Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Ukrywanie formantu na podstawie wartości w formularzu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Office InfoPath służy formatowania warunkowego do określania różnych opcji formatowania dla formantu opartego na warunkach występujących w formularzu. Jeśli podczas wypełniania formularza, który jest oparty na szablonie formularza przez użytkownika są spełnione określone warunki, formatowanie warunkowe jest stosowana.

W tym artykule wyjaśniono, jak przy użyciu formatowania warunkowego, aby ukryć formant, który jest oparty na wartości innego formantu w szablonie formularza. Na przykład można dodać formatowanie warunkowe, aby upewnić się, że pole tekstowe numeru licencji jest ukryta, chyba że użytkownik wprowadzi odpowiedniego wieku w innym formancie w formularzu.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Informacje dotyczące zgodności

Ukrywanie formantu na podstawie wartości w formularzu

Zanim rozpoczniesz

Aby wykonać tę procedurę, musi mieć co najmniej dwa formanty w szablonie formularza — jeden formant, który chcesz ukryć, a drugi formant, którego wartość będzie określać stan pierwszego formantu.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath, możesz wybrać tryb zgodności określonych do projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. W przypadku opublikowanych na serwerze z InfoPath Forms Services, a następnie obsługiwanych w przeglądarce szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami formularze oparte na szablonie formularza można wyświetlić w przeglądarce sieci Web. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań formanty, ponieważ nie można wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Listę kontrolek, które można ukryć przy użyciu formatowania warunkowego

W poniższej tabeli wymieniono formanty Office InfoPath 2007, które można ukryć przy użyciu formatowania warunkowego i czy są one dostępne dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką.

Formanty, które można ukryć

Dostępne dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką?

Pole kombi

Nie

Poziomej tabeli powtarzanej

Nie

Pole listy wielokrotnego wyboru

Nie

Obraz odręczny

Nie

Obraz

Nie

Etykieta pionowa

Nie

Sekcja wyborów

Nie

Cykliczne sekcji powtarzającej się

Nie

Wzorca/szczegółu

Nie

Plik załącznika

Tak

Pole tekstowe

Tak

Pole wyrażenia

Tak

Sekcja

Tak

Sekcja opcjonalna

Tak

Sekcja powtarzająca się

Tak

Repeating table

Tak

Pole tekstu sformatowanego

Tak

Przycisk

Tak

Przycisk opcji

Tak

Pole listy rozwijanej

Tak

Pole listy

Tak

Pole wyboru

Tak

Początek strony

Ukrywanie formantu na podstawie wartości w formularzu

  1. W szablonie formularza kliknij kontrolkę, którą chcesz ukryć.

  2. W Format menu kliknij polecenie Formatowanie warunkowe.

  3. W oknie dialogowym Formatowanie warunkowe kliknij przycisk Dodaj.

  4. W obszarze, Jeśli ten warunek jest prawdziwy Ustaw warunku, który ma być. Na przykład aby ukryć formant wybrany w kroku 1 tylko wtedy, gdy konkretną wartość zostanie wprowadzony w innym formancie w szablonie formularza, zaznacz ten drugi formant w pierwszym polu, a następnie określ wartość, która określi Pokazywanie lub ukrywanie formantu tego Wy możesz zaznaczone w kroku 1.

  5. W obszarze Zastosuj to formatowanie kliknij przycisk Ukryj tego formantu.

  6. Aby zapisać warunek i powrócić do szablonu formularza, kliknij dwa razy przycisk OK.

  7. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×