Udostępnianie notatek podczas spotkania przy użyciu programu OneNote dla sieci Web

Gdy Sporządzasz notatki podczas spotkania grupowego, prawdopodobnie nie możesz wychwycić wszystkich osób, które mówią. Możesz rozwiązać ten problem, zapraszając innych uczestników spotkania do współtworzenia notatek ze spotkania. Po otwarciu notesu każda osoba z uprawnieniami może dodawać notatki ze spotkania — wszystko to w tym samym czasie. Program OneNote synchronizuje automatycznie i będzie wyświetlać notatki wszystkich osób.

Na końcu spotkania wszyscy są dosłownie na tej samej stronie.

Uwaga: Nie można udostępniać pojedynczych stron notesu bez udostępnienia całego notesu.

Zapraszanie innych do udostępniania notesu

Aby umożliwić innym osobom wyświetlanie notatek udostępnionych przy użyciu zaproszenia e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji OneNote dla sieci Web otwórz notes, który chcesz udostępnić.

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję plik > Udostępnij > Udostępnij osobom.

 3. Po prawej stronie w polu do wpisz jeden lub więcej adresów e-mail osób, którym chcesz udostępnić bieżący Notes.

 4. Wybierz opcję udostępniania:

  • Domyślnie adresaci mogą wprowadzać zmiany w notesach. Aby zmienić uprawnienia udostępniania, kliknij pozycję adresaci mogą edytować, a następnie kliknij strzałkę w dół wyświetlaną po prawej stronie. Z listy wybierz pozycję adresaci mogą tylko wyświetlać.

  • Domyślnie adresaci nie muszą mieć kont Microsoft do udostępnienia. Aby określić, że konta Microsoft są wymagane, kliknij pozycję adresaci mogą edytować, a następnie kliknij strzałkę w dół obok pozycji adresaci nie potrzebują konta Microsoft. Na liście Wybierz adresatów,którzy muszą zalogować się za pomocą konta Microsoft.

 5. Kliknij lub naciśnij pozycję Udostępnij.

  Uwaga: Aby zmienić opcje udostępniania, po lewej stronie wybierz imię i nazwisko osoby, którą Ci udostępniono, a następnie po prawej stronie wybierz bieżącą metodę udostępniania, a następnie wybierz inną metodę udostępniania.

 6. Imiona i nazwiska autorów będą teraz wyświetlane obok notatek udostępnionych przez Ciebie. Aby ukryć imiona i nazwiska autorów, na karcie Widok wybierz pozycję Ukryj autorów.

Tworzenie linku do udostępniania do skopiowania i użycia w wiadomościach e-mail lub w sieci Web

Zamiast zapraszać osoby do udostępniania notesu, możesz utworzyć specjalne łącze do notesu, który można następnie skopiować i wkleić do wiadomości e-mail, w wiadomości SMS lub na stronie sieci Web.

 1. W aplikacji OneNote dla sieci Web otwórz notes, który chcesz udostępnić.

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję plik > Udostępnij > Udostępnij osobom.

 3. Po lewej stronie kliknij lub naciśnij pozycję Uzyskaj link.

 4. Po prawej stronie w obszarze Wybierz opcjęwybierz pozycję Edytuj lub Pokaż tylko w celu określenia poziomu dostępu do notesu.

 5. Kliknij lub naciśnij pozycję Utwórz link.

 6. Wklej link w nowej wiadomości e-mail, w wiadomości SMS lub na stronie sieci Web.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Zatrzymaj udostępnianie

 1. W OneNote dla sieci Web Otwórz Notes, który jest udostępniany użytkownikowi, którego udostępnianie chcesz zatrzymać.

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję plik > Udostępnij > Udostępnij osobom.

 3. Po lewej stronie w obszarze udostępnione zwybierz imię i nazwisko osoby, której chcesz zatrzymać udostępnianie. Po prawej stronie wybierz bieżącą metodę udostępniania, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×