UFNOŚĆ.NORM, funkcja

Zwraca przedział ufności dla średniej z populacji z rozkładem normalnym.

Opis

Przedział ufności to zakres wartości. Średnia z próby, x, znajduje się w połowie tego przedziału, zaś przedział obejmuje wartości x ± UFNOŚĆ.NORM. Na przykład, jeśli x jest średnią z próby terminów dostawy produktów pocztą, x ± UFNOŚĆ.NORM będzie przedziałem wartości średnich z populacji. Dla każdej średniej z populacji, μ0, w tym przedziale, prawdopodobieństwo uzyskania średniej z próby różniącej się od μ0 o więcej niż x jest większe niż alfa; dla każdej średniej z populacji, μ0, która nie należy do tego przedziału, prawdopodobieństwo uzyskania średniej z próby różniącej się od μ0 o więcej niż x jest mniejsze niż alfa. Innymi słowy, załóżmy że używając wartości x, odchylenia standardowego i wielkości budujemy test dwustronny na poziomie istotności alfa, który ma sprawdzić hipotezę, że średnia z populacji wynosi μ0. Hipotezy nie odrzucimy, jeśli μ0 będzie mieścić się w przedziale ufności, a odrzucimy ją, jeśli μ0 znajdzie się poza przedziałem ufności. Przedział ufności nie daje podstaw do przyjęcia, że prawdopodobieństwo, iż termin dostawy następnej paczki zmieści się w przedziale ufności, wynosi 1 - alfa.

Składnia

UFNOŚĆ.NORM(alfa;odchylenie_std;rozmiar)

W składni funkcji UFNOŚĆ.NORM występują następujące argumenty:

 • Alfa     Argument wymagany. Poziom istotności używany do obliczania poziomu ufności. Poziom ufności jest równy 100*(1 – alfa)%, czyli wartość alfa równa 0,05 wskazuje poziom ufności 95%.

 • Odchylenie_std     Argument wymagany. Odchylenie standardowe dla zakresu danych, które z założenia jest znane.

 • Rozmiar     Argument wymagany. Wielkość próby.

Spostrzeżenia

 • Jeśli którykolwiek z argumentów nie jest liczbą, funkcja ufność. Funkcja NORMATYWNa zwraca #VALUE! #ADR!.

 • Jeśli alfa ≤ 0 lub alfa ≥ 1, ufność. Funkcja NORMATYWNa zwraca #NUM! #ADR!.

 • Jeśli standard_dev ≤ 0, ufność. Funkcja NORMATYWNa zwraca #NUM! #ADR!.

 • Jeśli argument rozmiar nie jest liczbą całkowitą, to jest obcinany.

 • Jeśli rozmiar < 1, ufność. Funkcja NORMATYWNa zwraca #NUM! #ADR!.

 • Jeśli przyjmie się alfa równe 0,05, to trzeba obliczyć obszar pod standardową krzywą normalną, który równy jest (1 - alfa) lub 95%. Wartość ta równa jest ± 1,96. Interwał ufności jest zatem równy:

  Równanie

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

0,05

Poziom istotności

2,5

Odchylenie standardowe populacji

50

Rozmiar próbki

Formuła

Opis

Wynik

=UFNOŚĆ.NORM(A2;A3;A4)

Interwał ufności średniej populacji. Innymi słowy: średni czas dojazdu do pracy jest równy 30 ± 0,692951 min lub 29,3 do 30,7 min.

0,692952

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×