Udostępnianie kalendarza w usłudze Outlook.com

Udostępnianie kalendarza w usłudze Outlook.com

Osoby, którym udostępnisz kalendarz usługi Outlook.com, mogą dodać go bezpośrednio do swojego widoku kalendarza w programie Program Outlook. W zależności od nadanych im uprawnień osoby te mogą wyświetlać Twój kalendarz bądź go edytować. Możesz także udostępnić kalendarz Outlook.com innym osobom, publikując swój kalendarz i wysyłając im link do strony internetowej lub pliku.

Jeśli nie możesz zsynchronizować kalendarza usługi Outlook.com w programie Program Outlook w systemie Windows lub edytować udostępnionego kalendarza usługi Outlook.com w programie Program Outlook w systemie Windows, zobacz Nie mogę zsynchronizować kalendarza usługi Outlook.com lub edytować udostępnionego kalendarza usługi Outlook.com.

Uwaga: Zaloguj się do usługi Outlook.com przy użyciu dowolnego konta Microsoft, łącznie z kontami e-mail kończącymi się na @outlook.com, @live.com, @hotmail.com lub @msn.com. Jeśli masz służbowe konto usługi Microsoft 365, zobacz Udostępnianie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web dla firm.

 1. W dolnej części strony wybierz pozycję Kalendarz , aby przejść do kalendarza.

 2. U góry strony wybierz polecenie Udostępnij i wybierz kalendarz, który chcesz udostępnić.

  Uwaga: Nie możesz udostępniać kalendarzy należących do innych osób.

 3. Wprowadź imię lub adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić kalendarz.

 4. Wybierz sposób używania kalendarza przez tę osobę:

  • Opcja Może zobaczyć wszystkie szczegóły umożliwia danej osobie wyświetlanie wszystkich szczegółów Twoich zdarzeń.

  • Opcja Może edytować umożliwia danej osobie edycję Twojego kalendarza.

 5. Wybierz pozycję Udostępnij. Jeśli nie chcesz teraz udostępniać kalendarza, wybierz pozycję Usuń .

  Uwagi: 

  • Jeśli udostępnisz kalendarz osobie, która nie jest użytkownikiem usługi Outlook.com, na przykład użytkownikowi usługi Gmail, osoba ta będzie mogła zaakceptować zaproszenie wyłącznie przy użyciu konta usługi Outlook.com lub Microsoft 365.

  • Elementy kalendarza oznaczone jako prywatne są chronione. Większość osób, którym udostępnisz kalendarz, będzie widzieć tylko godziny elementów oznaczonych jako prywatne, bez ich tytułów, lokalizacji i innych szczegółów. W przypadku cyklicznych serii spotkań oznaczonych jako prywatne będzie również wyświetlany wzorzec cyklu.

Możesz zmienić uprawnienia ustawione dla kalendarza lub całkowicie zatrzymać jego udostępnianie, klikając prawym przyciskiem myszy na nazwę kalendarza w obszarze Kalendarze.

 1. W dolnej części strony wybierz pozycję Kalendarz , aby przejść do kalendarza.

 2. W obszarze Kalendarze kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, którego ustawienia udostępniania chcesz zaktualizować, i wybierz pozycję Udostępnianie i uprawnienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor unoszący się nad Udostępnianiem i uprawnieniami w menu kontekstowym kalendarza

 3. Odszukaj osobę, której uprawnienia chcesz zmienić, i wybierz nowy poziom uprawnień albo pozycję Usuń , aby zatrzymać udostępnianie kalendarza tej osobie.

Jeśli otrzymasz zaproszenie do współużytkowania kalendarza innej osoby, na dole wiadomości wybierz pozycję Zaakceptuj, aby dodać jej kalendarz do swojego widoku kalendarza.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Zaakceptuj w powiadomieniu e-mail o udostępnieniu kalendarza.

Po dodaniu innego kalendarza możesz zmienić jego nazwę, zmienić jego kolor lub usunąć go z widoku. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz w lewym okienku.

Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe kalendarza z wybranym poleceniem Zmień Nazwę

Jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie kalendarza innej osobie, możesz usunąć uprawnienia tej osoby.

 1. W dolnej części strony wybierz pozycję Kalendarz , aby przejść do kalendarza.

 2. W okienku po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy na kalendarz, którego udostępnianie chcesz zatrzymać i wybierz opcję Udostępnianie i uprawnienia.

  Domyślnie kalendarz podstawowy nosi nazwę „Kalendarz”. Jeśli utworzono inne kalendarze, zamiast kalendarza podstawowego możesz wybrać jeden z nich. Nie można usuwać uprawnień do udostępnionych kalendarzy, których właścicielami są inne osoby.

 3. Wybierz osobę, której nie chcesz już udostępniać kalendarza, i wybierz pozycję Usuń .

  Ta osoba zostanie usunięta z listy osób mających dostęp do Twojego kalendarza. Kopia Twojego kalendarza posiadana przez tę osobę nie będzie już synchronizowana z Twoim kalendarzem, a ta osoba nie będzie otrzymywać aktualizacji.

W ustawieniach kalendarza możesz opublikować kalendarz, aby każdy mógł go wyświetlić lub zasubskrybować.

 1. W widoku Kalendarza wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Kalendarz > Kalendarze udostępnione.

 3. W obszarze Publikowanie kalendarzawybierz kalendarz, który chcesz opublikować, i określ, ile szczegółów może być wyświetlonych dla innych osób.

 4. Kliknij pozycję Publikuj.

 5. W przypadku wybrania linku HTML adresaci mogą skopiować i wkleić adres URL w przeglądarce, aby wyświetlić kalendarz w nowym oknie przeglądarki.

  W przypadku wybrania linku ICS adresaci mogą pobrać plik ICS i zaimportować go do programu Outlook. Spowoduje to dodanie Twoich zdarzeń do ich kalendarza, ale adresaci nie będą automatycznie otrzymywać żadnych aktualizacji kalendarza. Adresaci mogą również subskrybować Kalendarz za pomocą programu Outlook za pomocą linku ICS. Zobaczą Twój kalendarz obok własnego i automatycznie otrzymają wszystkie aktualizacje kalendarza.

Uwagi: 

 • Kalendarze HTML i ICS są tylko do odczytu, więc adresaci nie będą mogli edytować Twojego kalendarza.

 • Często synchronizowanie kalendarza ICS zależy od dostawcy poczty e-mail adresata.

 1. W widoku Kalendarza wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Kalendarz > Kalendarze udostępnioneKalendarze udostępnione.

 3. W obszarze Publikowanie kalendarzawybierz pozycję Cofń publikowanie.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uwaga:Aby uzyskać pomoc techniczną, musisz się najpierw zalogować. Jeśli nie możesz się zalogować, przejdź do pozycji Obsługa kont.

Zobacz też

Korzystanie z udostępnionych kalendarzy rodzinnych w usłudze Outlook.com

Wyszukiwanie kalendarza w usłudze Outlook.com

Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zaproszeń na spotkania oraz terminów w usłudze Outlook.com

Importowanie lub subskrybowanie kalendarza w usłudze Outlook.com

Drukowanie wiadomości e-mail i kalendarzy w usłudze Outlook.com

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×