Używanie szablonu bazy danych programu Access

Za pomocą szablonu bazy danych kontaktów programu Access można śledzić nazwiska, adresy, numery telefonów i inne informacje. Ta nowa wersja popularnego szablonu programu Access umożliwia również kategoryzowanie poszczególnych kontaktów, wysyłanie wiadomości e-mail i tworzenie map adresów.

Chcesz obejrzeć klip wideo na temat używania tego szablonu? Zobacz ten artykuł, Używanie szablonu bazy danych Kontakty.

Uwaga: Szablon bazy danych Kontakty był aktualizowany w ciągu kilku ostatnich lat. Poniższe instrukcje dotyczą najnowszej wersji szablonu dostępnego do pobrania. Jeśli poniższe czynności nie są zgodne z tym, co widzisz, prawdopodobnie używasz starszej wersji szablonu.

Wprowadzenie

W tym artykule omywamy podstawowe kroki używania szablonu bazy danych Kontakty.

Przygotowywanie bazy danych do użycia

 • Przy pierwszym otwarciu bazy danych program Access wyświetla formularz powitalny. Aby zapobiec wyświetlaniu tego formularza przy następnym otwarciu bazy danych, wyczyść pole wyboru Pokaż powitanie po otwarciu tej bazy danych.

  Zamknij formularz powitalny, aby rozpocząć korzystanie z bazy danych.

 • Aby upewnić się, że jest włączona cała zawartość bazy danych, na pasku komunikatów kliknij pozycję Włącz tę zawartość.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania zawartości bazy danych, zobacz artykuł "Decydowanie o tym, czy baza danych ma być zaufana".

Dodawanie kontaktów z programu Microsoft Outlook

Jeśli korzystasz z programu Microsoft Outlook, możesz dodać kontakty z tego programu bez konieczności ponownego wpisywania informacji.

 1. W formularzu Lista kontaktów kliknij pozycję Dodaj z programu Outlook.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie nazw do dodania wybierz nazwy, które chcesz dodać do bazy danych.

 3. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyszukiwanie kontaktu

Pole Szybkie wyszukiwanie umożliwia szybkie znalezienie kontaktu w formularzu Lista kontaktów.

 • W formularzu Lista kontaktów w polu Szybkie wyszukiwanie wpisz tekst, który chcesz wyszukać, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Program Access odfiltruje listę w celu pokazania tylko tych rekordów, które zawierają wyszukiwany tekst. Aby powrócić do pełnej listy, kliknij pozycję Wyczyść bieżące wyszukiwanie. (To znak X w polu wyszukiwania).

Pokazywanie lub ukrywanie kolumn

W formularzu Lista kontaktów niektóre pola (kolumny) są domyślnie ukryte. Aby zmienić pola, które są wyświetlane:

 1. Kliknij przycisk Pokaż/Ukryj pola.

 2. W oknie dialogowym Odkrywanie kolumn zaznacz pole wyboru obok każdej kolumny, którą chcesz wyświetlić. Wyczyść to pole wyboru, aby ukryć kolumnę.

Wyświetlanie szczegółów kontaktu

Formularz Szczegóły kontaktu umożliwia wyświetlanie i wprowadzanie dodatkowych informacji o poszczególnych kontaktach. Aby wyświetlić formularz Szczegóły kontaktu:

 • W formularzu Lista kontaktów kliknij pozycję Otwórz obok kontaktu, który chcesz wyświetlić.

Dodawanie obrazu

W formularzu Szczegóły kontaktu możesz dodać obraz kontaktu.

 1. Pod ramką obrazu kliknij pozycję Edytuj obraz.

 2. W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie pliku przejdź do folderu zawierającego ten plik.

 4. Wybierz plik, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk OK.

Uwaga: Do każdego kontaktu można dołączyć wiele plików, w tym różne typy plików, takie jak dokumenty lub arkusze kalkulacyjne.

Wyświetlanie mapy adresu kontaktu

Jeśli w formularzu Szczegóły kontaktu wprowadzono ulicę kontaktu, możesz wyświetlić mapę tej lokalizacji:

 • Kliknij przycisk Kliknij, aby zamapować.

Wyświetlanie raportów

Baza danych kontaktów zawiera dwa raporty: Katalog i Książka telefoniczna. Aby wyświetlić raport:

 • W okienku nawigacji w obszarze Raportykliknij dwukrotnie raport, który chcesz wyświetlić.

Możesz tworzyć własne raporty niestandardowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Tworzenie prostego raportu.

Modyfikowanie bazy danych Kontakty

Bazę danych Kontakty można dostosować, dodając nowe pole do tabeli Kontakty, a następnie dodając to pole do formularza Lista kontaktów i formularza Szczegóły kontaktu.

Dodawanie pola do tabeli Kontakty

 1. Zamknij wszystkie otwarte karty.

 2. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę Kontakty.

 3. Przewiń w prawo, aż zobaczysz kolumnę o nazwie Dodaj nowe pole. Kliknij dwukrotnie nagłówek kolumny i wpisz nazwę pola.

Przy pierwszym wprowadzeniu danych w kolumnie program Access ustawia typ danych.

Dodawanie pola do formularza

Po dodaniu pola do tabeli można je dodać do formularza.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formularz w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Widok układu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Dodaj istniejące pola.

 3. Przeciągnij pole, którego chcesz użyć, z listy pól do formularza.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×