Uruchamianie makra programu Access przy użyciu skrótu klawiaturowego

Możesz przypisać określony akcja lub zestaw akcji do określonego klawisza lub skrótu klawiaturowego, tworząc grupa makr. Po naciśnięciu klawisza lub skrótu klawiaturowego program Microsoft Office Access wykona akcję.

Uwaga: Jeśli przypiszesz akcję do skrótu klawiaturowego, który jest już przypisany do programu Access, akcja przypisana do tego skrótu klawiaturowego zastąpi przypisanie klawisza programu Access. Na przykład skrót klawiaturowy CTRL+C to skrót klawiaturowy polecenia Kopiuj. Jeśli ten skrót klawiaturowy zostanie przypisany do makra, program Access będzie uruchamiać makro zamiast polecenia Kopiuj.

Tworzenie makra AutoKeys

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij pozycję Makro. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku Moduł lub Moduł klasy, a następnie kliknij polecenie Makro.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Nazwy makr, aby wyświetlić kolumnę Nazwa makra.

 3. W kolumnie Nazwa makra naciśnij klawisz lub skrót klawiaturowy, do którego chcesz przypisać akcję lub zestaw akcji.

 4. W kolumnie Akcja dodaj akcję, którą ma wykonywać klawisz lub skrót klawiaturowy. Można na przykład dodać akcję UruchomMak, która uruchamia makro Drukuj bieżący rekord po naciśnięciu klawiszy CTRL+P.

  Makro AutoKeys zawierające akcję makro DrukujRekord

  Aby przypisać więcej niż jedną akcję do skrótu klawiaturowego, dodaj dodatkowe akcje, które chcesz dodać poniżej pierwszej akcji. Pozostaw kolumnę Nazwa makra pustą dla każdej kolejnej akcji.

 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla innych kluczowych zadań, które chcesz wykonać.

 6. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office a następnie kliknij pozycję Zapiszlub naciśnij klawisze CTRL+S.

 7. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w obszarze Nazwa makrawpisz autoklucze.

Nowe przypisania kluczy są dostępne zaraz po zapisaniu grupy makr i będą obowiązywać przy każdym otwarciu bazy danych. Jeśli chcesz, możesz pominąć kluczowe przypisania (i wiele innych opcji uruchamiania), przytrzymując nacięcie klawisza SHIFT podczas uruchamiania bazy danych.

Linki do dodatkowych informacji o tworzeniu makr można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Ważne: Jeśli baza danych nie ma statusu zaufanego, niektóre akcje makr zostaną wyłączone. Możesz włączyć wszystkie akcje makr, klikając pozycję Opcje na pasku komunikatów, a następnie wybierając pozycję Włącz tę zawartość. Dzięki temu wszystkie akcje makra będą włączane do momentu zamknięcia bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji o trwałym udzielaniu zaufanego statusu bazie danych, zobacz linki w sekcji Zobacz też w tym artykule.

Składnia skrótów klawiaturowych AutoKeys

W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładowych skrótów klawiaturowych, które można wprowadzić w kolumnie Nazwa makra w celu przypisywania klawiszy w grupa makr. Te skróty klawiaturowe to podzbiór składni używany w instrukcji SendKeys w programie Microsoft Visual Basic.

Nazwa makra

Klawisz lub skrót klawiaturowy

^A lub ^4

CTRL+A lub CTRL+4

{F1}

F1

^{F1}

CTRL+F1

+{F1}

SHIFT+F1

{INSERT}

INSERT

^{INSERT}

CTRL+INSERT

+{INSERT}

SHIFT+INSERT

{DELETE} lub {DEL}

DELETE

^{DELETE} lub ^{DEL}

CTRL+DELETE

+{DELETE} lub +{DEL}

SHIFT+DELETE

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×