Używanie powiększenia w PowerPoint, aby ożywić prezentację

Jeśli chcesz sprawić, aby Twoje prezentacje bardziej dynamiczne i ekscytujące, spróbuj użyć powiększenia dla PowerPoint.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Aby dodać powiększenie, przejdź do karty Wstawianie > powiększenie.

Aby podsumować całą prezentację na jednym slajdzie, wybierz pozycję Powiększenie z podsumowaniem.

Aby wyświetlić tylko wybrane slajdy, wybierz pozycję Powiększenie slajdu

Aby wyświetlić tylko jedną sekcję, wybierz pozycję Powiększenie sekcji.

Przedstawia różne typy powiększeń, które można wybrać po przejściu do karty Wstawianie > Powiększenie: powiększenie z podsumowaniem, powiększenie slajdu i powiększenie sekcji.

Przegląd

Po utworzeniu powiększenia w PowerPoint, możesz przejść bezpośrednio do określonych slajdów, sekcji i części prezentacji (i od nich) w określonej kolejności podczas prezentowania.

Powiększenie dla PowerPoint jest dostępne tylko dla Windows — w Microsoft 365 i PowerPoint 2019.

Powiększenie z podsumowaniem

Powiększenie z podsumowaniem przypomina stronę docelową, na której są jednocześnie widać fragmenty prezentacji. Podczas prezentowania możesz używać powiększenia, aby przejść z jednego miejsca w prezentacji do innego w dowolnej kolejności. Możesz wykazać się kreatywnością, przejść do przodu lub ponownie wyświetlić fragmenty pokazu slajdów bez przerywania przebiegu prezentacji.

Powiększenie z podsumowaniem jest teraz obsługiwane Microsoft 365 subskrybentom w PowerPoint dla Microsoft 365 dla komputerów Mac od wersji 16.19.18110915.

 1. Przejdź do pozycji Wstawianie > Powiększenie.

  Przedstawia przycisk Powiększenie na karcie Wstawianie w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Powiększenie z podsumowaniem.

  Przedstawia różne typy powiększeń, które można wybrać po przejściu do karty Wstawianie > Powiększenie: powiększenie z podsumowaniem, powiększenie slajdu i powiększenie sekcji.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie powiększenia z podsumowaniem.

  Zaznacz slajdy, które chcesz uwzględnić w powiększeniu z podsumowaniem. Staną się one pierwszymi slajdami sekcji powiększenia z podsumowaniem. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu sekcji w programie PowerPoint, zobacz Organizowanie slajdów PowerPoint w sekcje.

  Przedstawia okno dialogowe Wstawianie powiększenia z podsumowaniem w programie PowerPoint dla prezentacji niezawierającej sekcji.

  Jeśli w prezentacji są już sekcje, domyślnie jest wybrany pierwszy slajd każdej sekcji. Jeśli nie chcesz uwzględniać niektórych sekcji w powiększeniu, usuń ich zaznaczenie. Jeśli chcesz, PowerPoint usunąć sekcje, których nie uwzględniliśmy w powiększeniu z podsumowaniem, wyczyść pole wyboru obok przycisku Zachowaj nieużywane sekcje w prezentacji. Nie martw się — slajdy w odrzuconych sekcjach nadal będą częścią prezentacji.

  Przedstawia okno dialogowe Wstawianie powiększenia z podsumowaniem w programie PowerPoint z zaznaczonymi sekcjami.

  Przedstawia zaznaczone pole obok pozycji „Zachowaj nieużywane sekcje”.

 4. Po wybraniu wszystkich slajdów, których chcesz użyć w powiększeniu z podsumowaniem, wybierz pozycję Wstaw. Powiększenie podsumowania zostanie utworzone i pojawi się jako nowy slajd tuż przed pierwszym slajdem uwzględnionym w powiększeniu z podsumowaniem.

  Pokazuje slajd Sekcja podsumowania obszaru Powiększenie z podsumowaniem w programie PowerPoint.

Po utworzeniu powiększenia z podsumowaniem możesz zechcieć dodać lub usunąć sekcje prezentacji. Jeśli od momentu powiększenia z podsumowaniem po raz pierwszy w skoroszycie w skoroszycie zostały wprowadzone zmiany, które chcesz przechwycić, nie musisz zaczynać od podstaw — wystarczy zaktualizować podsumowanie z powiększeniem.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Edytuj podsumowanie, wybierz sekcje, które chcesz powiększyć z podsumowaniem, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj.

