Udostępnianie poczty i kalendarza do zarządzania przez inną osobę

Udostępnianie poczty i kalendarza do zarządzania przez inną osobę

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą programu Microsoft Outlook można zezwolić innej osobie (pełnomocnik) na odbieranie wiadomości e-mail i zaproszeń na spotkania oraz na odpowiadanie na nie w imieniu użytkownika. Będzie on pełnił podobną rolę jak asystent, który pomaga w segregowaniu przychodzącej poczty tradycyjnej. Można też udzielić pełnomocnikowi dodatkowych uprawnień do czytania, tworzenia i zmieniania elementów w skrzynka pocztowa programu Microsoft Exchange Server.

W tym artykule

Do czego służy funkcja Udzielanie pełnomocnictw?

Nadawanie uprawnień pełnomocnika

Zmienianie uprawnień pełnomocnika

Zmienianie dostępu pełnomocnika do elementów prywatnych

Do czego służy funkcja Udzielanie pełnomocnictw?

Udzielenie pełnomocnictw to coś więcej niż tylko udzielenie dostępu do swoich folderów. Pełnomocnicy mają dodatkowe uprawnienia, na przykład do tworzenia wiadomości e-mail czy odpowiadania na zaproszenia na spotkania w imieniu innej osoby. Zobacz Zarządzanie pocztą i elementami kalendarza innej osoby, aby dowiedzieć się, jak pełnomocnicy mogą wykonywać te zadania.

Osoba udzielająca uprawnienia określa poziom dostępu pełnomocnika do udostępnianych folderów. Pełnomocnictwo może obejmować czytanie elementów w folderach osoby udzielającej uprawnienia lub czytanie, tworzenie, modyfikowanie i usuwanie elementów. Domyślnie dodanie pełnomocnika powoduje udzielenie mu pełnego dostępu do folderów Kalendarz i Zadania. Pełnomocnik może też odpowiadać na wezwania na spotkania dla osoby udzielającej uprawnienia.

Jakie są poziomy uprawnień pełnomocnika?

 • Recenzent     Pełnomocnik może czytać elementy znajdujące się w folderze użytkownika.

 • Autor     Pełnomocnik może czytać i tworzyć elementy oraz zmieniać i usuwać elementy utworzone przez osobę udzielającą pełnomocnictw. Może na przykład tworzyć zlecenia zadań i zaproszenia na spotkania bezpośrednio w folderze Zadania lub Kalendarz tej osoby, a następnie wysyłać takie elementy w jej imieniu.

 • Edytor     Pełnomocnik ma takie same uprawnienia jak Autor, a ponadto może zmieniać i usuwać elementy utworzone przez użytkownika.

Początek strony

Nadawanie uprawnień pełnomocnika

Pełnomocnik automatycznie otrzymuje uprawnienie do wysyłania w imieniu użytkownika. Domyślnie pełnomocnik może czytać jedynie zaproszenia na spotkania i odpowiedzi wysłane do użytkownika. Pełnomocnik nie ma udzielonych uprawnień umożliwiających czytanie innych wiadomości znajdujących się w folderze Skrzynka odbiorcza użytkownika.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Udzielanie pełnomocnictw.

 3. Kliknij pozycję Dodaj.

  Jeśli pozycja Dodaj jest niewidoczna, to nie ma aktywnego połączenia między programami Outlook i Exchange. Status połączenia jest pokazywany na pasku stanu w programie Outlook.

 4. Wpisz nazwę osoby, którą chcesz wyznaczyć na pełnomocnika, lub wyszukaj i kliknij nazwę na liście wyników wyszukiwania.

  Uwaga:  Pełnomocnik musi być uwzględniony na globalnej liście adresowej (GAL) programu Exchange organizacji.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Uprawnienia pełnomocnika zaakceptuj ustawienia domyślne uprawnień lub wybierz niestandardowe poziomy dostępu dla folderów programu Exchange.

  Jeśli pełnomocnik potrzebuje uprawnień tylko po to, aby obsługiwać zaproszenia na spotkania i odpowiedzi, ustawienia domyślne uprawnień, takie jak Pełnomocnik otrzymuje kopie wysyłanych do mnie wiadomości dot. spotkań, powinny być wystarczające. Można pozostawić wybór pozycji Brak na liście określającej uprawnienia dotyczące folderu Skrzynka odbiorcza. Zaproszenia na spotkania i odpowiedzi będą przesyłane bezpośrednio do folderu Skrzynka odbiorcza pełnomocnika.

