Skrypty pakietu Office można udostępniać innym użytkownikom skoroszytu programu Excel. Gdy udostępniasz skrypt w skoroszycie, dołączasz skrypt do skoroszytu, umożliwiając innym jego wyświetlanie i uruchamianie.   

Ważne: Każdy, kto może edytować skoroszyt, może wyświetlać i uruchamiać dołączone skrypty.

Uwaga:  Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów platformy Microsoft 365, którzy dołączyli do niejawnego programu testów pakietu Office. Jeśli jesteś subskrybentem platformy Microsoft 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Udostępnianie skryptu w skoroszycie

Możesz używać strony Szczegóły skryptu, aby udostępniać skrypt w skoroszycie. Twoje skrypty są przechowywane w usłudze OneDrive i gdy udostępnisz jeden z nich, utworzysz w ten sposób link do niego w otwartym skoroszycie.

 1. Na karcie Automatyzuj w galerii skryptów wybierz skrypt, który chcesz udostępnić. Pamiętaj, że możesz udostępniać tylko własne skrypty — pozostałe skrypty wyświetlane w galerii są już udostępnione w otwartym skoroszycie.

  Office Galeria skryptów

  Zostanie otwarty Edytor kodu z wybranym skryptem.

 2. W menu Edytor kodu wybierz polecenie Udostępnij.

  Office Menu kontekstowe skryptu

 3. Zanotuj komunikat o tym, kto może używać udostępnionego skryptu, i wybierz pozycję Udostępnij, aby kontynuować. W galerii skryptów udostępniony skrypt ma teraz inną ikonę, wskazującą, że został on udostępniony w skoroszycie i może go uruchomić każdy, kto może edytować skoroszyt.

  Office Galeria skryptów z udostępnionym skryptem

Uwagi: 

 • Udostępnione skrypty może uruchamiać użytkownik, który posiada uprawnienia zapisu w skoroszycie. Wszystkie zmiany dokonane przez skrypt są rejestrowane w postaci edycji wykonanej przez osobę uruchamiającą skrypt, a nie właściciela skryptu.

 • Wszelkie aktualizacje udostępnionego skryptu będą automatycznie udostępniane innym osobom. Skrypt jest aktualizowany podczas zapisu. Jeżeli osoby używające skryptu mają otwartą jego starszą wersję gdy dokonujesz zmiany, muszą oni otworzyć skrypt ponownie.

 • Skrypt Office być udostępniany tylko w obrębie organizacji. Skryptów nie można udostępniać użytkownikom zewnętrznym.  

 • Skrypt można także udostępnić, tworząc przycisk. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie przycisku uruchamiania skryptu Office skryptu.

Anulowanie udostępniania skryptu

Możesz anulować udostępnianie skryptu w skoroszycie otwartym do edytowania. Pamiętaj, że w przypadku anulowania skryptu, którego nie jesteś właścicielem, nie możesz dodać tego skryptu ponownie — w razie potrzeby może to zrobić wyłącznie jego właściciel.

 1. Kliknij skrypt w galerii skryptów.

 2. W menu Edytor kodu wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

 3. Jeśli jesteś właścicielem skryptu, w oknie dialogowym Zatrzymaj udostępnianie w tym skoroszycie możesz wybrać pozycję Zatrzymaj udostępnianie we wszystkich skoroszytach, ale upewnij się, że chcesz, ponieważ nie można tego cofnąć. Aby ponownie udostępnić skrypt, musisz ponownie udostępnić go w każdym skoroszycie. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

  Okno dialogowe Zatrzymywanie udostępniania w skoroszycie

Uwaga: Aby udostępnić skrypt konkretnej osobie zamiast udostępniać go w skoroszycie, przejdź do folderu OneDrive > Dokumenty > Office Skrypty i udostępnij plik skryptu.

Zezwalanie na uruchomienie skryptu udostępnionego

Przy pierwszym uruchomieniu w skoroszycie skryptu, którego nie jesteś właścicielem, nastąpi otwarcie okna dialogowego Uruchom uprawnienia i pojawi się prośba o zezwolenie skryptowi na wyświetlanie i edytowanie skoroszytu. Jeśli ufasz autorowi skryptu, kliknij pozycję Zezwalaj.

Okno dialogowe Uruchom uprawnienia dla skryptu pakietu Office w programie Excel

Zobacz też

Wprowadzenie do skryptów pakietu Office w programie Excel

Office Ustawienia skryptów w aplikacji Microsoft 365

Tworzenie przycisku do uruchamiania skryptu Office skryptu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×