Używanie tabeli lub kwerendy jako źródła danych korespondencji seryjnej

Możesz utworzyć operację korespondencji seryjnej przy użyciu Kreatora korespondencji seryjnej programu Microsoft Word. Ten Kreator jest również dostępny w Access i umożliwia skonfigurowanie procesu tworzenia korespondencji seryjnej, który używa tabeli lub kwerendy w bazie danych programu Access jako źródła danych dla listów seryjnych, wiadomości e-mail, etykiet wysyłkowych, kopert lub katalogów.

W tym temacie wyjaśniono, jak uruchomić Kreatora korespondencji seryjnej z programu Access i utworzyć łącze bezpośrednie między tabelą lub kwerendą a dokumentem programu Microsoft Word. W tym temacie omówiono proces pisania listów. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania procesu tworzenia korespondencji seryjnej, zobacz Pomoc programu Microsoft Word.

Używanie tabeli lub kwerendy jako źródła danych

 1. Otwórz źródłową bazę danych, a następnie w okienku nawigacji wybierz tabelę lub zapytanie, które ma być używane jako źródło danych korespondencji seryjnej.

 2. Na karcie dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij pozycję scalanie w programie Word

  Zostanie uruchomiony Kreator korespondencji seryjnej Microsoft Word.

 3. Wybierz, czy chcesz utworzyć łącze w istniejącym dokumencie, czy w nowym dokumencie, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W przypadku wybrania linku do istniejącego dokumentu w oknie dialogowym Wybieranie dokumentu programu Microsoft Word Znajdź i zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Zostanie uruchomiony program Word. W zależności od dokonanego wyboru program Word otworzy wybrany dokument lub nowy dokument.

 5. W okienku Korespondencja seryjna w obszarze Wybierz typ dokumentukliknij pozycję litery , a następnie kliknij pozycję Następny: Rozpoczynanie dokumentu , aby przejść do kroku 2.

 6. W kroku 2 kliknij pozycję Następny: Wybierz adresatów.

  W kroku 3 można utworzyć łącze między źródłem danych w programie Access a dokumentem programu Word. Ponieważ Kreator został uruchomiony z programu Access, ten link jest tworzony automatycznie. W obszarze Wybierz adresatównależy zaznaczyć opcję Użyj istniejącej listy , a nazwa źródła danych zostanie wyświetlona w obszarze Użyj istniejącej listy.

  Źródło danych korespondencji seryjnej

 7. Kliknij pozycję Edytuj listę adresatów , jeśli chcesz dostosować zawartość tabeli lub kwerendy.

  Edytuj listę adresatów

  Dane można filtrować, sortować i sprawdzać. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

 8. Kliknij przycisk Dalej: Napisz list , aby kontynuować. Postępuj zgodnie z pozostałymi instrukcjami w okienku Korespondencja seryjna , a następnie w kroku 5 kliknij przycisk Dalej: Ukończ scalanie.

Inne sposoby użycia tabeli lub kwerendy jako źródła danych

Możesz określić tabelę lub zapytanie jako źródło danych w inny sposób. Można na przykład wyeksportować tabelę lub kwerendę z programu Access do bazy danych ODBC, pliku programu Microsoft Excel, pliku tekstowego lub innego formatu pliku zgodnego z programem Word, a następnie utworzyć link do pliku wynikowego przy użyciu Kreatora korespondencji seryjnej programu Word.

 1. Jeśli tabela lub kwerenda nie została jeszcze wyeksportowana, zrób tak. W programie Access w okienku nawigacji wybierz tabelę lub kwerendę, której chcesz użyć, a następnie na karcie dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij format, do którego chcesz eksportować, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

 2. Jeśli okienko Korespondencja seryjna nie jest wyświetlane w programie Word, na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej kliknij strzałkę w obszarze Rozpocznij korespondencję seryjną, a następnie kliknij pozycję Kreator korespondencji seryjnej krok po kroku. Zostanie wyświetlone okienko Korespondencja seryjna .

 3. W kroku 3 w okienku Korespondencja seryjna w obszarze Użyj istniejącej listykliknij pozycję Przeglądaj lub Edytuj listę adresatów.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych Określ plik danych utworzony w programie Access, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kolejnych oknach dialogowych. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej Przejrzyj i Dostosuj zawartość pliku. Przed kontynuowaniem możesz filtrować, sortować i sprawdzać poprawność zawartości.

 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej: Napisz list w okienku Korespondencja seryjna . Aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących dostosowywania korespondencji seryjnej, zobacz Pomoc programu Word.

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×