Przewodnik Szybki start dla aplikacji Delve

Używanie tablic

Używanie tablic w aplikacji Delve

Tworzenie tablicy i dodawanie dokumentów

  1. Wybierz pozycję Zarządzaj tablicami Zarządzanie tablicami w lewym dolnym rogu karty, którą chcesz dodać do tablicy.

  2. Wpisz nazwę tablicy w polu Dodaj na tablicy okna dialogowego. Gdy zaczniesz wpisywać tekst, zostanie wyświetlona lista nazw istniejących tablic.

    • Aby utworzyć nową tablicę i dodać do niej kartę, wpisz nazwę tablicy, która jeszcze nie istnieje.

    • Aby dodać kartę do istniejącej tablicy, wpisz lub wybierz nazwę tej tablicy.

Dokumenty dodane do tablicy będą widoczne w ciągu kilku minut dla pozostałych użytkowników aplikacji Delve, którzy mają do niej dostęp.

Uwaga: Nie wszystkie typy zawartości można dodawać do tablic. Jeśli ikona Zarządzaj tablicami nie jest dostępna na karcie, nie można dodać tego typu zawartości do tablicy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupowanie i udostępnianie dokumentów w aplikacji Delve.

Tablica aplikacji Delve

Przechodzenie do tablicy

  • Wybierz nazwę na liście Tablice po lewej stronie.

  • Wybierz pozycję Zarządzaj tablicami Zarządzanie tablicami w lewym dolnym rogu karty. W otworzonym oknie dialogowym wybierz nazwę tablicy.

  • Zacznij wpisywać nazwę tablicy w polu wyszukiwania u góry okienka po lewej stronie, a następnie wybierz nazwę tablicy.

Zrzut ekranu przedstawiający listę Tablice w okienku po lewej stronie aplikacji Delve.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×