Usprawnij ułatwienia dostępu za pomocą funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Przed wysłaniem wiadomości e-mail lub udostępnieniem dokumentu bądź arkusza kalkulacyjnego uruchom sprawdzanie ułatwień dostępu, aby upewnić się Microsoft Office że odczytywanie i edytowanie zawartości dokumentu jest łatwe dla osób niepełnosprawnych.

W tym temacie

Korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

 1. Na wstążce wybierz kartę Recenzja. Jeśli korzystasz z Program Outlook, pamiętaj, że karta Recenzja będzie dostępna tylko podczas pisania wiadomości lub odpowiadania na nie.

 2. Wybierz pozycję Sprawdź ułatwienia dostępu.

  Zrzut ekranu interfejsu użytkownika otwierania narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu

 3. Przejrzyj wyniki. Zobaczysz listę błędów, ostrzeżeń i porad z zaleceniami dotyczącymi poprawy poszczególnych z nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Łatwe poprawianie zaleceń

Aby łatwo usunąć błędy i ostrzeżenia dotyczące ułatwień dostępu, wybierz problem, aby otworzyć listę Zalecane akcje. Możesz zastosować rozwiązanie jednym kliknięciem, wybierając akcję, lub wybierając przycisk ze strzałką obok akcji, aby uzyskać więcej opcji.

Menu rozwijane problemu w narzędziu Sprawdzanie ułatwień dostępu, przedstawiające listy zalecanych akcji i innych sugestii

Sprawdzanie ułatwień dostępu podczas pracy w Program Outlook 

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo.

Na Program Outlook funkcja Sprawdzanie ułatwień dostępu jest uruchamiana automatycznie podczas edytowania wiadomości e-mail, a porada pocztowa zapewnia wygodne posuniecie w celu poprawienia problemów dotyczących ułatwień dostępu przed wysłaniem wiadomości e-mail.

Problemy dotyczące ułatwień dostępu : porada Outlook aplikacji Windows

Wybierz pozycję Opcje > pliku > Ułatwienia dostępu i wybierz, czy chcesz, aby powiadomienia dotyczące ułatwień dostępu wyświetlane za pomocą porad dotyczących ułatwień dostępu podczas pracy, w określonych scenariuszach lub tylko w przypadku ręcznego otwarcia okienka Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Domyślnie powiadomienia o ułatwieniach dostępu są wyświetlane w określonych scenariuszach, a w przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów z ułatwieniami dostępu zostanie wyświetlona porada o wiadomościach e-mail, która pomoże Ci przejrzeć sugestie i rozwiązać ten problem.

Opcja Sprawdzanie ułatwień dostępu w programie Outlook dla Windows.

 • Pokazuj ostrzeżenia dotyczące ułatwień dostępu podczas pracy

 • Pokaż ostrzeżenia dotyczące ułatwień dostępu, gdy:

  • Co najmniej jeden adresat preferuje zawartość z ułatwieniami dostępu 

  • Redagowanie wiadomości przy użyciu ciemnego tła. Jeśli komponuje się w motywie Czarny z włączonym trybem ciemnym, który jest ustawieniem domyślnym dla tego motywu, sprawdzanie ułatwień dostępu działa, ale wyświetla powiadomienia tylko wtedy, gdy kontrast tekstu jest niewystarczający. Wszelkie inne problemy będą nadal wyświetlane w okienku Sprawdzanie ułatwień dostępu, ale nie będą powodować pojawiania się porad dotyczących poczty.

  • Komponowanie wiadomości do wielu odbiorców

  • Co najmniej jeden adresat jest spoza mojej organizacji

  • Komponowanie wiadomości o wysokiej ważności

 • Pokaż ostrzeżenia o ułatwieniach dostępu tylko po otwarciu narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu

Sprawdzanie ułatwień dostępu podczas pracy w programie Word, Excel i PowerPoint

Aby być powiadamiany o problemach dotyczących ułatwień dostępu w programie Word, Excel i PowerPoint w trakcie pracy nad nimi, zaznacz pole wyboru Niech sprawdzanie ułatwień dostępu działa podczas pracy.

Okienko Sprawdzanie ułatwień dostępu z polem wyboru „Niech narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu działa, gdy pracuję”

Powoduje to dodanie przycisku Ułatwienia dostępu do paska stanu i śledzenie problemów dotyczących ułatwień dostępu w czasie rzeczywistym. Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu można otworzyć w dowolnej chwili, wybierając przycisk na pasku stanu.

Działające narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu wyświetlane na pasku stanu

Uwaga: Pole wyboru Niech sprawdzanie ułatwień dostępu działa podczas pracy nie istnieje Program Outlook. Zamiast tego sprawdzanie ułatwień dostępu działa automatycznie w tle. Zamiast przycisku Ułatwienia dostępu na pasku stanu w oknie wiadomości zostanie pokazana porada dotyczącej ułatwień dostępu, pozwalająca przejrzeć problemy dotyczące ułatwień dostępu przed wysłaniem wiadomości.  Problemy dotyczące ułatwień dostępu : porada Outlook aplikacji Windows

Nie widać narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu?

Jeśli nie widzisz przycisku Sprawdź ułatwienia dostępu na karcie Recenzja, być może masz starszą wersję aplikacji. Wykonaj te czynności, aby otworzyć narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu.

