Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Używanie wielu tabel w celu utworzenia tabeli przestawnej

Tabele przestawne doskonale nadają się do analizowania danych i tworzenia raportów. Jeśli dane mają strukturę relacyjną — czyli są przechowywane w osobnych tabelach pozwalających zestawiać wspólne wartości — można utworzyć tabelę przestawną.

Tabela przestawna zawierająca wiele tabel Lista pól dla wielu tabel

Czym wyróżnia się ta tabela przestawna? Zwróć uwagę, że na liście pól z prawej strony jest widoczna nie jedna tabela, ale cały ich zbiór. Każda tabela zawiera pola, których można użyć razem w jednej tabeli przestawnej, aby dzielić dane na wiele sposobów. Nie trzeba ręcznie formatować ani przygotowywać danych. Można błyskawicznie utworzyć tabelę przestawną na podstawie tabel pokrewnych zaraz po zaimportowaniu danych. 

Poniżej przedstawiono trzy podstawowe kroki, aby dodać wiele tabel do listy pól tabeli przestawnej:

Krok 1. Importowanie powiązanych tabel z bazy danych

Zaimportuj tabele z relacyjnej bazy danych, takiej jak baza danych programu Microsoft SQL Server, Oracle lub Access. Możesz zaimportować wiele tabel jednocześnie:

Krok drugi: dodawanie pól do tabeli przestawnej

Zwróć uwagę, że lista pól zawiera wiele tabel.

Lista pól tabeli przestawnej

Są to wszystkie tabele zaznaczone podczas importowania. Każdą tabelę można rozwijać i zwijać, aby wyświetlić jej pola. Dopóki tabele są powiązane relacjami, można utworzyć tabelę przestawną, przeciągając pola z dowolnej tabeli do obszaru WARTOŚCI, WIERSZE lub KOLUMNY. Możesz:

 • Przeciągnij pola liczbowe do obszaru WARTOŚCI. Jeśli używasz przykładowej bazy danych firmy Adventure Works, możesz przeciągnąć pole KwotaSprzedaży z tabeli RzeczywistaSprzedażInternetowa.

 • Przeciągnij pole daty i terytorium do obszaru WIERSZE lub KOLUMNY, aby przeanalizować sprzedaż według dat lub terytoriów.

Krok trzeci: opcjonalne tworzenie relacji

Czasem trzeba utworzyć relację między dwiema tabelami, aby można było ich użyć w tabeli przestawnej. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wymagana jest relacja, kliknij przycisk Utwórz, aby rozpocząć tworzenie relacji.

Przycisk Utwórz wyświetlany, gdy jest wymagana relacja

Uwaga    Modele danych nie są obsługiwane w Excel dla komputerów Mac.

Relacyjne bazy danych nie są jedynym źródłem danych umożliwiającym pracę z wieloma tabelami przy użyciu okienka Lista pól tabeli przestawnej. Możesz używać tabel znajdujących się w skoroszycie lub importować strumieniowe źródła danych, następnie integrując je z innymi tabelami danych w skoroszycie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie wielu tabel z innych źródeł danych.

Aby używać razem tych niepowiązanych danych, musisz dodać każdą tabelę do modelu danych, a następnie utworzyć relacje między tabelami przy użyciu odpowiednich wartości pól. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie danych arkusza do modelu danych przy użyciu tabeli połączonej,Tworzenie relacji między dwiema tabelami iTworzenie relacji w widoku diagramu.

Po utworzeniu modelu danych możesz użyć tych danych w analizie. Poniżej przedstawiono, jak utworzyć nową tabelę przestawną lub wykres przestawny przy użyciu modelu danych w skoroszycie.

 1. Kliknij dowolną komórkę w arkuszu.

 2. Wybierz pozycję Wstaw, a następnie strzałkę w dół w obszarze Tabela przestawna.

  Wstaw tabelę przestawną zawierającą opcję „z Power BI”

 3. Wybierz pozycję Z zewnętrznego źródła danych.

  Tabela przestawna z zewnętrznego źródła

 4. Wybierz pozycję Wybierz połączenie.

 5. Na karcie Tabele w polu Ten model danych skoroszytu wybierz pozycję Tabele w modelu danych skoroszytu.

  Tabele w Modelu danych

 6. Kliknij pozycję Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK, aby wyświetlić listę pól zawierającą wszystkie tabele w modelu danych.

Zobacz też

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×