Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym w systemie Windows 10

Tryb awaryjny pozwala uruchomić system Windows w stanie podstawowym, z użyciem ograniczonej liczby plików i sterowników. Jeśli problem nie występuje w trybie awaryjnym, oznacza to, że domyślne ustawienia i podstawowy zestaw sterowników urządzeń nie są przyczyną problemu. Obserwowanie systemu Windows w trybie awaryjnym umożliwia zawężenie źródła problemu i może pomóc w rozwiązywaniu problemów z komputerem osobistym.

Dostępne są dwie wersje trybu awaryjnego: Tryb awaryjny i Tryb awaryjny z obsługą sieci. Tryb awaryjny z obsługą sieci uruchamia system Windows w trybie awaryjnym, ale dodatkowo ze sterownikami sieci oraz usługami umożliwiającymi dostęp do Internetu lub innych komputerów w sieci. 

Wybierz z następujących sekcji, aby dowiedzieć się, jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym z poziomu obszaru Ustawienia, ekranu logowania albo z czarnego lub pustego ekranu.

 1. Naciśnij klawisz z logo Windows  + I na klawiaturze, aby otworzyć obszar Ustawienia. Jeśli to nie zadziała, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia .

 2. Wybierz opcję Aktualizacje i zabezpieczenia  > Odzyskiwanie .
  Otwórz Ustawienia odzyskiwania

 3. W obszarze Uruchamianie zaawansowane wybierz pozycję Uruchom ponownie teraz.

 4. Po ponownym uruchomieniu komputera, na ekranie Wybierz opcję wskaż pozycje Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Uruchom ponownie. Może pojawić się monit o wprowadzenie klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

  Ekran wyboru opcji w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

  Rozwiązywanie problemów z migotaniem obrazu w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

  Ekran z opcjami zaawansowanymi w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

  Ekran z ustawieniami uruchamiania w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

 5. Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie wyświetlona lista opcji. Wybierz opcję 4 lub naciśnij klawisz F4, aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym. Jeśli musisz mieć dostęp do Internetu, wybierz opcję 5 lub naciśnij klawisz F5, aby uruchomić tryb awaryjny z obsługą sieci.

Jeśli nie możesz otworzyć ustawień, aby przejść do trybu awaryjnego, uruchom ponownie urządzenie z poziomu ekranu logowania systemu Windows.  

 1. Na ekranie logowania systemu Windows naciśnij i przytrzymaj przycisk Shift i wybierz opcję Zasilanie  > Uruchom ponownie .

 2. Po ponownym uruchomieniu komputera, na ekranie Wybierz opcję wskaż pozycje Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Uruchom ponownie. Może pojawić się monit o wprowadzenie klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

  Ekran wyboru opcji w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

  Rozwiązywanie problemów z migotaniem obrazu w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

  Ekran z opcjami zaawansowanymi w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

  Ekran z ustawieniami uruchamiania w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

 3. Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie wyświetlona lista opcji. Wybierz opcję 4 lub F4, aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym. Jeśli musisz mieć dostęp do Internetu, użyj opcji 5 lub F5, aby uruchomić Tryb awaryjny z obsługą sieci.

 • Uwaga

 • Jeśli masz szyfrowane urządzenie, do włączenia trybu awaryjnego konieczny będzie klucz funkcji BitLocker.

Przed uruchomieniem komputera w trybie awaryjnym trzeba uruchomić Środowisko odzyskiwania systemu Windows (winRE). Aby to zrobić, należy wielokrotnie włączyć i wyłączyć urządzenie:

 1. Przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 2. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 3. Gdy zobaczysz, że system Windows się uruchomił (np. niektóre urządzenia podczas ponownego uruchamiania wyświetlają logo producenta), przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 4. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 5. Podczas ponownego uruchamiania systemu Windows przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 6. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 7. Poczekaj, aż proces ponownego uruchamiania urządzenia zostanie zakończony. Zostanie uruchomione środowisko winRE.

Wykonaj następujące kroki w środowisku winRE, aby włączyć tryb awaryjny:

 1. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Ponowne uruchomienie.

  Ekran wyboru opcji w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

  Rozwiązywanie problemów z migotaniem obrazu w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

  Ekran z opcjami zaawansowanymi w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

  Ekran z ustawieniami uruchamiania w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

 2. Po ponownym uruchomieniu urządzenia zostanie wyświetlona lista opcji. Wybierz opcję 5 z listy lub naciśnij klawisz F5, aby włączyć Tryb awaryjny z obsługą sieci.

Aby uzyskać więcej informacji o błędzie dotyczącym czarnego lub pustego ekranu, zobacz Rozwiązywanie problemów z czarnym lub pustym ekranem.

 • Uwaga

 • Jeśli musisz opuścić tryb awaryjny, uruchom ponownie urządzenie lub:

 1. Naciśnij kombinację klawiszy logo Windows R.

 2. Wpisz frazę msconfig  w polu Otwórz, a następnie wybierz opcję OK.

 3. Wybierz kartę Rozruch.

 4. W obszarze Opcje rozruchu wyczyść pole wyboru Bezpieczny rozruch.

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×