Udostępnianie dokumentu za pomocą programu SharePoint lub usługi OneDrive

Czy ten problem brzmi znajomo? Twoi współpracownicy otrzymali od Ciebie plik za pośrednictwem poczty e-mail. Wprowadzili do niego swoje komentarze, a Ty musisz teraz wprowadzić zmiany opisane w 3 lub 4 kopiach oryginalnego dokumentu.

Istnieje inny sposób. Jeśli masz konto w programie SharePoint lub programie Microsoft OneDrive, możesz przechowywać pliki,takie jak dokumenty programu Word, w jednym z tych miejsc, a następnie użyć polecenia Udostępnij, aby pozwolić innym osobom na czytanie lub edytowanie Twojej kopii pliku. Koniec z gromadzeniem stosów plików — jedna kopia zawiera komentarze wszystkich współpracowników. (Dokładny zakres czynności, które mogą oni przeprowadzić na Twoim pliku, zależy od przyznanych przez Ciebie uprawnień).

Oto cały proces od początku do końca. Przejdź do sekcji, która Cię interesuje.

Rozpocznij od dodania programu SharePoint lub usługi OneDrive do listy miejsc w programie Word

 1. W programie Word kliknij pozycje Plik > Zapisz jako > Dodaj lokalizację.

 2. W obszarze Dodaj lokalizację kliknij usługę, z której chcesz skorzystać, na przykład usługę Office 365 SharePoint lub OneDrive.

 3. Wprowadź odpowiednie dane na ekranie Logowanie, który jest wyświetlany dla obu usług. Aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło, może być konieczny kontakt z działem informatycznym.

  Po wykonaniu tych czynności nowa lokalizacja zostanie wyświetlona w okienku programu Word Zapisywanie jako.

Zapisywanie w nowej lokalizacji i udostępnianie

Po dodaniu lokalizacji przechowywania w chmurze do listy miejsc możesz udostępnić dokument. Robi się to tylko raz dla każdego pliku.

 1. Otwórz dokument, który chcesz udostępnić.

 2. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 3. Na stronie Zapisywanie jako kliknij dwukrotnie lokalizację, której chcesz użyć — bibliotekę dokumentów programu SharePoint, lokalizację na komputerze, witrynę Moja witryna lub konto w usłudze OneDrive.

 4. Nadaj plikowi nazwę i kliknij przycisk Zapisz. Jeśli spowoduje to powrót do karty Informacje, ponownie kliknij pozycję Udostępnij.

 5. W obszarze Udostępnij osobom (lub w programie Word 2013 Zaproś osoby) wpisz imiona i nazwiska lub adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić plik.

 6. Jeśli chcesz, zaznacz pozycję Może edytować lub Może wyświetlać. Pierwsza pozycja umożliwia współpracownikom wprowadzanie zmian w pliku, a druga pozwala zwiększyć bezpieczeństwo pliku.

 7. Jeśli chcesz, wpisz wiadomość w polu pod wierszem adresu, a następnie kliknij pozycję Udostępnij.

Udostępnianie już zapisanego dokumentu

Po zapisaniu pliku w programie SharePoint lub usłudze OneDrive wykonaj poniższe czynności.

 1. Otwórz dokument, który chcesz udostępnić.

 2. Kliknij pozycję Plik > Udostępnij > Udostępnij osobom (lub w programie Word 2013 Zaproś osoby).

 3. Wpisz imiona i nazwiska lub adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić dokument.

 4. Jeśli chcesz, kliknij pozycję Może edytowaćlub Może wyświetlać. Pierwsza opcja umożliwia współpracownikom zmianę pliku. Drugi plik jest bezpieczniejszy.

 5. Jeśli chcesz, wpisz wiadomość w polu pod wierszem adresu, a następnie kliknij pozycję Udostępnij.

Zatrzymywanie udostępniania

Oto jak zatrzymać udostępnianie dokumentu.

 1. Otwórz dokument, którego nie chcesz udostępniać.

 2. Kliknij pozycję Plik > Udostępnij.

 3. W obszarze Udostępnij osobom (lub w programie Word 2013 Zaproś osoby) kliknij prawym przyciskiem myszy osobę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń użytkownika.

Więcej informacji OneDrive i Microsoft 365

 • Aby otworzyć konto OneDrive, zobacz "Załóż konto Microsoft".

 • Aby zasubskrybować kontoMicrosoft 365 SharePoint, zobacz stronę główną platformy Microsoft 365.

 • Jeśli Twoja firma korzysta z programu SharePoint, a masz związane z nim pytania, skontaktuj się z administratorem systemu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×