Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji UFNOŚĆ.T w programie Microsoft Excel.

Zwraca przedział ufności dla średniej populacji, używając rozkładu t-Studenta.

Składnia

UFNOŚĆ.T(alfa;odchylenie_std;rozmiar)

Składnia funkcji UFNOŚĆ.T obejmuje następujące argumenty:

  • Alfa  Argument wymagany. Poziom istotności używany do obliczania poziomu ufności. Poziom ufności jest równy 100*(1 – alfa)%, czyli wartość alfa równa 0,05 wskazuje poziom ufności 95%.

  • Odchylenie_std     Argument wymagany. Odchylenie standardowe dla zakresu danych, które z założenia jest znane.

  • Rozmiar     Argument wymagany. Wielkość próby.

Spostrzeżenia

  • Jeśli dowolny z argumentów nie jest liczbą, to argument UFNOŚĆ. T zwraca wartość #VALUE! wartość błędu.

  • Jeśli alfa ≤ 0 lub alfa ≥ 1, UFNOŚĆ. T zwraca wartość #NUM! wartość błędu.

  • Jeśli standard_dev ≤ 0, UFNOŚĆ. T zwraca wartość #NUM! wartość błędu.

  • Jeśli argument rozmiar nie jest liczbą całkowitą, to jest obcinany.

  • Jeśli rozmiar jest równy 1, UFNOŚĆ. Funkcja T zwraca wartość #DIV/0! wartość błędu #LICZBA!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=UFNOŚĆ.T(0,05;1;50)

Przedział ufności dla średniej z populacji obliczony na podstawie próbki o rozmiarze 50 z poziomem istotności 5% i odchyleniem standardowym równym 1. Wynik jest oparty na rozkładzie t-Studenta.

0,284196855

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×