  Uwaga: W tym widoku nie będzie można dodawać ani usuwać sekcji w prezentacji, tylko z powiększenia z podsumowaniem.

Powiększenie slajdu

Powiększenie slajdu pozwala sprawić, że prezentacja stanie się bardziej dynamiczna, umożliwiając swobodne przechodzenie między slajdami w dowolnej kolejności bez przerywania przepływu prezentacji. To dobre rozwiązanie w przypadku krótszych prezentacji, które nie mają wielu sekcji, ale powiększeń slajdów możesz używać w wielu różnych scenariuszach prezentowania.

Powiększenia slajdów ułatwiają przechodzenie do szczegółów wielu fragmentów informacji, jednocześnie zachowując się na tej samej kanwie.

 1. Przejdź do pozycji Wstawianie > Powiększenie.

  Przedstawia przycisk Powiększenie na karcie Wstawianie w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Powiększenie slajdu.

  Przedstawia różne typy powiększeń, które można wybrać po przejściu do karty Wstawianie > Powiększenie: powiększenie z podsumowaniem, powiększenie slajdu i powiększenie sekcji.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Powiększenie slajdu. Zaznacz slajdy, których chcesz użyć w powiększeniu slajdu.

 4. Po wybraniu wszystkich slajdów, których chcesz użyć, wybierz pozycję Wstaw. Zostanie utworzone powiększenie slajdu.

Porada: Jeśli chcesz, możesz szybko utworzyć powiększenie slajdu, po prostu wybierając slajd w okienku miniatur i przeciągając go na slajd, na którym chcesz powiększyć slajd. W ten sposób możesz szybko tworzyć powiększenia slajdów i zmieniać je oraz rozmieszczać w taki sposób, jak chcesz, po prostu klikając i przeciągając.

Powiększenie slajdu domyślnie będzie obrazem miniatury podglądu slajdu, ale możesz wybrać nowy obraz z komputera lub sieci Web reprezentujący sekcję lub slajd, do których będziesz przejść.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Zmień obraz, aby wybrać nowy obraz z sieci Web lub z komputera do użycia zamiast miniatury.

  Przedstawia grupę Opcje powiększenia na karcie Formatowanie dla powiększenia sekcji lub slajdu w programie PowerPoint.

 3. Wybierz odpowiedni obraz lub wyszukaj go w sieci Web. Po wybraniu odpowiedniego obrazu wybierz pozycję Wstaw.

  Przedstawia okno dialogowe Wstawianie obrazu w programie PowerPoint.

Style powiększenia mają też różne wyglądy powiększeń — można zmienić obramowanie, dodać efekty wizualne lub wybrać dowolną kombinację obramowania i efektu z galerii.

Przedstawia różne style i efekty powiększenia, które można wybrać na karcie Formatowanie w programie PowerPoint.

Powiększenie sekcji

Powiększenie sekcji to link do sekcji już w prezentacji. Możesz ich używać do powracania do sekcji, które chcesz wyróżnić, lub do wyróżniania sposobu, w jaki łączą się konkretne fragmenty prezentacji. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu sekcji w programie PowerPoint, zobacz Organizowanie slajdów PowerPoint w sekcje.

 1. Przejdź do pozycji Wstawianie > Powiększenie.

  Przedstawia przycisk Powiększenie na karcie Wstawianie w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Powiększenie sekcji.

  Przedstawia różne typy powiększeń, które można wybrać po przejściu do karty Wstawianie > Powiększenie: powiększenie z podsumowaniem, powiększenie slajdu i powiększenie sekcji.

 3. Zaznacz sekcję, której chcesz użyć jako powiększenia sekcji.

 4. Wybierz kartę Wstawianie. Zostanie utworzone powiększenie sekcji.

Porada: Jeśli chcesz, możesz szybko utworzyć powiększenie sekcji, po prostu wybierając nazwę sekcji w okienku miniatur i przeciągając ją na slajd, na którym chcesz powiększyć sekcję.

Powiększenie sekcji domyślnie będzie obrazem miniatury podglądu slajdu, ale możesz wybrać nowy obraz z komputera lub sieci Web reprezentujący sekcję lub slajd, do których będziesz przejść.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Zmień obraz, aby wybrać nowy obraz z sieci Web lub z komputera do użycia zamiast miniatury.

  Przedstawia grupę Opcje powiększenia na karcie Formatowanie dla powiększenia sekcji lub slajdu w programie PowerPoint.