  Uwaga: Domyślnie pełnomocnikowi są udzielane uprawnienia Edytor (może czytać, tworzyć i zmieniać elementy) do folderu Kalendarz. Spotkanie jest automatycznie dodawane do folderu Kalendarz, gdy pełnomocnik wyśle w imieniu kierownika odpowiedź na wezwanie na spotkanie.

 7. Aby do pełnomocnika zostało wysłane powiadomienie o zmianie jego uprawnień, zaznacz pole wyboru Automatycznie wyślij do pełnomocnika wiadomość podsumowującą te uprawnienia.

 8. Jeśli chcesz, zaznacz pole wyboru Pełnomocnik może widzieć moje prywatne elementy.

  Ważne: To ustawienie obejmuje wszystkie foldery programu Exchange użytkownika. Dotyczy to również folderów Poczta, Kontakty, Kalendarz, Zadania, Notatki i Dziennik. Nie ma możliwości udzielenia dostępu do elementów prywatnych tylko w określonych folderach.

 9. Kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • W polu Od wiadomości wysyłanych przy użyciu uprawnień Wyślij w imieniu jest zawarta zarówno nazwa pełnomocnika, jak i nazwa użytkownika. Jeśli wiadomość jest wysyłana przy użyciu uprawnień Wyślij jako, jest wyświetlana tylko nazwa użytkownika.

  • Po dodaniu osoby jako pełnomocnik skrzynki pocztowej programu Exchange mogą dodawać do jej profilu programu Outlook. Aby uzyskać instrukcje zobacz Zarządzanie elementów kalendarza i poczty innej osoby.

Początek strony

Zmienianie uprawnień pełnomocnika

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Udzielanie pełnomocnictw.

 3. Kliknij nazwę pełnomocnika, którego uprawnienia chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Uprawnienia.

  Uwaga: Aby usunąć wszystkie uprawnienia funkcji Udzielanie pełnomocnictw, nie należy klikać przycisku Uprawnienia. Zamiast tego należy kliknąć przycisk Usuń i pominąć pozostałą część tej procedury.

 4. Zmień uprawnienia dotyczące dowolnego folderu programu Outlook, do którego pełnomocnik ma dostęp.

 5. Aby do pełnomocnika zostało wysłane powiadomienie o zmianie jego uprawnień, zaznacz pole wyboru Automatycznie wyślij do pełnomocnika wiadomość podsumowującą te uprawnienia.

Uwaga: Jeśli pełnomocnik ma otrzymywać kopie zaproszeń na spotkania i odpowiedzi wysyłanych do kierownika, należy się upewnić, że udzielono mu uprawnień Edytor (może czytać, tworzyć i zmieniać elementy) do folderu Kalendarz, a następnie zaznaczyć pole wyboru Pełnomocnik otrzymuje kopie wysyłanych do mnie wiadomości dot. spotkań.

Początek strony

Zmienianie uprawnień dostępu pełnomocnika do prywatnych elementów

Przypisując do pełnomocnika uprawnienia dostępu do swoich folderów programu Outlook, można ukryć informacje osobiste zawarte w terminach, spotkaniach, zadaniach i kontaktach. Należy otworzyć każdy z elementów osobistych i w grupie Tagi kliknąć przycisk Prywatne.

Aby udzielić pełnomocnikowi uprawnień do prywatnych elementów, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Udzielanie pełnomocnictw.

 3. Na liście kliknij nazwę pełnomocnika, dla którego chcesz zmienić uprawnienia do wyświetlania swoich prywatnych terminów, a następnie kliknij pozycję Uprawnienia.

 4. Zaznacz pole wyboru Pełnomocnik może widzieć moje prywatne elementy.

Ważne: Oznaczenie elementu jako prywatnego nie zapobiega uzyskaniu przez inne osoby dostępu do szczegółowych informacji dotyczących terminów, kontaktów czy zadań. Aby inne osoby nie mogły czytać elementów oznaczonych jako prywatne, nie należy udzielać im uprawnień Recenzent (może czytać elementy) do folderów Kalendarz, Kontakty ani Zadania.

Początek strony

Zobacz też

Udostępnianie kalendarza Outlook innym osobom

Otwieranie kalendarza programu Exchange innej osoby

Dodawanie konta e-mail do programu Outlook

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×