Dostęp w trybie offline nie jest dostępny w nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

Aplikacja Outlook w sieci Web w wersji beta

Nadal możesz używać swojego konta Outlook w sieci Web w trybie offline w programie Outlook dla systemu Windows lub dla komputerów Mac, w aplikacji mobilnej Outlook lub innych aplikacjach poczty e-mail, które obsługują korzystanie w trybie offline na komputerze osobistym lub urządzeniu przenośnym.

Instrukcje dotyczące klasycznej wersji aplikacji Outlook w sieci Web

Dostęp w trybie offline Outlook w sieci Web na komputerze przenośnym lub stacjonarnym, gdy nie masz połączenia z Internetem. Po włączeniu dostępu w trybie offline Outlook w sieci Web w trybie offline, zależnie od połączenia sieciowego. W trybie online program Outlook w sieci Web automatycznie aktualizuje informacje w trybie offline. Aby móc korzystać z trybu offline, wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 10, Safari 5, Chrome 24 lub nowsza.

Outlook w sieci Web

Co mogę robić w trybie offline?

Większość zadań, które można wykonać w trybie online, można też wykonać w trybie offline. Zadania, które można wykonywać w trybie offline, to między innymi:

 • Czytanie wiadomości i odpowiadanie na nie

 • Wysyłanie nowych wiadomości

 • Wyświetlanie i edytowanie kalendarza

 • Odpowiadanie na wezwania na spotkania

 • Wyświetlanie i edytowanie kontaktów

Jeśli spróbujesz wykonać czynność niedostępną w trybie offline, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie lub wprowadzone zmiany zostaną cofnięte. Wszystkie zmiany wprowadzone w trybie offline zostaną przesłane na serwer po ponownym nawiązaniu połączenia z siecią.

Jak włączyć i wyłączyć dostęp w trybie offline?

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Ustawienia trybu offline.

 3. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz dostęp w trybie offline.

 4. Wybierz przycisk OK.

Po włączeniu dostępu w trybie offline w niektórych przeglądarkach może zostać wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że witryna internetowa żąda dostępu do miejsca na dysku. W celu optymalnego działania aplikacji w trybie offline zaakceptuj to żądanie.

Ostrzeżenie:  W przypadku komputerów współużytkowanych z innymi osobami nie należy włączać dostępu w trybie offline.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Funkcja dostępu w trybie offline może nie udostępniać wszystkich informacji poczty e-mail i kalendarza w trybie offline. Funkcje i ograniczenia w trybie offline obejmują między innymi:

  • Wiadomości z kilku ostatnich dni. Obsługiwane są foldery Skrzynka odbiorcza, Wersje robocze i dowolne foldery (maksymalnie 20), których zawartość została wyświetlona w okresie kilku ostatnich dni. Jeśli w ciągu kilku ostatnich dni wyświetlono zawartość ponad 20 folderów, będzie dostępnych 18 ostatnich folderów oraz foldery Skrzynka odbiorcza i Wersje robocze.

  • W każdym folderze dostępnym w trybie offline będzie widoczna zawartość z trzech dni lub 150 elementów, zależnie od tego, co jest większe.

  • W trybie offline załączniki są niedostępne.

  • Ograniczony zestaw przypomnień o nadchodzących wydarzeniach. W przypadku pracy w trybie offline przez dłuższy czas funkcja przypomnień kalendarza przestanie działać do momentu przejścia w tryb online i pobrania aktualnych informacji przez aplikację Outlook w sieci Web.

  • W trybie offline będzie dostępny tylko kalendarz podstawowy.

  • Wszystkie elementy w folderze Kontakty oraz wszystkie osoby, do których często wysyłasz wiadomości e-mail lub do których niedawno została wysłana wiadomość e-mail.

  • W trybie offline nie są dostępne foldery archiwalne, foldery zespołu, zadania ani elementy z listy Ulubione.

  • Wyszukiwanie elementów w skrzynce pocztowej lub ich sortowanie w trybie offline jest niedostępne. W tym trybie nie działają również wbudowane filtry.

 • Musisz włączyć dostęp w trybie offline na każdym komputerze, na którym chcesz korzystać z aplikacji Outlook w sieci Web bez połączenia z Internetem.

 • Opcja dostępu w trybie offline aplikacji Outlook w sieci Web została opracowana dla komputerów przenośnych. Nie można włączyć jej w przeglądarkach mniejszych urządzeń, takich tablety i smartfony.

 • Od Twojej przeglądarki sieci Web zależy lokalizacja na komputerze, w której przechowywane są informacje dostępne w trybie offline oraz ilość miejsca dostępnego dla danych aplikacji. Jeśli ilość miejsca przeznaczonego dla informacji trybu offline nie jest wystarczająca, może zostać wyświetlony monit o jej zwiększenie. W przypadku gdy zwiększenie ilości dostępnego miejsca nie jest możliwe, w trybie offline dostępnych będzie mniej informacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×