Udostępnianie zawartości podczas spotkania w aplikacji Teams

Aby udostępnić ekran podczas spotkania, wybierz pozycję Udostępnij zawartość Przycisk Udostępnianie ekranu w kontrolkach spotkania. Następnie wybierz, czy chcesz prezentować cały ekran, okno, plik PowerPoint lub tablicę.

Nowe udostępnianie zawartości na spotkaniu

Uwagi: 

 • Jeśli korzystasz z przeglądarki Teams w sieci Web, swój ekran będzie można udostępniać tylko w przypadku korzystania z przeglądarki Google Chrome lub najnowszej wersji programu Microsoft Edge.

 • W Teams w sieci Web po wybraniu opcji Udostępnij zawartość i Przycisk Udostępnianie ekranu:

  Bieżący zasobnik udostępniania

 • Udostępnianie okna nie jest dostępne dla użytkowników systemu Linux.

Udostępniany element

Cel

Najlepsze zastosowanie

Pulpit

Pokazuj cały ekran, w tym powiadomienia i inne działania na pulpicie.

Bezproblemowo udostępniaj wiele okien.

Okno

Pokazywanie tylko jednego okna, bez powiadomień i innych aktywności na pulpicie.

Chcesz pokazać tylko jeden obraz i zachować dla siebie pozostałą część ekranu.

PowerPoint

Prezentuj plik PowerPoint na który mogą wchodzić w interakcje.

Musisz udostępnić prezentację i chcesz, aby inne osoby mogły poruszać się po prezentacji we własnym tempie.
Aby uzyskać informacje PowerPoint udostępniania, zobacz Udostępnianie PowerPoint slajdów podczas Teams spotkania.

Whiteboard

Współpracuj z innymi osobami w czasie rzeczywistym. 

Chcesz szkicować z innymi osobami i mieć notatki dołączone do spotkania.

Jeśli nie chcesz już udostępniać ekranu, przejdź do kontrolek spotkania i wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie

Udostępnianie zawartości na komputerze Mac

Jeśli korzystasz z komputera Mac, musisz udzielić uprawnień do Teams nagrywania ekranu komputera, zanim będzie można udostępnić. 

 1. Przy pierwszej próbie udostępnienia ekranu zostanie wyświetlony monit o udzielenie uprawnień. Z monitu wybierz pozycję Otwórz preferencje systemowe.

  Jeśli przegapisz monit, możesz to zrobić w dowolnym momencie, przechodząc do menu Apple Menu > Preferencje systemowe > zabezpieczenia & prywatności.

 2. W obszarze Nagrywanie zawartościekranu upewnij się, Microsoft Teams jest zaznaczona.

  Uprawnienia nagrywania ekranu z Microsoft Teams zaznaczone

 3. Wróć do spotkania i spróbuj ponownie udostępnić ekran.

Uwaga: Jeśli korzystasz z aplikacji Teams sieci Web, upewnij się, że udzielono także uprawnienia do nagrywania ekranu w przeglądarce.

Dołącz dźwięk z komputera

Udostępnianie dźwięku z komputera umożliwia przesyłanie strumieniowe dźwięku z komputera do uczestników spotkania przez Teams. Za pomocą tej funkcji możesz odtworzyć klip wideo lub klip dźwiękowy w ramach prezentacji.

Aby udostępnić dźwięk, wybierz pozycję Udostępnij Przycisk Udostępnianie ekranu w kontrolkach spotkania, a następnie pozycję Dołącz dźwięk z komputera (jest to przełącznik w prawym górnym rogu opcji udostępniania). Cały dźwięk z komputera, w tym powiadomienia, będzie dźwiękowy podczas spotkania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie dźwięku z komputera podczas spotkania Teams lub wydarzenia na żywo.

Przekazywanie i przejmowanie kontroli nad udostępnioną zawartością

Przekazywanie kontroli

Jeśli chcesz, aby inny uczestnik spotkania wprowadzał zmiany w pliku, pomógł Ci w prezentacji lub coś pokazał, możesz przekazać mu kontrolę. Będziecie wspólnie sterować udostępnianiem, a Ty w dowolnym momencie możesz ponownie przejąć kontrolę.

Uwaga: Podczas udostępniania aplikacji przekazuj kontrolę tylko zaufanym osobom. Osoby, którym przekażesz kontrolę, mogą wysyłać polecenia mające wpływ na Twój system lub inne aplikacje. Podjęliśmy kroki w celu zapobiegania takim sytuacjom, ale nie wszystkie możliwe dostosowania systemu zostały przetestowane.

 1. Na pasku narzędzi udostępniania kliknij pozycję Przekaż kontrolę.

 2. Wybierz osobę, której chcesz przekazać kontrolę.

  Ta osoba otrzyma z aplikacji Teams powiadomienie o tym, że udostępniasz kontrolę. Podczas udostępniania kontroli ta osoba może dokonywać wyborów i edycji oraz wprowadzać inne modyfikacje na udostępnionym ekranie.

 3. Aby ponownie przejąć kontrolę, wybierz pozycję Cofnij udostępnianie kontroli.

Przejmowanie kontroli 

Aby przejąć kontrolę podczas udostępniania zawartości przez inną osobę, wybierz pozycję Zażądaj kontroli. Osoba udostępniaca może zatwierdzić lub odrzucić Twoje żądanie.

Mając kontrolę, możesz dokonywać wyborów i edycji oraz wprowadzać inne modyfikacje na udostępnionym ekranie.

Po zakończeniu wybierz pozycję Zwolnij kontrolę, aby zatrzymać udostępnianie kontroli.

Powiększanie udostępnionej zawartości

Chcesz przyjrzeć się bliżej udostępnionej zawartości?