 3. Wybierz odpowiedni obraz lub wyszukaj go w sieci Web. Po wybraniu odpowiedniego obrazu wybierz pozycję Wstaw.

  Przedstawia okno dialogowe Wstawianie obrazu w programie PowerPoint.

Style powiększenia mają też różne wyglądy powiększeń — można zmienić obramowanie, dodać efekty wizualne lub wybrać dowolną kombinację obramowania i efektu z galerii.

Przedstawia różne style i efekty powiększenia, które można wybrać na karcie Formatowanie w programie PowerPoint.

Wyróżnianie powiększeń za pomocą większej liczby opcji powiększenia

Funkcja Powiększenie dla programu PowerPoint bardziej przyciąga uwagę wtedy, gdy ją spersonalizujesz. Wybierz kartę Formatowanie na wstążce, aby przejść do obszaru Narzędzia powiększenia, dzięki któremu możesz uzyskać oczekiwany wygląd i działanie podczas prezentowania.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. Jeśli chcesz wrócić do slajdu powiększenia po wyświetleniu sekcji lub slajdów w podsumowaniu, powiększeniu slajdu lub sekcji, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wróć do powiększenia . Jeśli chcesz przejść do następnego slajdu po wyświetleniu części powiększenia, wyczyść je.

  Przedstawia grupę Opcje powiększenia na karcie Formatowanie dla powiększenia sekcji lub slajdu w programie PowerPoint.

  (Jeśli pracujesz z powiększeniem z podsumowaniem lub powiększeniem sekcji, domyślnie wrócisz do slajdu powiększenia podczas prezentowania po powrocie do sekcji. Jeśli używasz powiększenia slajdu, domyślnie przechodzisz do następnego slajdu po wyświetleniu powiększenia slajdu).

Innym sposobem zmiany wyglądu powiększenia jest przyjęcie tła slajdu, na którym znajduje się powiększenie, aby powiększenie było prawie nieodzysalne od głównej kanwy podczas prezentowania. Wybierz pozycję Tło powiększenia , aby powiększenia z podsumowaniem, sekcji lub slajdu wmieszały się w ich slajd macierzysty.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. W grupie Style powiększenia wybierz pozycję Tło powiększenia. Powiększenie przejmie tło slajdu macierzytego.

  Przedstawia różne style i efekty powiększenia, które można wybrać na karcie Formatowanie w programie PowerPoint.

Domyślnie powiększenia używają przejścia powiększenia podczas prezentacji, dzięki czemu powiększenia są tak żywe. Jeśli jednak nie chcesz używać przejścia powiększenia lub chcesz zmienić czas trwania przejścia, możesz to zrobić.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. W grupie Opcje powiększenia upewnij się, że pole wyboru obok przycisku Przejście powiększenia jest zaznaczone, jeśli chcesz użyć przejścia powiększenia podczas prezentowania powiększenia.

  Przedstawia grupę Opcje powiększenia na karcie Formatowanie dla powiększenia sekcji lub slajdu w programie PowerPoint.

  Jeśli nie chcesz używać przejścia powiększenia podczas prezentowania, wyczyść pole wyboru obok pozycji Przejście powiększenia.

 3. Aby zmienić chronometraż przejścia powiększenia, użyj strzałek w górę i w dół obok wskaźnika Czas trwania, aby zmienić czas trwania przejścia powiększenia.

Wymagania

Aby uzyskać szczegółowe informacje o minimalnych numerach wersji wymaganych w p PowerPoint tworzenia lub odtwarzania linków powiększenia, zobacz PowerPoint poniższej tabeli.

Wersja programu PowerPoint

Co można robić za pomocą funkcji Powiększenie

PowerPoint platformy Microsoft 365 w wersji 1607 lub nowszej

PowerPoint 2019

Tworzenie i odtwarzanie powiększenia

PowerPoint platformy Microsoft 365 dla komputerów Mac w wersji 16.9 lub nowszej

PowerPoint 2019 dla komputerów Mac

Odtwarzanie powiększenia

PowerPoint 2016

PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

PowerPoint 2013

PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

PowerPoint 2010

PowerPoint 2007

Odtwarzanie powiększenia jako hiperlinków bez przejścia powiększenia

Powrót do nawigacji przybliżania nie jest obsługiwany.

PowerPoint dla sieci Web

Brak

PowerPoint dla systemu Android

PowerPoint dla systemu iOS

Program PowerPoint Mobile dla systemu Windows

Odtwarzanie powiększenia

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×