Zwraca przedział ufności dla średniej z populacji z rozkładem normalnym.

Opis

Przedział ufności to zakres wartości. Średnia z próby, x, znajduje się w połowie tego przedziału, zaś przedział obejmuje wartości x ± UFNOŚĆ.NORM. Na przykład, jeśli x jest średnią z próby terminów dostawy produktów pocztą, x ± UFNOŚĆ.NORM będzie przedziałem wartości średnich z populacji. Dla każdej średniej z populacji, μ0, w tym przedziale, prawdopodobieństwo uzyskania średniej z próby różniącej się od μ0 o więcej niż x jest większe niż alfa; dla każdej średniej z populacji, μ0, która nie należy do tego przedziału, prawdopodobieństwo uzyskania średniej z próby różniącej się od μ0 o więcej niż x jest mniejsze niż alfa. Innymi słowy, załóżmy że używając wartości x, odchylenia standardowego i wielkości, budujemy test dwustronny na poziomie istotności alfa, który ma sprawdzić hipotezę, że średnia z populacji wynosi μ0. Hipotezy nie odrzucimy, jeśli μ0 będzie mieścić się w przedziale ufności, a odrzucimy ją, jeśli μ0 znajdzie się poza przedziałem ufności. Przedział ufności nie daje podstaw do przyjęcia, że prawdopodobieństwo, iż termin dostawy następnej paczki zmieści się w przedziale ufności, wynosi 1 - alfa.

Składnia

UFNOŚĆ.NORM(alfa;odchylenie_std;rozmiar)

W składni funkcji UFNOŚĆ.NORM występują następujące argumenty:

 • Alfa  Argument wymagany. Poziom istotności używany do obliczania poziomu ufności. Poziom ufności jest równy 100*(1 – alfa)%, czyli wartość alfa równa 0,05 wskazuje poziom ufności 95%.

 • Odchylenie_std     Argument wymagany. Odchylenie standardowe dla zakresu danych, które z założenia jest znane.

 • Rozmiar     Argument wymagany. Wielkość próby.

Spostrzeżenia

 • Jeśli dowolny z argumentów nie jest liczbą, to argument UFNOŚĆ. Funkcja NORM zwraca #VALUE! wartość błędu.

 • Jeśli alfa ≤ 0 lub alfa ≥ 1, UFNOŚĆ. Funkcja NORM zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli standard_dev ≤ 0, UFNOŚĆ. Funkcja NORM zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli argument rozmiar nie jest liczbą całkowitą, to jest obcinany.

 • Jeśli rozmiar wynosi < 1, UFNOŚĆ. Funkcja NORM zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli przyjmie się alfa równe 0,05, to trzeba obliczyć obszar pod standardową krzywą normalną, który równy jest (1 - alfa) lub 95%. Wartość ta równa jest ± 1,96. Interwał ufności jest zatem równy:

  Równanie

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

0,05

Poziom istotności

2,5

Odchylenie standardowe populacji

50

Rozmiar próbki

Formuła

Opis

Wynik

=UFNOŚĆ.NORM(A2;A3;A4)

Interwał ufności średniej populacji. Innymi słowy: średni czas dojazdu do pracy jest równy 30 ± 0,692951 min lub 29,3 do 30,7 min.

0,692952

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×