Uruchamianie makra automatycznie podczas otwierania skoroszytu

Zarejestrowane makro może być uruchamiane automatycznie podczas otwierania określonego skoroszytu. W poniższej procedurze użyto przykładu, aby pokazać, jak to działa. Możesz także uruchamiać makra automatycznie po uruchomieniu Excel.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że na wstążce programu Excel jest dostępna karta Deweloper. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

Aby użyć poniższego przykładu, otwórz nowy skoroszyt.

Ważne: Kodu VBA nie można cofnąć, dlatego należy przetestować kod w pustym skoroszycie lub kopii istniejącego skoroszytu. Jeśli kod nie posunie się w za Ciebie, możesz zamknąć skoroszyt bez zapisywania zmian.

 1. Kliknij pozycję Deweloper > Visual Basic.

  Grupa Kod na karcie Deweloper

 2. W Eksploratorze plików VBA Project lewej stronie rozwiń folder VBA Project skoroszytu, a następnie kliknij dwukrotnie moduł TenPracownik. Jeśli nie widzisz Eksploratora plików programu Project, możesz przejść do eksploratora > Project lubnacisnąć klawisze Ctrl+R.

  Moduł TenPracownik w edytorze Visual Basic (VBE)
 3. W oknie modułu, które zostanie otwarte po prawej stronie, wstaw następujący kod:

  Private Sub Workbook_Open()
  
  ' Put your code here
  
  End Sub
 4. Wklej zarejestrowany kod w procedurze Sub między liniami Sub i End Sub.

  Zamknij Visual Basic (nie musisz niczego zapisywać).

 5. Zapisz skoroszyt jako skoroszyt Excel Macro-Enabled skoroszytu (*xlsm)i zamknij go.

Przy następnym otwarciu skoroszytu kod dodany do procedury Workbook_Open zostanie uruchomiony automatycznie.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że na wstążce programu Excel jest dostępna karta Deweloper. W tym celu:

 1. W menu kliknij polecenie Excel >Preferencje... >Wstążka & Narzędzi.

 2. W kategorii Dostosowywanie Wstążki na liście Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby użyć poniższego przykładu, otwórz nowy skoroszyt.

Ważne: Kodu VBA nie można cofnąć, dlatego należy przetestować kod w pustym skoroszycie lub kopii istniejącego skoroszytu. Jeśli kod nie posunie się w za Ciebie, możesz zamknąć skoroszyt bez zapisywania zmian.

 1. Kliknij pozycję Deweloper > Visual Basic.

 2. W Eksploratorze plików VBA Project lewej stronie rozwiń folder VBA Project skoroszytu, a następnie kliknij dwukrotnie moduł TenPracownik.

 3. W oknie modułu, które zostanie otwarte po prawej stronie, wstaw następujący kod:

  Private Sub Workbook_Open()
  
  ' Put your code here
  
  End Sub
 4. Wklej zarejestrowany kod w procedurze Sub między liniami Sub i End Sub.

  Zamknij Visual Basic (nie musisz niczego zapisywać).

 5. Zapisz skoroszyt jako skoroszyt Excel Macro-Enabled skoroszytu (*xlsm)i zamknij go.

Przy następnym otwarciu skoroszytu kod dodany do procedury Workbook_Open zostanie uruchomiony automatycznie.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×