnego pytania.

 4. Aby wstawić w ankiecie lub teście dodatkowe rozgałęzienia, powtórz kroki od 2 do 3. Jeśli chcesz, aby określone pytanie było wyznaczone jako to ostatnie w ankiecie lub w teście, wybierz listę rozwijaną obok tego pytania, a następnie wybierz pozycję Koniec formularza.

Jeżeli chcesz całkowicie zresetować formularz i usunąć rozgałęzienie, wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz pozycję Resetuj.

Opcja Resetowanie na potrzeby rozgałęzienia

Chcesz przekazać opinię dotyczącą programu Microsoft Forms?

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Odwiedź witrynę UserVoice programu Microsoft Forms, aby podać sugestie i zagłosować na pomysły przesłane już przez inne osoby.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×