Kliknij i przeciągnij, aby zobaczyć różne obszary.

Aby powiększyć lub pomniejszyć zawartość, wypróbuj następujące sposoby:

 • Zsuń lub zsuń gładzik.

 • Użyj skrótów klawiaturowych Ctrl+Znak plus i Ctrl+Znak minus.

 • Przytrzymaj klawisz Ctrl i przewijaj za pomocą myszy.

Uwaga: Na komputerach Mac powiększanie podczas spotkań za pomocą płytki dotykowej nie jest obsługiwane. Jeśli używasz komputera Mac, skorzystaj z pozostałych opcji. Jeśli używasz systemu Linux, przekazywanie i przejmowanie kontroli nad udostępnianą zawartością nie jest obecnie dostępne.

Udostępnianie zawartości

Aby udostępnić zawartość z urządzenia przenośnego, po prostu wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji>udostępnijPrzycisk Udostępnianie ekranu w kontrolkach spotkania. Możesz prezentować zdjęcie, wideo, plik programu PowerPoint lub cały ekran.

Menu spotkania z opcjami umożliwiającymi rozpoczęcie nagrywania, zawieszanie połączenia ze sobą, nawiązanie połączenia ze sobą, udostępnianie, wyświetlenie konsoli wybierania numerów oraz wyłączenie przychodzącego wideo.         Opcje udostępniania, w tym udostępnianie pliku programu PowerPoint, zdjęcia, wideo lub ekranu.

Udostępniany element

Cel

Zdjęcie

Zrób zdjęcie, aby je udostępnić, lub wybierz je z galerii.

Wideo na żywo

Udostępniaj wideo na żywo z kamery.

Plik programu PowerPoint

Prezentuj plik PowerPoint na który mogą wchodzić w interakcje.

Ekran

Pokazuj cały ekran, w tym powiadomienia i inne działania.

Gdy wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia udostępniania, naciśnij pozycję Rozpocznij prezentację w dolnej części ekranu. Po zakończeniu naciśnij pozycję Zakończ prezentację

Uwaga: Aby przechodzić do przodu i do tyłu w prezentacji programu PowerPoint, szybko przesuń w kierunku, w którym chcesz się poruszać, lub naciśnij przyciski Do przodu i Do tyłu w dolnej części ekranu.

Powiększanie udostępnionej zawartości 

Chcesz przyjrzeć się bliżej udostępnionej zawartości?

Zsuń lub rozsuń palce, aby zmienić poziom powiększenia, a naciśnij i przeciągnij, aby zobaczyć różne obszary.

Minimalizowanie udostępnianej zawartości

Możesz zminimalizować zawartość udostępnianą przez inną osobę, aby lepiej widzieć osoby na spotkaniu na Twoim urządzeniu przenośnym. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij pozycję Więcej Przycisk Więcej opcjiobok imienia i nazwiska osoby wykonującej Przycisk Więcej akcji obok nazwy uczestnika

 2. Wybierz polecenie Minimalizuj zawartość w menu

  Opcja w menu zminimalizowania zawartości

Pozwoli to lepiej przyjrzeć się bliżej osobom na spotkaniu. Udostępniona zawartość będzie nadal w dolnej części ekranu.

Ekran spotkania na urządzeniu przenośnym ze zminimalizowaną zawartością

Używanie telefonu jako urządzenia pomocniczego podczas spotkania

Dołącz do spotkania, używając więcej niż jednego urządzenia, aby uzyskać więcej opcji współpracy i udostępniania zawartości.

Jeśli na przykład uczestniczysz już w spotkaniu na komputerze przenośnym, możesz dodać telefon jako urządzenie pomocnicze, aby prezentować pliki, udostępniać wideo na żywo i nie tylko. Jako urządzenie pomocnicze można dodać dowolne urządzenie z aplikacją mobilną Teams — wystarczy, że używane urządzenia są zalogowane na tym samym koncie aplikacji Teams.

Dodanie urządzenia pomocniczego do spotkania umożliwia korzystanie z wielu funkcji:

 • Pokazywanie tego, czego nie widzą uczestnicy zdalni, za pomocą wideo z urządzenia przenośnego.

 • Zrobienie zdjęcia lub wybranie zdjęcia z galerii i udostępnienie go wszystkim uczestnikom.

 • Sterowanie prezentacją za pomocą telefonu.

 • Udostępnianie ekranu urządzenia przenośnego.

 • Jeśli widzisz coś na telefonie, możesz pokazać to na spotkaniu!

Dodawanie urządzenia pomocniczego do spotkania

Uczestnicząc w spotkaniu na innym urządzeniu, otwórz aplikację Teams na telefonie. 

W górnej części ekranu urządzenia mobilnego zostanie wyświetlony komunikat z opcją umożliwiającą dołączenie do spotkania. Naciśnij pozycję Dołącz, aby dodać telefon jako urządzenie pomocnicze.

Transparent w aplikacji Teams z informacją o tym, że zbliża się cotygodniowe spotkanie projektowe we wtorek, oraz z opcją dołączenia do spotkania z urządzenia przenośnego.

Gdy dołączysz do spotkania w taki sposób, mikrofon i głośnik urządzenia pomocniczego zostaną wyciszone, aby uniknąć efektu echa.

Aby rozpocząć udostępnianie zawartości przy użyciu urządzenia pomocniczego, naciśnij pozycję Rozpocznij prezentację w dolnej części ekranu. Na drugim urządzeniu zobaczysz to, co udostępniasz — tak samo jak wszyscy pozostali uczestnicy spotkania.

Po zakończeniu naciśnij pozycję Zatrzymaj prezentowanielub po prostu się rozłącz. Drugie urządzenie pozostanie połączone ze spotkaniem.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×