 1. Wybierz pozycję Plik > Informacje.

 2. Wybierz przycisk Wyszukaj problemy.

  Porada: Po prawej stronie przycisku Sprawdź ułatwienia dostępu pod nagłówkiem Inspekcja znajduje się lista wszystkich potencjalnych problemów.

  Grupa Sprawdzanie skoroszytu

 3. W menu rozwijanym Wyszukaj problemy wybierz polecenie Wyszukaj problemy.

  Pozycja menu Sprawdź ułatwienia dostępu

 4. Obok zawartości zostanie wyświetlone okienko zadań Sprawdzanie ułatwień dostępu, w którym zostaną wyświetlone wyniki inspekcji.

  Grupa Wyniki inspekcji

 5. Aby wyświetlić informacje o tym, dlaczego należy rozwiązać problem i jak to zrobić, w obszarze Wyniki inspekcji wybierz problem. Wyniki zostaną wyświetlone w obszarze Informacje dodatkowe i nastąpi przekierowanie do zawartości w pliku, w przypadku której występuje problem z ułatwieniami dostępu.

  Grupa Informacje dodatkowe

Zobacz też

Wszystko, co musisz wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Używanie czytnika zawartości ekranu z funkcją sprawdzania ułatwień dostępu

Centrum ułatwień dostępu pakietu Office

Tworzenie treści z ułatwieniami dostępu przy pomocy funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Przed wysłaniem wiadomości e-mail lub udostępnieniem dokumentu bądź arkusza kalkulacyjnego uruchom sprawdzanie ułatwień dostępu, aby upewnić się Pakiet Office dla komputerów Mac czytanie i edytowanie zawartości dokumentu jest łatwe dla osób niepełnosprawnych.

Korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Na wstążce wybierz jedną z następujących opcji, w zależności od tego, której aplikacji używasz:

 1. W Word, Excel i PowerPoint wybierz pozycję Recenzja > Sprawdź ułatwienia dostępu.

  Zrzut ekranu przedstawiający wstążkę Recenzja z ikoną Sprawdź ułatwienia dostępu

  W OneNote wybierz pozycję Wyświetl > Sprawdź ułatwienia dostępu.

  OneNote dla komputerów Mac Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu

  Na Outlook, podczas pisania wiadomości e-mail lub odpowiadania na wiadomość e-mail wybierz pozycję Opcje > Sprawdź ułatwienia dostępu.

  Zrzut ekranu interfejsu użytkownika w programie Outlook służącego do otwierania narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu

  Porada: W Program Outlook dostęp do narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu można również uzyskać za pomocą porad dotyczących poczty u góry okna wiadomości. Porada o wiadomościach e-mail ułatwień dostępu zostanie wyświetlona, jeśli jeden z adresatów wiadomości s skonfigurowanie preferencji dotyczących odbierania wiadomości e-mail z ułatwieniami dostępu.

 2. Przejrzyj wyniki. Zobaczysz listę błędów, ostrzeżeń i porad z zaleceniami dotyczącymi poprawy poszczególnych z nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

 3. Wybierz konkretny problem, aby zobaczyć, dlaczego należy go rozwiązać, oraz czynności, które należy wykonać w celu zmiany zawartości.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Zobacz też

Wszystko, co musisz wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Używanie czytnika zawartości ekranu z funkcją sprawdzania ułatwień dostępu

Centrum ułatwień dostępu pakietu Office

Tworzenie treści z ułatwieniami dostępu przy pomocy funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Przed wysłaniem wiadomości e-mail lub udostępnieniem dokumentu bądź arkusza kalkulacyjnego uruchom sprawdzanie ułatwień dostępu, aby upewnić się Office dla sieci Web czytanie i edytowanie zawartości dokumentu jest łatwe dla osób niepełnosprawnych.

Korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

 1. Na wstążce wybierz kartę Recenzja.

 2. Wybierz pozycję Sprawdź ułatwienia dostępu.

  Zrzut ekranu interfejsu użytkownika otwierania narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu

  W programie Outlook Online przycisk Sprawdź problemy z ułatwieniami dostępu znajduje się w menu ... (Więcej opcji), które jest dostępne na górnym i dolnym pasku narzędzi podczas pisania wiadomości lub odpowiadania na nie.

  Outlook Narzędzie Do sprawdzania dostępności w trybie online

  Porada: W Outlook Online dostęp do narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu można również uzyskać za pomocą porad dotyczących poczty u góry okna wiadomości. Porada o wiadomościach e-mail ułatwień dostępu zostanie wyświetlona, jeśli jeden z adresatów wiadomości s skonfigurowanie preferencji dotyczących odbierania wiadomości e-mail z ułatwieniami dostępu.

 3. Przejrzyj wyniki. Zostanie wyświetlona lista błędów, ostrzeżeń i porad. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

 4. Kliknij wpis na liście problemów dotyczących ułatwień dostępu, aby wyróżnić odpowiednią część dokumentu.

Zobacz też

Wszystko, co musisz wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Używanie czytnika zawartości ekranu z funkcją sprawdzania ułatwień dostępu

Centrum ułatwień dostępu pakietu Office

Tworzenie treści z ułatwieniami dostępu przy pomocy funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×