Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Notes utworzony w programie OneNote jest automatycznie zapisywany w najnowszym formacie pliku. Ten format jest potrzebny, jeśli chcesz, aby wszystkie najnowsze funkcje programu OneNote działały poprawnie.

Nowy format pliku nosi nazwę „Format notesu programu OneNote 2010–2016”, dzięki czemu wiadomo, że jest zgodny z formatami programów OneNote 2010 i 2013. Program OneNote 2016 pozwala na odczytywanie notesów utworzonych za pomocą programu OneNote 2016 lub 2013, a także umożliwia otwieranie, wyświetlanie i edytowanie dowolnych plików notesów zapisanych w starszych formatach pliku programów OneNote 2010 i 2007.

Porada: W przypadku uaktualniania programu OneNote 2007 do programu OneNote 2016 istniejące notesy w formacie 2007 nie są automatycznie konwertowane. Ma to na celu umożliwienie używania programu OneNote 2016 do pracy nad wszystkimi bieżącymi notatkami, z uwzględnieniem wspólnych projektów z osobami współużytkującymi notesy w starszym formacie. Jeśli udostępniasz notatki użytkownikom korzystającym z programu OneNote 2007, odłóż uaktualnienie formatu pliku notesu do momentu, aż wszystkie inne osoby uaktualnią program OneNote do wersji 2010 lub nowszej.

Aby sprawdzić, w jakim formacie pliku jest zapisany notes:

  • W programie OneNote 2016 lub 2013 otwórz notes, a następnie spójrz na pasek tytułu okna programu OneNote. Jeśli obok nazwy notesu widnieje tekst [Tryb zgodności], to znaczy, że notes został zapisany w starszym formacie 2007.

  • W programie OneNote 2010 wybierz pozycję Plik > Informacje. Wybierz przycisk Ustawienia obok nazwy notesu, który chcesz sprawdzić, a następnie kliknij pozycję Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości notesu sprawdź wartość Format domyślny, aby dowiedzieć się, w jakim formacie zapisano notes.

Nowy format pliku nosi nazwę "Format notesu programu OneNote 2010–2013", dzięki czemu wiadomo, że jest zgodny z formatem programu OneNote 2010. Program OneNote 2013 umożliwia odczytywanie notesów utworzonych za pomocą programu OneNote 2010 lub OneNote 2013, a także otwieranie, wyświetlanie i edytowanie wszystkich plików notesów zapisanych w starszych formatach plików programów OneNote 2010 i 2007.

W przypadku uaktualniania programu OneNote 2007 do programu OneNote 2013 istniejące notesy w formacie 2007 nie są automatycznie konwertowane. Ma to na celu zapewnienie, że możesz używać programu OneNote 2013 do obsługi wszystkich notatek, nad którymi możesz pracować, w tym do współpracy nad projektami z osobami, których notesy udostępnione są zapisane w starszym formacie.

Porada: Jeśli udostępnianie notatek osobom korzystającym z programu OneNote 2007 nie jest dla Ciebie ważne, najlepiej przekonwertować istniejące notesy na nowy format 2010–2013, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji programu OneNote 2013.
 

Aby sprawdzić, w jakim formacie pliku jest zapisany notes:

  • W programie OneNote 2013 otwórz notes, a następnie spójrz na pasek tytułu okna programu OneNote. Jeśli obok nazwy notesu widnieje tekst [Tryb zgodności], to znaczy, że notes został zapisany w starszym formacie 2007.

  • W programie OneNote 2010 kliknij pozycję Plik > Informacje. Kliknij przycisk Ustawienia obok nazwy notesu, który chcesz sprawdzić, a następnie kliknij pozycję Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości notesu sprawdź wartość Format domyślny, aby dowiedzieć się, w jakim formacie zapisano notes.

Uwaga: Format pliku 2010–2013 nie może być używany w programie OneNote 2007. Jeśli notes został już uaktualniony do formatu pliku 2010–2013, możesz użyć narzędzia do konwersji programu OneNote, aby móc zmieniać notesy z jednego formatu na inny.

Uaktualnianie z programu OneNote 2003

Program OneNote 2003 został utworzony prawie dziesięć lat temu i nie może odczytać formatów plików ani poznać funkcji w trzech nowszych wersjach programu OneNote.

Jeśli uaktualniasz program OneNote 2003 do programu OneNote 2013 i chcesz mieć możliwość edytowania istniejących notatek, musisz uaktualnić cały notes z wersji 2003 do formatu 2013 lub 2007. W tym celu otwórz notes w formacie 2003 w programie OneNote 2013, a następnie zaakceptuj monity informujące o konieczności uaktualnienia.

Uwaga: Po uaktualnieniu notesu programu OneNote 2003 do formatu 2007 kilka funkcji programu OneNote 2013 nadal będzie niedostępnych — w tym równania matematyczne, notatki połączone i przechowywanie wersji notesu.
 

Po przekonwertowania notesu programu OneNote 2003 na nowszy nie można go ponownie zmienić. Jeśli przechowywanie notesów w wersji 2003 w starym formacie jest dla Ciebie ważne, rozważ utworzenie kopii zapasowej przed przekonwertowaniem roboczej kopii na najnowszy format. 

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×