Przy użyciu galerii szybkich części można tworzyć, przechowywać i ponownie używać fragmentów zawartości, takich jak Autotekst, właściwości dokumentu (takie jak tytuł i autor) i pól. Te bloki zawartości wielokrotnego użytku są również nazywane blokami konstrukcyjnmi.Autotekst to typ bloku budynku, w których jest przechowywowyny tekst i grafika. Organizator bloków konstrukcyjnych umożliwia znajdowanie i edytowanie bloku konstrukcyjnego.

Aby otworzyć galerię szybkich części, na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Szybkie części.

Polecenie Szybkie części na karcie Wstaw

Co chcesz zrobić?

 1. Zaznacz frazę, zdanie lub inną część dokumentu, którą chcesz zapisać w galerii.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Szybkie części,a następnie kliknij pozycję Zapisz zaznaczenie w galerii szybkich części,zmień nazwę i w razie kliknięcia dodaj opis, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Aby zapisać zaznaczenie jako Autotekst, na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Szybkie części > pozycję Autotekst > Zapisz zaznaczenie w galerii Autotekstu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić zaznaczenie z galerii szybkich części.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Szybkie części,a następnie kliknij zdanie, frazę lub inne zapisane zaznaczenie, którego chcesz użyć ponownie.

  Uwaga: Jeśli element został zapisany jako Autotekst, kliknij pozycję Wstawianie > Szybkie części > Autotekst, aby znaleźć i kliknąć zaznaczenie.

Możesz zmienić szybki fragment, zastępując blok blokowy. Wstawiasz blok blokowy, wprowadzasz w nim zmiany, a następnie zapisujesz go pod taką samą nazwą.

Ważne: Aby zamienić oryginalny wpis w galerii, nazwa, kategoria i galeria muszą być takie same jak oryginał.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić blok blokowy.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Szybkie części,a następnie kliknij pozycję Organizator bloków konstrukcyjnych. Jeśli znasz nazwę bloku blokowego, kliknij pozycję Nazwa, aby posortować według nazw.

 3. Kliknij przycisk Wstaw.

 4. Wprowadzaj zmiany w bloku budynku

 5. Zaznacz poprawiony tekst.

  Aby zapisać formatowanie akapitu — w tym wcięcia, wyrównanie, interlinie i podział na strony — wraz z wpisem, uwzględnij znacznik akapitu ( ¶ ) w zaznaczeniu.

  Uwaga: Aby wyświetlić znaczniki akapitu, na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij polecenie Pokaż/Ukryj.

 6. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Szybkie części, a następnie kliknij pozycję Zapisz zaznaczenie w Galerii szybkich części.

 7. W oknie dialogowym Tworzenie nowego bloku budynku wpisz oryginalną nazwę, kategorię i galerię wpisu bloku blokowego, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Gdy zostanie pytanie, czy chcesz ponownie zdefiniować wpis bloku budynku, kliknij przycisk Tak.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Szybkie części,a następnie kliknij pozycję Organizator bloków konstrukcyjnych.

 2. Kliknij nazwę bloku budynku, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Edytuj właściwości.

 3. W oknie dialogowym Modyfikowanie bloku budynku wpisz nową nazwę wpisu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Gdy zostanie pytanie, czy chcesz ponownie zdefiniować wpis bloku budynku, kliknij przycisk Tak.

 1. Otwórz dokument zawierający szybką część, którą chcesz usunąć.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Szybkie części,a następnie kliknij pozycję Organizator bloków konstrukcyjnych. Jeśli znasz nazwę bloku blokowego, kliknij pozycję Nazwa, aby posortować według nazw.

 3. Zaznacz wpis, a następnie kliknij pozycję Usuń.

 4. Gdy zostanie pytanie, czy na pewno chcesz usunąć wpis bloku blokowego, kliknij przycisk Tak.

Usunięty blok blokowy nie jest już dostępny w galeriach, chociaż zawartość może być nadal wyświetlana w dokumencie.

Zobacz też

Szybkie części

Automatyczne wstawianie tekstu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×